Kannanotto 4.3.2024

Kannanotto seksityön dekriminalisointia ehdottavan kansalaisaloitteen puolesta

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p. kannattaa kansalaistaloitetta seksuaalipalvelujen myymistä ja ostamista säätelevän lakikokonaisuuden muuttamiseksi. Liberaalin vapausaatteen mukaisesti jokaisella kuuluu olla lähtökohtaisesti vapaus toimia kuten haluaa, kun ei aiheuta muille haittaa.

Perustuslaillinen vapaus elinkeinon harjoittamiseen on keskeinen periaate vapaassa yhteiskunnassa. Myös perustuslaillinen oikeusturva tulee taata seksityöntekijöiden sopimusperusteisessa kaupankäynnissä muiden elinkeinojen tavoin. Nykyinen lainsäädäntö asettaa merkittäviä esteitä näiden vapauksien toteutumiseksi.

Kannanotto 11.7.2022

Kannanotto yksilönvapauksien puolustamisesta ja
ajan hengestä

Viime aikojen julkinen keskustelu on tahtonut ajautua kohti polarisoitumista, jossa inhimilliset arvot ja tasavertaiset ihmisoikeudet ovat uhanneet jäädä keskustelun alle. Liberalismin ja Liberaalipuolueen lähtökohtana on yksilön ainutlaatuisuus.

Tuomitsemme totalitaristiset aatteet ja yksilöiden epäasiallisen kohtelun johonkin todelliseen tai kuviteltuun ryhmään kuulumisen perusteella.

Kannanotto 8.9.2022

Liberaalipuolue vastustaa pakkotyölakeja

Valtio on olemassa ihmistä varten. Jokaisella on oikeus vapauteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Näiden vapauksien perustelu on selvä; jos näistä periaatteista joustetaan, yhteiskunta vajoaa kaaokseen ja vahvimman oikeuteen.

Kannanotto 7.6.2022

Korjausliike ja Liberaalipuolue: Politiikan pelisäännöt suosivat vanhoja puolueita

Korjausliike ja Liberaalipuolue vaativat yhteisessä kannanotossaan muutosta poliittiseen järjestelmään sekä median tapaan uutisoida puolueista. Puolueet näkevät, että poliittinen järjestelmä rakenteellisesti vääristää demokratiaa sulkemalla äänestäjien näkyviltä varteenotettavia poliittisia vaihtoehtoja.

Kannanotto 28.4.2022

Rahapelaamiseen lisenssijärjestelmä, valtion luovuttava Veikkauksesta

Suomi on EU:n viimeinen maa joka toimeenpanee rahapelejä monopolijärjestelmällä. Monopoli on osoittautunut olemaan tehoton sekä päätavoitteessaan peliongelmien ehkäisyssä että toisaalta kanavoimaan rahapelaamisesta syntyviä tuottoja yhteiskunnalle.

Kannanotto 14.3.2022

Länsimaiden pakotettava Venäjä rauhaan Ukrainassa

Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja tehnyt sotarikoksia muun muassa siviileihin kohdistuvissa iskuissa. Euroopan unioni ja Suomi sen osana ei voi sallia Venäjän sotatoimien jatkumista ja Ukrainan miehittämistä Euroopan unionin naapurissa.

Kannanotto 22.2.2022

Kestävä rauha pakotteilla ja puolustusliitto NATOn jäsenyydellä

Suomen on osana Euroopan unionia asetettava talouspakotteita Venäjälle. Suomen on haettava puolustusliitto NATOn jäsenyyttä niin pian kuin mahdollista.

Kannanotto 9.2.2022

Venäjä, Ukraina ja NATO

Kansainvälistä yhteistyötä ja integraatiota on syvennettävä kansallisen puolustuksen vahvistamiseksi. Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä. -Liberaalipuolueen puolueohjelma

Kannanotto 29.10.2021

Perustutkimus on valtion perustehtävä

Tiedettä on tarpeen rahoittaa julkisin varoin. Perustutkimuksesta ja tutkimusinfrasta ei ole syytä leikata. Sen sijaan poliittisten ajatushautomoiden rahoittamisella ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa, eikä se kuulu valtion tehtäviin.

Kannanotto 22.10.2021

Liberaalipuolue löysi 259 miljoonalla leikattavaa OKM:n hallinnonalan Veikkaushäviörahojen kohteista

Liberaalipuolue on jo pitkään vaatinut ohjelmassaan Suomen rahapelipolitiikan kokonaisvaltaista uudistamista. Liberaalipuolue vetoaa hallitukseen, jotta se palauttaisi arpajaislakiesityksen uudelleen valmisteltavaksi, ja että uudistuksen kantavaksi ajatukseksi otettaisiin peliongelmien ehkäisy Veikkauksen tuottojen suojelun sijasta.

Kannanotto 23.9.2021

Liberaalipuolue katsoo että hallituksen esitys uudeksi arpajaislaiksi on susi jo syntyessään

Liberaalipuolue on jo pitkään vaatinut ohjelmassaan Suomen rahapelipolitiikan kokonaisvaltaista uudistamista. Liberaalipuolue vetoaa hallitukseen, jotta se palauttaisi arpajaislakiesityksen uudelleen valmisteltavaksi, ja että uudistuksen kantavaksi ajatukseksi otettaisiin peliongelmien ehkäisy Veikkauksen tuottojen suojelun sijasta.

Kannanotto 22.9.2021

Liberaalipuolue kannattaa HKL:n yhtiöittämistä

Liberaalipuolue kannattaa markkinaehtoista raideliikennettä ja kilpailua kuluttajien eduksi. Liberaalipuolue paheksuu Kokoomuksen ja Vihreiden hiljaisuutta ajamansa markkinaehtoisen ratkaisun puolustamisessa.

Kannanotto 30.1.2020

Hallituksen päästötavoitteet uhkaavat liikkumisen vapautta?

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p. esittää kansallisen energiastrategianeuvoston perustamista laatimaan kehityspolun ja toimeenpanosuunnitelman energiastrategiaksemme vuoteen 2060 ja mielestämme puheenjohtajistoon pitää kutsua itseoikeutetusti alussa mainitut kolme henkilöä.

Kannanotto 15.3.2018

Liberaalipuolueen lausunto rahankeräyslain uudistuksesta

Liberaalipuolue suhtautuu myönteisesti hallituksen esitykseen rahankeräyslakiin tehtävien kevennysten osalta, mutta pitää nykyistä esitystä edelleen riittämättömänä ja tarpeetonta byrokratiaa ylläpitävänä.

Kannanotto 28.2.2018

Liberaalipuolueen lausunto eläinlaista

Liberaalipuolue pitää eläinsuojeluun liittyvän lainsäädännön uudistamista tärkeänä ja ajankohtaisena asiana. Hallituksen eläinsuojelulakiehdotuksessa on otettu huomioon oleellisia asioita, mutta puolueemme kokee, että tietyt osa-alueet lakiehdotuksessa vaativat tiukennusta.