Liberaalipuolue – Vapaus valita (Liberalpartiet – Frihet att välja) är ett parti som förespråkar individuell frihet och fri företagsamhet. Utgångsmässigt har människan rätt att leva sitt liv så som hen vill så länge hen inte kränker andra människors motsvarande rättighet eller skadar omgivningen. Ett fritt samhälle har både ett värde i sig själv samt genom vilken det är möjligt skapa välstånd för alla människor.

Den offentliga sektorn bör fokusera på sina huvudsakliga uppgifter och undvika att blanda sig angelägenheter där det inte är nödvändigt. För närvarandet blandar sig staten i alltför många saker – staten har tagit åt sig att sköta uppgifter som offentliga sektorn över huvud taget inte borde hålla på med.

Samhället bör garantera för varje medborgare en human behandling och ingen befolkningsgrupp får diskrimineras genom rättsliga medel. Skötsel av de svagare parterna får dock inte leda till att hela vuxna befolkningen ställs under ett förmynderskap.