Liberaalipuolue kannattaa kansalaisaloitetta seksityön dekriminalisoinnin puolesta Oikeus työhön

Kannanotto 4.3.2024

Kannanotto seksityön dekriminalisointia ehdottavan kansalaisaloitteen puolesta

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p. kannattaa kansalaistaloitetta seksuaalipalvelujen myymistä ja ostamista säätelevän lakikokonaisuuden muuttamiseksi (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/13300). Liberaalin vapausaatteen mukaisesti jokaisella kuuluu olla lähtökohtaisesti vapaus toimia kuten haluaa, kun ei aiheuta muille haittaa.

Perustuslaillinen vapaus elinkeinon harjoittamiseen (18 §) on keskeinen periaate vapaassa yhteiskunnassa. Myös perustuslaillinen oikeusturva tulee taata seksityöntekijöiden sopimusperusteisessa kaupankäynnissä muiden elinkeinojen tavoin. Nykyinen lainsäädäntö asettaa merkittäviä esteitä näiden vapauksien toteutumiseksi.

Kansalaisaloitteessa esitetään kattavat ja lakitekstiksi tarpeeksi tarkat muutosehdotukset nykyisiin lakeihin. Keskeisimpänä muutoksena on paritussäännöksen muuttaminen, niin että se ei rajoita täysikäisenä vapaaehtoisesti tehtyä sopimusta seksityöntekijältä ja syytä sopimuskumppaneita parituksesta. Tämä tuo yhtäläiset oikeudet elinkeinosta riippumatta avustajien palkkaamiseen, laskutuspalveluihin ja tilojen vuokraamiseen. Nämä kaikki vähentävät seksityön vaaroja, ja lisäksi parantavat seksityötä tekevien asemaa elinkeinonharjoittajina. Seksityön markkinointia voi kansalaisaloitteen muutosten jälkeen tehdä vapaasti ja kiertelemättä, mikä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja osapuolien turvallisuutta. Kansalaisaloite käsittelee myös ihmiskaupan ja muiden parituksen uhrien asemaa. Ehdotettujen muutosten myötä paritukseen voidaan puuttua tehokkaammin.

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p. suosittelee jäsenilleen ja kannattajilleen kansalaisaloitteen kannattamista vapaamman yhteiskunnan vahvistamiseksi.

 

Lisätietoja:

Tiia Lehtisalo
1. Varapuheenjohtaja, Liberaalipuolue – vapaus valita r.p.
tiia.lehtisalo@liberaalipuolue.fi

Aarne Leinonen
Puoluesihteeri, Liberaalipuolue – vapaus valita r.p.
aarne.leinonen@liberaalipuolue.fi

Liberaalipuolue kannattaa kansalaisaloitetta seksityön dekriminalisoinnin puolesta Oikeus työhön

Liberaalipuolue kannattaa kansalaisaloitetta seksityön dekriminalisoinnin puolesta