Kannanotto 22.2.2022

Kestävä rauha pakotteilla ja puolustusliitto NATOn jäsenyydellä

Venäjä on loukannut Ukrainan itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. Venäjän asevoimat ylittivät rajan Itä-Ukrainassa 21.2.2022 tunnustettuaan vuonna 2014 synnyttämänsä Donetskin ja Luhanskin separatistialueet itsenäisiksi valtioiksi. Kyseessä on käytännössä sodanjulistus Ukrainaa kohtaan, jonka yhtenäisyyden ja suvereniteetin Venäjä takasi turvatakuilla Neuvostoliiton hajotessa.

Ukrainan tilanne koskee mitä suurimmassa määrin myös Suomea. 21.2.2022 pitämässään puheessa Venäjän presidentti Putin kertoi pitävänsä virheenä 1917 Venäjän sisällissodan ja myöhemmin 1920-luvulla Neuvostoliiton alkuaikoina tapahtuneita kansallisvaltioille myönnettyjä vapauksia. Yksi noihin aikoihin kansoille myönnetyistä vapauksista on Suomen itsenäisyys.

Euroopan unionin ja Suomen on välttämätöntä reagoida voimakkaasti Venäjän aggressioon. Venäjä hallinto on osoittanut kunnioittavansa vain voimaa eikä sillä näytä olevan mitään halua ratkaista tilannetta rauhanomaisesti. Jos Venäjää ei pysäytetä Ukrainassa, niin se tulee jatkamaan toimintaansa muualla Euroopassa. Yhtenäinen ja päättäväinen Euroopan unioni voi pysäyttää Venäjän.

 

Suomen on osana Euroopan unionia asetettava talouspakotteita Venäjälle. 

Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta on alettava purkaa välittömästi ja määrätietoisesti. Nord Stream 2 -kaasuputkihanke täytyy haudata lopullisesti. Hanhikiven ydinvoimalahanke on pysäytettävä toistaiseksi osana Venäjälle asetettavia talouspakotteita. Suomen tulevien ja merkittävien ydinvoimapanostuksien täytyy tapahtua Venäjään liittymättömällä teknologialla ja uraanilla. 

Kaikkien merkittävien venäläisten viranhaltijoiden, diplomaattien sekä Venäjän hallinnon kanssa toimivien liikemiesten, mukaanlukien heidän sukulaistensa, varat sekä omaisuus ulkomailla täytyy jäädyttää. Diplomaatteja lukuunottamatta heidät on karkotettava Euroopan unionin alueelta.

Venäjän valtion omistamien yhtiöiden maksuliikenne Euroopassa on keskeytettävä. EU:n ja Yhdysvaltojen tulee aloittaa neuvottelut Venäjän sulkemiseksi SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Euroopan unionin tulee tehdä toimia, joilla riippuvuutta Venäjältä tuoduista luonnonvaroista vähennetään. Tämä sisältää muun muassa lannoitteet, polttoaineet, malmit sekä puun. Polttoaineiden jälkeen lannoitteet voivat olla seuraava askel Venäjän kiristyspolitiikassa. EU-tason toimet elintarvikekriisin välttämiseksi on aloitettava.

Venäjän on palautettava miehitetty Krim sekä miehitetty Itä-Ukrainan separatistialue Ukrainalle ja vedettävä joukkonsa rauhanaikaisille sijainneilleen Venäjän rajojen sisälle, jotta pakotteista voidaan luopua.

Mikäli Valko-Venäjä osallistuu tai sallii maa-alueidensa käytön Venäjän joukkojen sotatoimiin Ukrainaa vastaan, niin pakotteet on kohdennettava myös Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliittoa kohtaan.

 

Suomen on haettava puolustusliitto NATOn jäsenyyttä niin pian kuin mahdollista.

Kansallisen turvallisuutemme takaamiseksi Suomen on liityttävä puolustusliitto NATOn jäseneksi niin pian, kuin se suinkin vain on mahdollista. Liberaalipuolueen näkemyksen mukaan kansanäänestystä jäsenyyden hakemisesta ei tarvita, vaan eduskunnan päätös riittää. Suomen on pyrittävä jättämään jäsenyyshakemus NATOn seuraavaan huippukokoukseen mennessä, joka järjestetään 29-30.6.2022 Madridissa.

Suomen hallituksen on tärkeä hakea kahdenkeskiset turvatakuut merkittävimmiltä Eurooppalaisilta valtioilta ja Yhdysvalloilta siksi aikaa, kun jäsenhakemus on vireillä. 

Osana muuta apua myös asevienti Ukrainaan on sallittava. Neuvotteluihin aseviennin sallimiseksi myös käytettynä ostetulle kalustolle tulee ryhtyä välittömästi. Suomella käytössä olleiden ja nykyisin Viron omistamien tykkien siirto Ukrainalle pitää sallia.

 

Liberaalipuolue – vapaus valita r.p.

Aki Kivirinta
Puheenjohtaja
+358 40 361 6335
aki.kivirinta@liberaalipuolue.fi