Kannanotto 11.7.2023

Kannanotto yksilönvapauksien puolustamisesta ja
ajan hengestä

Viime aikojen julkinen keskustelu on tahtonut ajautua kohti polarisoitumista, jossa inhimilliset arvot ja tasavertaiset ihmisoikeudet ovat uhanneet jäädä keskustelun alle. Liberalismin ja Liberaalipuolueen lähtökohtana on yksilön ainutlaatuisuus. Tuomitsemme totalitaristiset aatteet ja yksilöiden epäasiallisen kohtelun johonkin todelliseen tai kuviteltuun ryhmään kuulumisen perusteella.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Me haluamme edustaa vastavoimaa polarisoituneelle keskustelukulttuurille. Me haluamme ylläpitää sellaista keskusteluympäristöä ja -kulttuuria, jossa jokainen voi ilmaista itseään jakeskustella sananvapauden ja siihen kuuluvan vastuun rajoissa. Kaikki ääriajattelu, jossa halutaan lokeroida toisia ihmisiä alemmalle tasolle, estää yhteiskuntaa rakentumasta paremmaksi. Siksi ihmisten arvon heikentämistä pitää estää kaikin keinoin ja siihen pitää puuttua. Emme saa vaieta ihmisten arvon heikentämisen edessä.

Liberaalipuolueen ajatus yhteiskunnan rakentumisesta

Yhteiskunta ei kehity vastakkainasettelulla. Ajamme politiikkaa, joka edistää ihmisten yhteenkuuluvuutta sekä tasavertaista arvoa ja kohtelua. Liberaalipuolueen visiona on Suomi, jossa yhteiskunta rakentuu alati paremmaksi tutkittuun tietoon tapahtuvaan päätöksentekoon perustuen ja tuottaa siten ihmisille hyvinvointia sekä turvallisen ja hyvän paikan olla, elää, yrittää ja menestyä. Luonnosta ja ilmastosta on pidettävä huolta, sillä niistä huolehtiminen on edellytys myös ihmisten hyville elinolosuhteille.
Markkinaehtoisesti toimiva yhteiskunta tuottaa hyvinvointia työllä, osallistuvuudella ja sitä kautta luo yhteisöllisyyttä ja merkitystä elämään. Menestymiseen kannustetaan. Heikompiosaisia tuetaan aidosti ja pidetään yhteiskunnassa mukana esimerkiksi perustulon voimin ja oikea-aikaisen avun, tuen ja hoidon myötä. Tällainen yhteiskunta rakentuu vain hyvällä yhteistyöllä, luottamuksella toisiin ihmisiin ja tasavertaisia ihmisarvoja kunnioittamalla.

 

Lisätietoja:

Lassi Kivinen
Puheenjohtaja, Liberaalipuolue – vapaus valita r.p.
lassi.kivinen@liberaalipuolue.fi

Tiia Lehtisalo
1. Varapuheenjohtaja, Liberaalipuolue – vapaus valita r.p.
tiia.lehtisalo@liberaalipuolue.fi