Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

Lehdistötiedote 29.7.2020

EU:n elpymispaketista saavutetun neuvottelutuloksen alistaminen neuvoa-antavaan kansanäänestykseen

Suomi on vuonna 1994 järjestänyt neuvoa-antavan kansanäänestyksen liittymisestä Euroopan Unioniin liittymisneuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen hyväksymiseksi, jolloin voimassa oleva EU:n perussopimus on ollut Maastrichtin sopimus.

Sopimuksessa (ja sen myöhemmissä täydennyksissä) on määritelty jäsenvaltioiden ja unionin väliset perustuslailliset valtasuhteet ja niitä on muutettu vain asianmukaisen perustuslaillisen valmistelun, myötäkuulemis- ja ratifiointiprosessin mukaisesti. Sopimuksissa rajataan, että unioni ei voi rahoittaa toimintaansa ottamalla velkaa  ja että unioni tai jäsenvaltiot eivät vastaa toistensa veloista (ns. no bailout -sääntö).

Nyt EU:n elpymispaketisssa tilanne on olennaisesti muuttumassa siten, että unionin ja jäsenvaltioiden perustuslailliset valtasuhteet olennaisesti muuttuvat kohti liittovaltiota siten, että Suomi luovuttaa osan suvereenin valtion budjettivaltaansa EU:lle ilman, että asiasta on käyty asianmukainen oikeudellinen keskustelu ja että EU:n perustamissopimus muutettaisiin asianmukaisessa prosessissa ratifiointeineen.

Liberaalipuolueen aktiivit ovat tehneet kansalaisaloitteen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä 

Katsomme, että muuttunut tilanne ylittää vuoden 1994 kansanäänestyksen mandaatin ja sen vuoksi olemme laittaneet vireille asian hyväksymisestä perustuslain 53 § mukaisella neuvoa-antavalla kansanäänestyksellä.

“Maailmaa muuttuu ja EU sen mukana. Mutta Unioni on ensisijaisesti tiukasti oikeusvaltion periaatteisiin nojaava arvoyhteisö ja jos muutoksia tehdään, on syytä käydä perusteellinen keskustelu ja tehdä muutokset asianmukaisesti perustamissopimuksiin. Eikä ujuttaa liittovaltiota takaovesta kautta velkaunionin kautta!”, puheenjohtaja Harri Kreus täsmentää ja jatkaa: “Unioni, joka tulkitsee luovasti omia perusarvojaan ja sopimuksiaan seisoo saviajaloilla!”. 

Lisätietoja

Harri Kreus, Liberaalipuolueen puheenjohtaja

harri.kreus@liberaalipuolue.fi