Lehdistötiedote 22.5.2022

Liberaalipuolueen puoluekokous järjestettiin Helsingissä

Liberaalipuolue järjesti sääntömääräisen puoluekokouksensa 21.5.2022 Helsingissä Suomenlinnassa. Alla puoluekokouksen pääkohdat.

Puheenjohtajavaali

Puoluekokouksessa valittiin puolueelle uusi puheenjohtaja kun Lassi Kivinen haastoi istuvan puheenjohtajan Aki Kivirinnan. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tiukan äänestyksen jälkeen Lassi Kivinen. Istuva puheenjohtaja Aki Kivirinta sai 10 ääntä kun Lassi Kivinen sai 12 ääntä piirien valitsemilta kokousedustajilta. Puheenjohtajatentissä ehdokkaiden välillä ei ilmennyt isoja linjaeroja, molemmat edustivat sosiaaliliberaalia suuntausta. Puheenjohtajavaalissa kannatuspuheenvuoroissa korostui ”jatkuvuus” vs ”uusi into” puolueen kehittämisessä ja valmistautumisessa 2023 vuoden eduskuntavaaleihin.

Politiikan ohella puheenjohtajaksi valittu Lassi Kivinen työskentelee ohjelmisto- ja asiantuntijapalvelualalla b2b-myyntipäällikkönä. Lassi on syntyperäinen helsinkiläinen.

Tuore puheenjohtaja Lassi Kivinen:

“Näin kova puheenjohtajakamppailu on puolueelle voitto. Olemme ainutlaatuinen toimija Suomen puoluekentällä, haluamme pienentää julkista sektoria mutta samaan aikaan haluamme pitää tiukasti kiinni muistakin vapausoikeuksista. Tälläistä yhdistelmää ei löydy muualta Suomen puoluekentällä. Olkaamme siis ylpeästi liberaaleja ja luotetaan siihen että se kantaa.”

Lassi Kivinen (tuore puheenjohtaja), Aki Kivirinta, Aarne Leinonen, Mikko Hirvonen

Puoluehallituksen valinta seuraavalle kaudelle

Valittiin:

Varajäseniksi:

Puoluevaltuuston valinta seuraavalle kaudelle

Valittiin: Anna Aaltonen, Tero Pohjasniemi, Federico Waltari, Jussi Mäkipelto, Arto Laasanen, Sami Hyttinen, Tomi Hietala, Joni-Petteri Kivistö, Jarno Naukkarinen, Tero Ohtonen, Santeri Lakio, Johanna Vendelin, Ville Kivinen, Ella Vuoti, Joonas Härmä, Tatu Torikka, Jussi-Pekka Salimäki.

Puolueen sääntömuutokset

Puoleen säännöissä esiintynyt väärä kaksitulkintainen sanamuoto hallituskauden pituudesta selkiytettiin vastaamaan tarkkemmin alkuperäistä tarkoitustaan. Puoluehallituskausi on jatkossakin 2 vuotta poislukien poikkeustilanteet, mutta väärintulkinnan mahdollisuus on poistettu. Toimikausi muutettiin myös vastaamaan kalenterivuotta.

Yhdistyminen Kansallinen Edistyspuolue ry:n kanssa.

Puoluekokous antoi puoluehallitukselle valtuudet jatkaa työtä jonka lopullisena tavoitteena on sulauttaa Liberaalipuolue Kansalliseen edistyspuolueeseen ja adoptoida sen historiallinen brändi. Kohta herätti paljon keskustelua kokousedustajissa mutta puoluekokous päätyi lopulta kannattamaan ehdotusta selvin luvuin äänin 16-4.

Kansallinen Edistyspuolue oli suomen itsenäisyyden ajan keskeisin liberaalinen puolue, joka toimi aktiivisesti vuosina 1918–1951. Eduskuntapuolueena se oli 1919–1951. Edistyspuolue syntyi 8. joulukuuta 1918 fuusiossa, jossa yhtyivät tasavaltaa kannattaneet Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen enemmistö sekä Suomalaisen puolueen vähemmistö. Edistyspuolueen lopettaessa toimintansa sitä ei poistettu yhdistysrekisteristä vaan se jatkoi ”perinneyhdistyksenä”.

Tällä päätöksellä puoluekokous on antanut Liberaalipuolueen hallitukselle valtuudet elvyttää tämä merkittävä suomalainen historiallinen puolue takaisin puoluekentälle. Koko Liberaalipuolueen olemassaoloajan yhteistyöstä järjestöjen välillä on keskusteltu ja nyt se todennäköisesti toteutuu.

Lisätietoja

J-P Kivistö, varapuheenjohtaja

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

joni-petteri.kivisto@liberaalipuolue.fi

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

Lehdistötiedote 14.9.2021

Liberaalipuolueen puheenjohtajaksi valittiin Tampereella Aki Kivirinta

Liberaalipuolueen 11.9. Tampereella pidetyssä puoluekokouksessa valittiin puolueen puheenjohtajaksi Aki Kivirinta. Puolue linjasi myös, ettei maasta pois muuttamisen rajoittaminen lainsäädännöllä ole hyväksyttävää. Tällainen on esimerkiksi Marinin hallituksen ajama maastapoistumisvero, jonka myös asiantuntijat ovat tyrmänneet vähän tuottavana ja vahingollisena.

Politiikan ohella puheenjohtajaksi valittu Aki Kivirinta Oulusta työskentelee autoteollisuudessa 3D grafiikan erikoisasiantuntijana

Tuore puheenjohtaja Aki Kivirinta sanoo suoraan: “On lohdutonta, että Marinin hallitus ei pystyy näkemään keinoja Suomen houkuttelevuuden parantamiseksi, vaan on valinnut rakentaa esteitä maasta pois muuttamiselle. Tämän hallituksen silmänkääntötemput on nähty, ja olisi aika jo antaa uusille tekijöille tilaa. Sellaisille, jotka aidosti ovat valmiita luomaan hyvinvointia tähän maahan.” 

”Tärkeimmäksi tehtäväksi puheenjohtajana koen jäsenistön innostamisen tekemiseen. Puheenjohtajan ja koko hallituksen täytyy kannustaa, innostaa ja rohkaista jäseniä ylittämään itsensä ja uhraamaan kallisarvoista aikaansa. Ei pidä pelätä käsiensä likaamista. En tarkoita tällä likaista peliä, vaan sitä, että seisomme yhdessä tuiskussa vaaliteltoilla, jaamme esitteitä, puhumme ihmisten kanssa ja laitamme näin itsemme likoon.”, Aki Kivirinta linjaa.

Liberaalipuolue – Vapaus valita pyrkii puolueena edistämään laajaa yksilöiden ja elinkeinojen vapautta. Vapaa yhteiskunta on sekä itseisarvo että väline tuottaa hyvinvointia kaikille ihmisille.

Lisätietoja

Aki Kivirinta, puheenjohtaja

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

aki.kivirinta@liberaalipuolue.fi