14.3.2022

Länsimaiden pakotettava Venäjä rauhaan Ukrainassa

Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja tehnyt sotarikoksia muun muassa siviileihin kohdistuvissa iskuissa Harkovassa, Kiovassa ja Mariupolissa. Ukrainasta on paennut jo yli 2,5 miljoonaa ihmistä ulkomaille, myös Suomeen. Euroopan unioni ja Suomi sen osana ei voi sallia Venäjän sotatoimien jatkumista ja Ukrainan miehittämistä Euroopan unionin naapurissa. Liberaalipuolueen mielestä EU:n on ajettava YK:n artiklan 42 mukaista rauhaanpakottamista Venäjälle Ukrainassa.

Suomen on oltava valmis välittömiin toimiin mikäli YK:n turvallisuusneuvosto antaa luvan Venäjän rauhaanpakottamiseen Ukrainassa. Suomen poliittisen johdon on harkittava ja selvitettäväksi valmiiksi mahdollisuutta osallistua kansainvälisen yhteisön toteuttaman lentokieltoalueen perustamiseen Ukrainan ylle. Tähän tarkoitukseen on Liberaalipuolueen mielestä mahdollista käyttää Suomen ilma- ja maavoimien kalustoa. Samalla Suomen puolustusvoimien valmiutta olisi kohotettava.

Mahdollinen lentokieltoalue Venäjän sotatoimien rajoittamiseksi Ukrainaa kohtaan voidaan perustaa YK:n päätöksellä tai muulla kansainvälisellä liittoumalla. Venäjää itseään koskeva rauhaanpakottaminen on mahdollista saada YK:ssa päätettyä YK:n 6 artiklan tai 27 artiklan 3. momentin mukaisella menettelyllä. YK:n toiminta ei saa halvaantua suurvaltojen hyökkäyssotien edessä.

 

Muuttuva suhde Venäjään

Venäjä ei ole enää Suomelle rauhaisa naapurivaltio. Venäjään on suhtauduttava Suomelle vihamielisenä valtiona heidän oman julistuksensa mukaisesti. Venäjän nykyisen hallinnon ollessa vallassa ja demokratian siellä ollessa näennäistä ei Suomen linja voi olla myötäillä Venäjän intressejä pysyen sotilaallisesti liittoutumattomana. Vasta kun naapurin hallinto on vaihtunut, voidaan suhteet siihen normalisoida.

Samanaikaisesti Suomen on välittömästi haettava NATOn jäsenyyttä eduskunnan päätöksellä. Vain NATOn jäsenyys voi antaa Suomelle riittävät takuut turvallisuudesta. Samalla lähetetään hyvin selkeä viesti Venäjälle: sen puskurialueita tavoitteleva politiikka ei voi enää edetä syvemmälle Eurooppaan.

Euroopan parlamentti linjasi maaliskuun ensimmäisellä viikolla, että pakotteita ei kohdisteta venäläiseen energiaan. Liberaalipuolueen mielestä pakotteet Venäjän öljyyn ja kaasuun ovat välttämättömiä Venäjän akuuttien sotahalujen lopettamiseksi. Tähän liittyen Euroopan parlamentin täytyy muuttaa linjaansa ja kohdistaa Venäjältä tuotavaan energiaan merkittävä tullimaksu ja laajentaa aikaisemmat rahoitusalan pakotteet koskemaan myös venäläisiä ja eurooppalaisia pankkeja, jotka välittävät energiamaksuja. Samalla Euroopan unionin on valmistauduttava hätätoimiin akuutin energiakriisin lieventämiseksi.

Suomi ei voi tehdä vähempää kuin muut EU-maat Ukrainan tukemiseksi, koska voisimme itse olla samassa tilanteessa Venäjän hyökkäyksen kohteena ilman turvatakuita. Vladimir Putinin johtamalle Venäjälle on näytettävä, että länsi ei murru sotilaallisen voiman käytöllä.

 

Liberaalipuolue – vapaus valita r.p.

Aki Kivirinta
Puheenjohtaja
+358 40 361 6335
aki.kivirinta@liberaalipuolue.fi

 

Kannanottoon liittyviä linkkejä:

  1. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja, 6 artikla, 27 artikla 3 momentti, 42 artikla https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2 
  2. Energiaan kohdistuvat tuontitullit yhtenä pakotekeinona https://www.eva.fi/blog/2022/03/11/nain-viemme-putinilta-oljyrahat/