Kannanotto 7.6.2022

Korjausliike ja Liberaalipuolue: Politiikan pelisäännöt suosivat vanhoja puolueita

Korjausliike ja Liberaalipuolue vaativat yhteisessä kannanotossaan muutosta poliittiseen järjestelmään sekä median tapaan uutisoida puolueista. Puolueet näkevät, että poliittinen järjestelmä rakenteellisesti vääristää demokratiaa sulkemalla äänestäjien näkyviltä varteenotettavia poliittisia vaihtoehtoja.

Esimerkiksi kuukausittaisissa puoluekannatusgallupeissa kysytään ’’ketä äänestäisit jos vaalit olisivat nyt’’ mutta tuloksista raportoidaan vain nykyiset eduskuntapuolueet. Tulosgraafeissa ei esitetä eduskunnassa aikaisemmin olleita tai sinne pyrkiviä puolueita lainkaan. Eduskunnan ulkopuolisten puolueiden – joita on enemmän kuin eduskuntapuolueita – tuloksista ei uutisoida edes YLE:n toimesta.

“Eduskuntapuolueet nauttivat puoluetukia, avustajarahoja ja median palstatilaa kymmenien ellei sadan miljoonan edestä vuosittain. Kaikki nykyjärjestelmässä on rakennettu suosimaan niitä, joilla on jo valtaa ja rahaa. Se halventaa demokratiaa ja vääristää politiikkaa. Jotta Suomi todella uudistuisi, täytyy median ja rahoitusmekanismien kohdella kaikkia puolueita tasapuolisesti – paras idea voittakoon!’’, vaatii Korjausliikkeen puheenjohtaja Petri Roininen.

“Saavutettuja etuja vaalivat järjestelmät on purettava niin politiikassa kuin yhteiskunnassa laajemmin. Jos politiikan valta ei vaihdu, ei vaihdu Suomen suuntakaan. Ja siihen meillä ei ole varaa”, huomauttaa Roininen.

”Rakenteellinen korruptio vahvistuu järjestelmässä, jossa valta ei vaihdu. Medianhuomion määrä ei näytä jakaantuvan tasaisesti puolueiden välillä, vaan se kiinnittyy jo nyt vallassa olevien tukemiseen. Väliä on sillä kuka sanoo, ei mitä sanotaan. Samalla etujaan valvovat puolueet ovat saaneet pöhötettyä julkisen sektorin ja betonoineet oman rahoituksensa kierrättämällä varoja valtion tukemien järjestöjen kautta itselleen ja sidosryhmilleen. Näin ei kuitenkaan olisi pakko olla, sillä puoluekentältä löytyy myös vaihtoehtoja varsinkin tarkemman julkisen taloudenpidon suuntaan.”, toteaa Liberaalipuolueen puheenjohtaja Lassi Kivinen.

“Medianäkyvyys ratkaisee, huomaavatko äänestäjät kaikkia vaaleissa tarjolla olevia vaihtoehtoja. Tulevana syksynä julkistetaan myös Liberaalipuolueen varjobudjetti, jossa linjaeromme vanhoihin puolueisiin nähden tulevat erottumaan hyvin konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti. Sen pohjalta on syytä käydä keskustelua julkisen sektorin tehtävistä mediassakin. Menojen priorisointi ja valintojen tekeminen ovat politiikan kovaa ydintä. Holtiton velanotto, huippukorkea verotus ja retuperällä oleva valtiontalous eivät ole pakon sanelemia, vaan seurausta nykyisten eduskuntapuolueiden tekemisistä”, Kivinen lisää.

Lisätietoja:
Petri Roininen
Puheenjohtaja, Korjausliike r.p.

Lassi Kivinen
Puheenjohtaja, Liberaalipuolue – vapaus valita r.p.
Lassi.Kivinen@Liberaalipuolue.fi
+358 40 3616335