Kiitos kaikille liberaalipuolueen äänestäjille!

Kuntavaalit 2021

Tällä sivulla on tietoa Liberaalipuolueen kesän kuntavaalien tavoitteista ja ehdokkaista. Kuntavaalit järjestetään 13.6.2021.

Anna äänesi liberaaleille – anna äänesi vapaudelle.

Tue ehdokkaita!

Löydät lisätietoa ehdokkaiden tukemisesta tukisivultamme https://liberaalipuolue.fi/tue/

On muutoksen aika: Kuntavaaliohjelma 2021

Liberaalipuolueen yleinen ‌vaaliohjelma‌ ‌kuntavaaleihin‌ ‌2021. Vaaliohjelma on ladattavissa myös pdf-muodossa.

Vähemmän tehtäviä – vähemmän veroja

Kunnan keräämiä verovaroja tulee käyttää vain sellaisiin palveluihin ja hankkeisiin, jotka ovat hyödyllisiä suurelle osalle kuntalaisia. Verovaroilla ei saa suosia eturyhmiä tai poliitikkojen lähipiiriä. Kuntien keskinäinen kilpailu toisarvoisilla hankkeilla on kaikille veronmaksajille vahingollista ja se on lopetettava.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei saa olla kunnallisveron korotusautomaatti. Kunnallisveron on vastaavasti laskettava, kun tehtäviä siirretään kunnilta maakunnille tai niin sanotuille “hyvinvointialueille”.

Kunnan tuotettava sellaisia palveluita kuin kuntalaiset haluavat

Palvelut tulee tuottaa tavoilla, joilla parhaiten pystytään vastaamaan asetettuihin vaatimuksiin. Palveluntuottajana voi olla julkinen tai yksityinen taho. Julkisesti rahoitettujen palvelujen ei tarvitse olla julkisesti tuotettuja. Valinnanvapautta kuntalaisten tarvitsemiin palveluihin lisättäisiin palveluseteleillä, jotka mahdollistaisivat sekä palvelun että palveluntarjoajan valinnan.

Markkinaehtoisuutta maankäyttöön ja asumiseen

Kuntien ei tule luovuttaa omistuksessaan olevaa maata millekään taholle alle käyvän hinnan. Parkkipaikkanormeista, asuntojen neliövaatimuksista ja muista haitallisista asuntorakentamisen normeista tulee luopua. Kuntien tulee pitää huolta, että kaavoitettua maata on riittävästi. Rakennusoikeutta ei tule tarpeettomasti rajoittaa. Kuntien ei tule säännellä asuntojen hintoja tai vuokria.

Kuntalaisten turvallisuus on kunnan ydintehtävä

Julkisen vallan oikeutuksen ydin on huolehtia kansalaisten turvallisuudesta kaikissa oloissa. Uhkakuvat kansalaisten turvallisuutta ja elinmahdollisuuksia kohtaan ovat monimuotoistuneet ja tulisikin puhua laajennetusta turvallisuuskäsityksestä. Koronaviruspandemia ja viime vuosien myrskyt ovat osoittaneet kuntien olevan huonosti valmistautuneita kriiseihin. Kuntien omaa valmiutta kriiseihin on parannettava huolehtimalla varautumisesta ja harjoittelusta asianmukaisesti.

Ehdokkaat

Seuraavat henkilöt on valittu Liberaalipuolueen ehdokkaiksi. Kunnat ovat aakkosjärjestyksessä. Kaikki ehdokkaat hyväksyvät puolueen yleisohjelman tavoitteet.

Akaa

Katso myös Akaan omat kuntavaalitavoitteet tästä.

77 Kimmo Kyllönen

toimitusjohtaja, panimotyöntekijä
ehdokassivu

78 Anton Murola

yrittäjä
ehdokassivu

79 Janne Savolainen

insinööri, tietokonetekniikka
ehdokassivu

Espoo

Huom: Espoon ehdokkaat löytyvät sitoutumattomina RKP:n listoilta!

610 Tuomas Karjalainen

aluepsykologi sivistystoimessa
ehdokassivu

611 Jari Koivisto

myyntipäällikkö
ehdokassivu

616 Harri ”Hakki” Kreus

johdon konsultti, puolueen puheenjohtaja
ehdokassivu

633 Tero Pohjasniemi

laboratorioinsinööri
ehdokassivu

Helsinki

Huom: Helsingin ehdokkaat löytyvät sitoutumattomina RKP:n listoilta!

642 Amos Ahola

diplomi-insinööri, viestintäjohtaja
ehdokassivu

643 Aki Ahonen

valikoimapäällikkö

680 Juho Häme

ohjelmistokehittäjä
ehdokassivu

691 Timo Kataja

digitaalisten palveluiden rakentaja, product owner
ehdokassivu

694 Lassi Kivinen

myyntipäällikkö
ehdokassivu

695 Ville Kivinen

opiskelija

711 Kari Markkola

yrittäjä, toimitusjohtaja
ehdokassivu

756 Johanna Vendelin

filosofian tohtori, opettaja
ehdokassivu

757 Severi Virolainen

arkkitehti
ehdokassivu

758 Wongrit Virolainen

insinööri
ehdokassivu

Hämeenlinna

344 Jouni Minkkinen

avainasiakaspäällikkö

Järvenpää

128 Joni Rosenberg

yrittäjä

Kaustinen

60 Jussi Mäkipelto

diplomi-insinööri, ohjelmistokehittäjä
ehdokassivu

Kempele

2 Joonas Härmä

opiskelija

Lempäälä

2 Mikko Lehto

avainasiakaspäällikkö
ehdokassivu

Oulu

324 Lauri Jakku

kevytyrittäjä, tietotekniikka-alan insinööri
ehdokassivu

325 Aki Kivirinta

IT-konsultti, tekninen artisti
ehdokassivu

326 Jarto Nieminen

opiskelija, konetekniikka insinööri

327 Sakari Oksa-Arffman

toimitusjohtaja, yrittäjä
ehdokassivu

328 Ella Vuoti

lääkäri
ehdokassivu

Pietarsaari

13 Olli Mäkipelto

toimitusjohtaja

14 Joonas Kurtti

filosofian maisteri, geologi
ehdokassivu

Salo

189 Tomi Hietala

metsätalousinsinööri (AMK), viilupuutyöntekijä
ehdokassivu

190 Kalevi Satopää

yo-merkonomi, konsultti

Suomussalmi

72 Tatu Torikka

kuntosalivalmentaja, yrittäjä
ehdokassivu

Tampere

412 Joni-Petteri Kivistö

yrittäjä, kouluttaja
ehdokassivu

413 Nestori Lehtonen

suunnittelija
ehdokassivu

414 Tero Ohtonen

insinööri, muusikko
ehdokassivu

415 Juha-Matti Peltola

kirvesmies
ehdokassivu

416 Sakari Tikander

liikenteenohjaaja

417 Kaj Torrkulla

yrittäjä
ehdokassivu

Turku

569 Timo Junolainen

data engineer, student, electrician emeritus

570 Jyri-Henrik Manninen

opiskelija, puolimatruusi, lähihoitaja

Valkeakoski

158 Eliisa Kuusama

turvallisuusalan ja riskienhallinnan tradenomi
ehdokassivu

159 Eero Nevalainen

ohjelmistosuunnittelija

160 Jani Nieminen

insinööri, yrittäjä
ehdokassivu