Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

Lehdistötiedote 30.1.2024

LIBERAALIPUOLUE – VAPAUS VALITA R.P. ON MERKITTY PUOLUEREKISTERIIN

LIBERAALIPUOLUE – Vapaus valita r.p.. on merkitty puoluerekisteriin oikeusministeriön 30.1.2024 tekemällä päätöksellä. 

Puoluehakemus tuli julkiseksi 22.5.2023, ja rekisteröintiin tarvittavat 5000 allekirjoitusta tulivat täyteen 22.12.2023. Kaikki kannatusilmoitukset otettiin vastaan sähköisesti.

Liberaalipuolue rekisteröityy nyt toista kertaa. Ensimmäisen kerran se oli puoluerekisterissä vuosina 2016-23. Puolue nojaa nimensä mukaisesti vapausaatteeseen, ja pyrkii edistämään laajaa yksilön- ja elinkeinovapautta. Suurelle yleisölle liberaalit lienevät tutuimpia viime kevään eduskuntavaalien alla laaditusta Leikattavaa löytyy -varjobudjetista sekä siihen liittyvästä kampanjoinnista. Liberaalien tekemä liki 10 miljardin leikkauslista saavutti laajaa huomiota sosiaalisessa mediassa, ja nousi esille myös perinteisten tiedotusvälineiden piirissä päätyen mm. Iltalehden pääkirjoitukseen.

  • Liberaalien uudelleenrekisteröinnin myötä Suomen poliittiselle kentälle nousee johdonmukaisesti vapausaatteen periaatteita niin talous- kuin arvokysymyksissäkin noudattava puolue, lausuu liberaalipuolueen puheenjohtaja Lassi Kivinen.
  • Liberaalit haluavat rakentaa Suomelle vaurasta ja vapaata tulevaisuutta, jossa nykyisellään kaikille elämänalueille tunkeutuva julkinen sektori antaa enemmän tilaa kansalaisten omille toiveille. Haluamme vähentää julkisia menoja mielestämme toissijaisista kohteista, kuten kaikenkarvaisista yritys- ja aluetuista, ja alentaa erityisesti työn verotusta. Samanaikaisesti haluamme kuitenkin pitää visusti kiinni koulutuksen ja terveydenhuollon kaltaisista peruspalveluista. Julkisen sektorin on oltava vahva ydintoiminnoissaan ja toisaalta pysyttävä mieluiten kokonaan poissa kulttuurin, urheilun ja yritystoiminnan kaltaisilta aloilta, jotka tulee jättää vapaiden kansalaisten temmellyskentiksi, jatkaa Kivinen.

Seuraavaksi liberaalipuolue asettaa tähtäimensä ensi kesäkuussa järjestettäviin europarlamenttivaaleihin. Ehdokkaiden kartoittaminen alkaa välittömästi. (Linkki ehdokkaaksi hakeutumisen lomakkeeseen.)

  • Tulemme asettamaan eurovaaleihin täyden ehdokaslistan, jolla tulee olemaan ehdokkaita joka puolelta Suomea. Eurovaaleissa koko maa on yhtä vaalipiiriä, kuten pitäisi olla myös kansallisissa eduskuntavaaleissa. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä, kun kansalaiset pääsevät äänestämään itselleen mieluisinta liberaalia ehdokasta asuinpaikastaan riippumatta, puheenjohtaja Kivinen sanoo.

Liberaalipuolue suhtautuu Euroopan Unioniin erittäin myönteisesti. Puolue katsoo, että Suomen tulee ehdottomasti olla mukana niin yhteismarkkinoilla, kuin myöskin osana läntisten demokratioiden poliittista liittoumaa. Venäjän aggressiivisuuden vuoksi tarve on vain korostunut. 

Liberaalipuolue tunnustaa, että Venäjän uhkan ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin ylikansallisiin haasteisiin vastaaminen vaatii toisinaan myös ylikansallista toimivaltaa. Puolueen mielestä on kuitenkin tärkeää, ettei EU:n harjoittamaa sääntelyä uloteta tarpeettoman laajalle. Suomalaisten on siksi ehdottoman tärkeää olla vaikuttamassa EU-lainsäädännön laatimiseen, sekä vaatia perussopimusten noudattamista kaikissa oloissa.

Unionin rahankäyttöön liberaalipuolue suhtautuu osin kriittisesti. Liberaalit vaativat julkisilta menoilta tarkkaa harkintaa riippumatta siitä, onko kyse EU:sta, Suomen valtiosta tai yksittäisestä kunnasta.

Europarlamenttivaalien lisäksi Liberaalipuolue tähyää jo vuoden 2025 kuntavaaleihin, joiden ehdokashaku käynnistyy piakkoin. Pidemmän aikavälin tavoitteena on luonnollisesti nousu eduskuntaan ja hallitusvastuuseen.

Lisätiedot

Lassi Kivinen, puheenjohtaja  044 363 2684 / lassi.kivinen@liberaalipuolue.fi 

Aarne Leinonen, puoluesihteeri  044 500 3571 / aarne.leinonen@liberaalipuolue.fi