Lehdistötiedote 22.5.2022

Liberaalipuolueen puoluekokous järjestettiin Helsingissä

Liberaalipuolue järjesti sääntömääräisen puoluekokouksensa 21.5.2022 Helsingissä Suomenlinnassa. Alla puoluekokouksen pääkohdat.

Puheenjohtajavaali

Puoluekokouksessa valittiin puolueelle uusi puheenjohtaja kun Lassi Kivinen haastoi istuvan puheenjohtajan Aki Kivirinnan. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tiukan äänestyksen jälkeen Lassi Kivinen. Istuva puheenjohtaja Aki Kivirinta sai 10 ääntä kun Lassi Kivinen sai 12 ääntä piirien valitsemilta kokousedustajilta. Puheenjohtajatentissä ehdokkaiden välillä ei ilmennyt isoja linjaeroja, molemmat edustivat sosiaaliliberaalia suuntausta. Puheenjohtajavaalissa kannatuspuheenvuoroissa korostui ”jatkuvuus” vs ”uusi into” puolueen kehittämisessä ja valmistautumisessa 2023 vuoden eduskuntavaaleihin.

Politiikan ohella puheenjohtajaksi valittu Lassi Kivinen työskentelee ohjelmisto- ja asiantuntijapalvelualalla b2b-myyntipäällikkönä. Lassi on syntyperäinen helsinkiläinen.

Tuore puheenjohtaja Lassi Kivinen:

“Näin kova puheenjohtajakamppailu on puolueen voitto. Olemme uniikki toimija Suomen puoluekentällä, haluamme pienentää julkista sektoria mutta samaan aikaan haluamme pitää tiukasti kiinni muistakin vapausoikeuksista. Tälläistä yhdistelmää ei löydy muualta Suomen puoluekentällä. Olkaamme siis ylpeästi liberaaleja ja luotetaan siihen että se kantaa.”

Lassi Kivinen (tuore puheenjohtaja), Aki Kivirinta, Aarne Leinonen, Mikko Hirvonen

Puoluehallituksen valinta seuraavalle kaudelle

Valittiin:

Varajäseniksi:

Puoluevaltuuston valinta seuraavalle kaudelle

Valittiin: Anna Aaltonen, Tero Pohjasniemi, Federico Waltari, Jussi Mäkipelto, Arto Laasanen, Sami Hyttinen, Tomi Hietala, Joni-Petteri Kivistö, Jarno Naukkarinen, Tero Ohtonen, Santeri Lakio, Johanna Vendelin, Ville Kivinen, Ella Vuoti, Joonas Härmä, Tatu Torikka, Jussi-Pekka Salimäki.

Puolueen sääntömuutokset

Puoleen säännöissä esiintynyt väärä kaksitulkintainen sanamuoto hallituskauden pituudesta selkiytettiin vastaamaan tarkkemmin alkuperäistä tarkoitustaan. Puoluehallituskausi on jatkossakin 2 vuotta poislukien poikkeustilanteet, mutta väärintulkinnan mahdollisuus on poistettu. Toimikausi muutettiin myös vastaamaan kalenterivuotta.

Yhdistyminen Kansallinen Edistyspuolue ry:n kanssa.

Puoluekokous antoi puoluehallitukselle valtuudet jatkaa työtä jonka lopullisena tavoitteena on sulauttaa Liberaalipuolue Kansalliseen edistyspuolueeseen ja adoptoida sen historiallinen brändi. Kohta herätti paljon keskustelua kokousedustajissa mutta puoluekokous päätyi lopulta kannattamaan ehdotusta selvin luvuin äänin 16-4.

Kansallinen Edistyspuolue oli suomen itsenäisyyden ajan keskeisin liberaalinen puolue, joka toimi aktiivisesti vuosina 1918–1951. Eduskuntapuolueena se oli 1919–1951. Edistyspuolue syntyi 8. joulukuuta 1918 fuusiossa, jossa yhtyivät tasavaltaa kannattaneet Nuorsuomalaisen Puolueen ja Kansanpuolueen enemmistö sekä Suomalaisen puolueen vähemmistö. Edistyspuolueen lopettaessa toimintansa sitä ei poistettu yhdistysrekisteristä vaan se jatkoi ”perinneyhdistyksenä”.

Tällä päätöksellä puoluekokous on antanut Liberaalipuolueen hallitukselle valtuudet elvyttää tämä merkittävä suomalainen historiallinen puolue takaisin puoluekentälle. Koko Liberaalipuolueen olemassaoloajan yhteistyöstä järjestöjen välillä on keskusteltu ja nyt se todennäköisesti toteutuu.

Lisätietoja

J-P Kivistö, varapuheenjohtaja

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

joni-petteri.kivisto@liberaalipuolue.fi