Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

Lehdistötiedote 6.5.2024

Liberaalipuolue on nyt Edistyspuolueen jäsen

Liberaalipuolueen puoluekokous 21.5.2022 Helsingissä päätti että Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p. liittyy Kansallinen Edistyspuolue ry. jäseneksi. Liberaalipuolueen puoluehallitus jätti 4.5.2024 hakemuksen ja Edistyspuolueen hallitus sen hyväksyi.

Vapausaatteen edistäminen Liberaalipuolueessa asettuu osaksi historiallista jatkumoa Edistyspuolueen jäsenyyden myötä.

Liberaalipuolueen puheenjohtaja Lassi Kivinen avaa syitä Edistyspuolueen jäseneksi liittymisen taustalla: “Liberaalit voimat ovat Suomen poliittisella kentällä olleet pitkään hajaantuneina eri puolueisiin. Kaikissa niissä ne ovat jääneet sisäisesti vähemmistöön, minkä johdosta liberaalien vaikutusvalta on jäänyt heikoksi. Katsomme, että tilannetta voidaan parhaiten parantaa luomalla vapausaatteen kannattajille yhteinen poliittinen koti, jonka lipun alle heidän kaikkien on helppo kokoontua. Liberaalipuolueen liittyminen Edistyspuolueen jäseneksi palvelee tätä tavoitetta.”

“Liittymispäätöksen takana on toki muitakin syitä. Me Liberaalipuolueessa olemme pitkään sanoneet olevamme Suomen tasavaltaa perustamassa olleen Edistyspuolueen henkinen perillinen. Nyt osoitamme väitteemme todeksi hyvin konkreettisella tavalla”, Kivinen jatkaa.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Jukka Mähönen kommentoi: “Liberaalipuolueen liittyminen Edistyspuolueen jäseneksi korostaa aatteellisen liberalismin ja talousliberalismin yhdistämistä. Kuten Edistyspuolueellakin, myös Liberaalipuolueella vapausaate on sekä aatteellista, taloudellista, että tasavaltaista. Näitä kolmea tarjotaan edistyspuolueen perintönä yhtenä pakettina, hajottamatta näitä erilleen. Tasavaltaisen parlamentarismin ja oikeusvaltion kautta voimme ajaa mielestämme aatteellista ja taloudellista vapautta parhaiten. Se on tänä päivänä vielä tärkeämpää kuin aikaisemmin. Liitymme tähän pitkään jatkumoon virallisesti päätöksen myötä.” Mähönen jatkaa vielä: “Arvoistamme käsin voimme katsoa liittolaisia muista puolueista ja toimia Edistyspuolueen tavoin yhdistävänä tekijänä sekä oikealle, että vasemmalle. Olemme edistysmielinen pro-market porvaripuolue.”

Edistyspuolueen perustivat 8.12.1918 tasavaltaa ajaneet Nuorsuomalaisen puolueen, Kansanpuolueen ja Suomalaisen puolueen jäsenet. Edistyspuolue on ollut Suomen itsenäisyyden alkuajoista 50-luvulle keskeinen kolmannen linjan tarjoaja pääministeripuolueena vasemmiston ja oikeiston välillä. 

Suomen presidenteistä tähän asti kaksi on ollut Edistyspuolueen jäseniä: Kaarlo Juho Ståhlberg (1919–1925) ja Risto Ryti (1940–1944). Edistyspuoluelaisia pääministereitä ovat olleet: Kaarlo Castrén (1919), Juho Vennola (1919–1920 ja 1921–1922), Oskari Mantere (1928–1929), Toivo Mikael Kivimäki (1932–1936), Aimo Kaarlo Cajander (1922, 1924, 1937–1939), Risto Ryti (1939–1940) ja Jukka Rangell (1941–1943). Lisäksi Edistyspuolue osallistui lukuisiin hallituksiin 1951 vuoteen asti, kunnes sen aktiivinen toiminta päättyi. Myöhemmät liberaaliset puolueet poistuivat puoluerekisteristä 2011, jonka jälkeen Edistyspuolue-hanke taas aktivoitui.

Nyt Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p. jatkaa liberalismin poliittista edistämistä Suomessa- ”Liberaalipuolueen väki on osoittanut itsensä kaikin puolin kyvykkääksi jatkamaan Edistyspuolueen kunniakasta perintöä”, Edistyspuolueen puheenjohtaja Aki Kivirinta kertoo ja jatkaa “Liberaalipuolue ajaa samaa mitä Edistyspuolue on aikanaan lähtenyt ajamaan. Asioita, jotka löytyvät Suomen tasavallan perustuslaista. Liberaalipuolueen myötä Edistyspuolueelle löytyi varjelija, jotta ei pääse unohtumaan se mitä vapauksien eteen on poliittisesti tehty.”

Liberaalipuolue on rakenteeltaan jäsenjärjestöjen liitto. Vaalipiireistä vastaavat paikalliset piirijärjestöt ja valtakunnalliset teemajärjestöt ovat puolueen varsinaisia jäseniä. Luonnolliset henkilöt kuuluvat näiden järjestöjen kautta liberaalipuolueeseen henkilöjäseninä.

Edistyspuolue on rakenteeltaan vastaavasti myös puoluejärjestöjen liitto, eli Edistyspuolueen varsinaisia jäseniä voivat olla vain oikeustoimikelpoiset yhdistykset. Henkilöjäseniä ovat jäsenjärjestöjen kautta Edistyspuolueeseen kuuluvat.

Liberaalipuolue on 30.01.2024 rekisteröity puolue ja siten pystyy jäsenjärjestöineen asettamaan ehdokkaita Suomessa järjestettävissä vaaleissa. Liberaalipuolue on asettanut esimerkiksi 20 ehdokasta vuoden 2024 Euroopan parlamentin vaaleissa ja kerää jo ehdokkaita vuoden 2025 kunta- ja aluevaaleihin. Liittymisellä Edistyspuolueen jäseneksi ei ole suoraa vaikutusta Liberaalipuolueen puoluerekisteröintiin tai vaaleihin osallistumiseen.

Lassi Kivinen
puheenjohtaja, Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
lassi.kivinen@liberaalipuolue.fi

Jukka Mähönen
puoluevaltuuston puheenjohtaja, Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
jukka.mahonen@liberaalipuolue.fi

Aarne Leinonen
puoluesihteeri, Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.
aarne.leinonen@liberaalipuolue.fi

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p., Liberalpartiet – Frihet att välja r.p., (Y-tunnus 2756076-1)

Aki Kivirinta
puheenjohtaja, Kansallinen Edistyspuolue ry.
aki.kivirinta@liberaalipuolue.fi

Kansallinen Edistyspuolue ry. (Y-tunnus 2442319-8)