Mira Korhonen-Low

KTM, Asiantuntija

Mira Korhonen-Low

Vahva Eurooppa ja EU: Vapauden turvaaja ja vahvistaja, vaurautta taloudellisen vapauden kautta

Kampanjani edustaa vapauden ja yksilön oikeuksien perusperiaatteita, olennaisia ​​pylväitä, joille vauras eurooppalainen yhteiskunta rakentuu. Uskon yksilönvapauksien suojelemiseen, taloudellisen vapauden edistämiseen ja sen varmistamiseen, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ilman byrokratiaa ja hallitusten tarpeetonta puuttumista asiaan. Puolustamalla taloudellista vapautta EU:n sisällä, pyrimme vapauttamaan sen talouden täyden potentiaalin, luomalla mahdollisuuksia kaikille ja luomalla perustan valoisammalle tulevaisuudelle. Ukrainan tukeminen on osa kriittistä taistelua eurooppalaisten arvojen puolesta. Vahva EU on kaikkien etu. 

EU on sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan vapautta ja edistämään taloudellista vapautta. Viime vuosien levoton liikehdintä on asettanut tälle missiolle haasteita, uskon kuitenkin, että jokainen yksilö ansaitsee mahdollisuuden elää vapaana sorrosta, toteuttaa toiveitaan ja menestyä yhteiskunnassa, joka arvostaa hänen luontaista ihmisarvoaan. Asettamalla etusijalle talouspolitiikan, joka asettaa etusijalle vapauden ja mahdollisuuden kaikille, voimme rakentaa eurooppalaisen yhteisön, jossa jokainen voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Todellinen vapaus tulee mahdollisuudesta soveltaa osaamistaan tekemällä töitä tai muutoin soveltaa osaamistaan ja rakentaa vaurautta ilman että on tulonsiirtojen kohteena tai sen maksajana. Eurooppalaiset arvot ovat tukeneet sivistysvaltioiden syntyä, sananvapautta, demokratiaa, naisten- ja vähemmistön tasa-arvoa sekä sekularismia – näitä arvoja tulee tukea ja vaalia myös tulevaisuudessa. 

Kannatan vapaata työvoiman liikkumista, työperäisen maahanmuuton tukemista, globaalia vapaakauppaa, protektionismin vähentämistä sekä minimaalista hallitusten väliintuloa, jotta ihmiset voivat toteuttaa toiveitaan EU:n sisällä ilman byrokraattisia esteitä. Puolustamalla vapaiden markkinoiden politiikkaa ja asettamalla yksilönvapaudet etusijalle pyrimme vapauttamaan EU:n taloutta ja sen täyttä potentiaalia.