man5

Enemmän leikkauksia, mutta paremmin

Hallitus valmistautuu parhaillaan kuun lopussa olevaan budjettiriiheen, jossa valmistellaan ensi vuoden valtion budjetti. Kokonaisuus näyttää varsin synkältä, sillä mikään ei näyttäisi muuttuvan.

Ensi vuoden budjetissa velkaa otetaan aiempaa enemmän ja valtion budjettia karsitaan huonoimmalla mahdollisella keinolla: juustohöylällä. Sen sijaan, että käytäisiin keskustelua valtion roolista ja kaikista sen tekemistä asioista, hallitus päättää tehdä ihan niitä samoja asioita kuin edellisetkin, mutta vähemmillä resursseilla. Tällaisella lähestymistavalla huonosti perustellut menot pysyvät budjetissa ja lisäksi joitain olennaisia asioita voi jäädä tekemättä.

Juustohöylän sijaan pitäisi käyttää kirvestä, jolla lakkautettaisiin tai karsittaisiin reilulla kädellä niitä valtion tehtäviä, jotka ovat huonoiten perusteltuja. Esimerkiksi valikoitujen yritysten tukeminen veronmaksajien rahoilla ei ole perusteltua, ja on tutkimustenkin mukaan rahanhukkaa. Elinkeinotukia karsimalla saataisiin helposti aikaan useiden satojen miljoonien eurojen säästöt. Samalla tukiaisten portinvartijana toimiva byrokratiakoneisto voitaisiin lakkauttaa.

Myös ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitäisi leikata reippaasti, sillä on kestämätöntä pitää työttömiä kahdessa eri kerroksessa verovaroin: kaikki ihmiset pitäisi saada saman perusturvan takaavan järjestelmän piiriin (mieluiten tilimallinen perustulo). Tämänhetkinen järjestelmä toimii siten, että samaan aikaan kun verotetaan pienituloisia työntekijöitä, maksetaan parin tonnin ansiosidonnaista omistusasunnoissa asuville varsin hyväosaisille työttömille. Tulotason tai saavutetun elintason takaamisen ei pitäisi olla valtion tehtävä, joten tässä on kirveen paikka.

Virastojen tehtäviä lakkauttamalla päästäisiin niin ikään miljardiluokan säästöihin (Solidium, TE-keskukset, AVI, ELY, Trafi, Tulli jne.). Näistä Virastoista leikkaaminen edellyttää luonnollisesti em. tahojen tehtävien karsimista. Mitään keskustelua ei kuitenkaan käydä, tehdäänkö näissä virastoissa kenties sellaisia asioita, joita ei pitäisi tehdä lainkaan.

Hallitus pyrkii korjaamaan taloutta leikkauksin, mutta on itsestäänselvää, että talous ei lähde liikkeelle ilman positiivisia uudistuksia, jotka lisäävät taloudellista toimeliaisuutta. Tällaisia olisivat esimerkiksi sääntelyn ja verotuksen keventäminen. Työn verotusta tullaan keventämään 400-500 miljoonaa, mutta pilkkua pitäisi siirtää yksi pykälä oikealle, jotta kevennyksellä olisi selkeitä vaikutuksia. Tämänkin pienen huojennuksen kylkiäisenä työmarkkinoiden uudistaminen käytännössä betonoitiin “kilpailukykysopimuksella” vuosiksi eteenpäin, eikä tällä hetkellä työssäkäyvien saavutettuihin etuihin saa koskea.

Työttömille hallitus tarjoaa erilaisia työllisyystemppuja ja palkattomia työjaksoja enenevään tahtiin. Mikä ihme siinä on, että 9 euron päiväpalkka käy työmarkkinajärjestöille, kun tavanomaista työtä tehdään “kuntouttavana työtoimintana” tai “harjoitteluna”, mutta 8 euron tuntipalkka tavallisessa työsuhteessa on maailman huutavin vääryys?

Reilu vuosi sitten keväällä ilmassa oli positiivista tunnelmaa, kun luultiin, että nyt saatiin vihdoin toimintakykyinen hallitus vuosikausien vatuloinnin jälkeen. Nyt pöhinä on vaihtunut juustohöylään ja toimintakyky kyvyttömyyteen. Suomi on tällä hetkellä mennyt liian pitkän ajan suuntaan, jossa tänne on jäämässä korkeat verot sekä sääntely, mutta nykyiset palvelut näivettyvät vähitellen laadultaan kelvottomiksi. Tämä on kehityskulku, jossa kynnelle kykenevät alkavat pikkuhiljaa pakkailla laukkujaan, ja etsimään vähän miellyttävämpiä elinolosuhteita.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vastaa