Viime keväänä käytyjen eduskuntavaalien jälkeen muodostettu kokoomusjohtoinen hallitus on päättänyt jatkaa edellisvuosilta tuttua tuhlauspolitiikkaa ja holtitonta velanottoa, samalla köyhiä kyykyttäen. Valtiontalouden sopeutus on riittämätöntä, ja kohdistuu väärin. Liberaalipuolue näyttää varjobudjetillaan mallia, kuinka #LeikataanReilusti.


Varjobudjetissa perumme hallituksen tekemiä sosiaaliturvaleikkauksia. Loppusumma on silti yli 12 miljardia euroa pienempi kuin hallituksen esityksessä. Se saavutetaan karsimalla kokonaan pois tehtäviä, jotka näkemyksemme mukaan eivät kuulu valtiolle ensinkään. Asiat tärkeysjärjestykseen laittamalla voidaan taata riittävä rahoitus koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kaltaisille ydintoiminnoille.


Tulevien sukupolvien kustannuksella eläminen ei ole välttämätöntä, vaan vastuuton poliittinen valinta. Yhtä vastuutonta on yrittää maksattaa törsäysvuosien laskua yhteiskunnan vähäosaisilla samalla, kun toissijaisia rahareikiä riittää tukittaviksi.


Suomi tarvitsee reiluja leikkauksia, sanan molemmissa merkityksissä.

#LeikataanReilusti mediassa

Lassi Kivinen | Heikelä&Koskelo 23 minuuttia -podcastissa

Liberaalipuolueen varjobudjetti 2024

Valtion tehtäviä vähennetty


12 288 325 800 €

Valtionbudjetista leikattu -13.98 %

Veronmaksajien rahaa säästetty


9 788 325 800 €

Tehtäviä siirretty aluehallinnolle


2 500 000 000 €

Alijäämää


1 199 434 430 €

Leikkausten osuus 11%

Leikkaukset ministeriöittäin

21. EDUSKUNTA
6.6%
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI
18.6%
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA
33.5%
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA
47.3%
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
8.0%
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
0.2%
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
0.0%
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
10.2%
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
21.0%
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
51.7%
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
47.5%
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
75.1%
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
2.4% KOROTUS
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
19.8%
36. VALTIONVELAN KOROT
0.4%

Leikkaukset aihepiireittäin

Yritystuet
3.7 mrd €
Aluetuet
3.5 mrd €
Tehtävät hyvintointialueille
2.5 mrd €
Järjestörälssi
1.0 mrd €
Markkinahäiriköinti
0.7 mrd €
Muut
1.6 mrd €

Tulot

11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT


Hallituksen esitys: 66 797 553 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 67 828 498 100 €

Reilumpi leikkaus: 1 030 945 100 €

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

11.01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

33 766 000 000 €

30 439 000 000 €

-3 327 000 000 €

11.01.01. Ansio- ja pääomatuloverot Linkki26 596 000 000 €24 096 000 000 €-2 500 000 000 €Työn verotusta tulee laskea merkittävästi. Liberaalipuolue ehdottaa palkkatulojen verotukseen kevennystä. Työn verotusta ovat kaikki palkkasidonnaiset maksut, esimerkiksi eläkemaksut, sosiaalivakuutusmaksut, kunnallisvero ja valtion tulovero. Markkinoita vääristävistä ja verojärjestelmää monimutkaistavista verovähennyksistä tulee luopua samalla kun työn verotusta lasketaan merkittävästi. Valtion tuloverorahoitusta lasketaan 2,5 mrd € hyvinvointialueiden rahoitusmallin muuttamisen yhteydessä. Tuloverotuksen muu kevennys katetaan karsimalla valtion toissijaisista tehtävistä eriteltynä muissa momenteissa, sekä poistamalla verotukia 3,9 mrd €. Poistettavia verotukia ovat matkakuluvähennys 2,1 mrd€, oman asunnon myyntivoiton verottomuus 1,5 mrd €, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennys 0,21 mrd €. Kansalaisilla on oltava varaa ostaa palveluita ilman verovähennyksiä; nykyinen verokiila tekee sen mahdottomaksi. Verotuksen yksinkertaistamiseksi myös erillinen Yleisradiovero poistetaan. Lisäksi luovutusvoittoveron kertymä nousee 90 M€ perintöveron poistamisen myötä. Näiden ansio- ja pääomatuloverojen sisällä tapahtuvien painopistemuutosten avulla työhön kohdistuvaa verotusta voidaan laskea 3,9 mrd €/v. Yhteensä siirtojen ja verotukien poiston jälkeen palkkatulojen verotus kevenee valtion budjetissa 5,4 mrd € eli 20 % nykyisestä 2024 vuodelle suunnitellusta 26,6 mrd kertymästä.
11.01.02. Yhteisövero Linkki6 005 000 000 €6 195 000 000 €190 000 000 €Yrityksen tulosta ei tule verottaa ellei sitä nosteta yrityksestä pois. Arvioon perustuvasta yhteisöveron ennakkomaksusta tulee luopua ja osinkoverotuksen tulee olla yhteneväistä pörssiin listattujen ja listaamattomien yritysten kesken. Yhteisövero tulee pitää kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Apteekit sisällytettäisiin yhteisöveron piiriin.
11.01.03. Korkotulojen lähdevero Linkki148 000 000 €148 000 000 €0 €Pääomatulojen verotus on muutettava tasaveroksi.
11.01.04. Perintö- ja lahjavero Linkki817 000 000 €0 €-817 000 000 €Nykyinen perintövero on poistettava. Perintövero vaikeuttaa sukupolvenvaihdoksia. Perintö voi olla jokin vaikeasti rahaksi muutettavassa muodossa, vaikka verot lankeavat maksettavaksi melkein heti. Perintöveron poiston myötä pääomatuloihin kuuluvan luovutusvoittoveron kertymä voisi varovaisesti arvioituna kasvaa perintöveron määrästä kymmenysosan eli noin 90 M€.
11.01.05. Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikainen voittovero Linkki200 000 000 €0 €-200 000 000 €Sähkömarkkinoiden kannustimien murskaaminen voittojen kansallistamisella ei palvele muuta kuin tulevia volatiliteettien nousua Suomen sähkömarkkinoilla. Yksityisten investointien takaisinmaksuaikoja ei voi enää suunnitella, jos valtio vie voitot ja jäljelle jää vain tappiot. Sähköyhtiöt hinnoittelevat kaikkiin hintoihinsa tämänkin väliaikaisen veron.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

11.04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

23 708 000 000 €

27 179 000 000 €

3 471 000 000 €

11.04.01. Arvonlisävero Linkki22 579 000 000 €26 240 000 000 €3 661 000 000 €Verotuksen painopistettä tulee siirtää tulojen verotuksesta ensisijaisesti muille aiheutettujen haittojen ja kulutuksen verottamiseen. ALV alennetut kannat yhtenäistetään samaan veroprosenttiin, jotta haitallisempaa työn verotusta voidaan laskea. 3,9 mrd verotukia poistetaan ja ALV kantaa lasketaan näiden suhteen.
11.04.02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero Linkki939 000 000 €939 000 000 €0 €ALV-kaltainen vakuutusmaksuvero vakuutuksille
11.04.03. Apteekkivero Linkki190 000 000 €0 €-190 000 000 €Apteekkimonopoli murretaan ja apteekeista tulee normaalia liiketoimintaa. Tätä vastaava summa siirretään yhteisöverokertymään.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

11.08. Haittaverot

7 021 000 000 €

9 770 000 000 €

2 749 000 000 €

Momentin nimi vaihdetaan haittaveroiksi aiemmasta valmisteveroista, ja momentille lisätään EU:n päästökaupan tulot.

11.08.01. Tupakkavero Linkki1 162 000 000 €1 500 000 000 €338 000 000 €Nuuskan myynnin laillistaminen tuo lisäverotuloja tupakkaveroon.
11.08.04. Alkoholijuomavero Linkki1 471 000 000 €1 600 000 000 €129 000 000 €Verotuksen painotus siirretään haittaverotukseen. Väkevän alkoholin (>22 %) verotusta tulee nostaa hieman.
11.08.05. Virvoitusjuomavero Linkki220 000 000 €220 000 000 €0 €Virvoitusjuomaveron poikkeukset poistetaan ja näin yksinkertaistetaan verotusta.
11.08.07. Energiaverot Linkki4 153 000 000 €5 497 000 000 €1 344 000 000 €Autoveron ja ajoneuvoveron poisto kompensoidaan energiaverojen nostolla. Haittoja tulee jatkossa verottaa enemmän.
11.08.08. Eräiden juomapakkausten valmistevero Linkki15 000 000 €15 000 000 €0 €Tämä haittavero jää ennalleen.
11.08.lib. lib. Päästökaupan tulot0 €548 000 000 €548 000 000 €Päästöoikeuksien huutokauppatulot siirretään 12.32.21. momentilta selkeyden vuoksi omakseen. Päästökauppa on markkinaehtoinen tapa hinnoitella päästöjen haitta ja torjua ilmastonmuutosta.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

11.10. Muut verot

2 187 000 000 €

288 000 000 €

-1 899 000 000 €

11.10.03. Autovero Linkki308 000 000 €0 €-308 000 000 €Ajoneuvon verotus Ajoneuvon omistamisesta ja hankkimisesta tulee siirtyä liikenteen aiheuttamien kustannusten verottamiseen. Omistamiseen kohdistuva ajoneuvovero sekä Suomeen tuotaviin ajoneuvoihin kohdistettu vero tulee poistaa. Ajoneuvojen verotuksen painopistettä tulee siirtää polttoaineiden verotukseen ja tienkäyttömaksuihin.
11.10.05. Varainsiirtovero Linkki698 000 000 €0 €-698 000 000 €Varainsiirtovero tulee poistaa. Vero hidastaa muuttoliikettä ja luo transaktioverona asuntomarkkinoille tehottomuutta. Vastaavasti asumisen verotukseen liittyen oman asunnon myyntivoiton verovapaudesta tulee luopua, mikä tuloutuu 11.01.01. momentissa ja VM:n arvion mukaan on noin 1,5 mrd €. Samalla myyntitappiosta tulee verovähennyskelpoista.
11.10.06. Arpajaisvero Linkki137 000 000 €280 000 000 €143 000 000 €Veikkauksen monopoli tulee korvata lisenssijärjestelmällä, josta esimerkiksi Ruotsissa on saatu erinomaisia tuloksia ilman pelättyjä haittoja. Tämä vero on lisenssijärjestelmään siirtymisen jälkeen merkittävästi suurempi kuin nykyisin. Lisäys on arvioitu Tanskan lisenssimallin prosenteilla ja Suomen rahapelien pelikatteella.
11.10.07. Ajoneuvovero Linkki1 036 000 000 €0 €-1 036 000 000 €Ajoneuvon omistamisesta ja hankkimisesta tulee siirtyä liikenteen aiheuttamien kustannusten verottamiseen. Omistamiseen kohdistuva ajoneuvovero sekä Suomeen tuotaviin ajoneuvoihin kohdistettu vero tulee poistaa. Näillä veroilla on autokantaa vanhentava ja suomalaisten elintasoa laskeva vaikutus. Ajoneuvojen verotuksen painopistettä tulee siirtää polttoaineiden verotukseen ja tienkäyttömaksuihin, eli liikenteen haittojen hinnoitteluun.
11.10.08. Jätevero Linkki8 000 000 €8 000 000 €0 €Jätehoidosta kaatopaikoilla tulee kustannuksia joiden kattamiseen hyvä kerätä veroa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

11.19. Muut veronluonteiset tulot

115 553 000 €

152 498 100 €

36 945 100 €

11.19.04. Eräät viestinnän maksut Linkki14 770 000 €14 770 000 €0 €Radioasemien toimilupamaksut ja taajuushuutokaupan tuotot, teleoperaatteiden tietoyhteiskuntamaksut, postitoiminnan valvontamaksut.
11.19.05. Eräät liikenteen maksut Linkki25 600 000 €16 100 000 €-9 500 000 €Katsastusmaksut ja lentoliikenteen valvontamaksu säilyvät, mutta vakuutusyhtiöiltä perittävä liikenneturvallisuusmaksu 9,1 M€ laskee, koska sen vastamomentissa 31.20.51. leikataan tehtäviä.
11.19.06. Väylämaksut Linkki51 000 000 €102 000 000 €51 000 000 €Väylämaksujen suuruus palautetaan hallituksen esittämästä puolitetusta täyteen.
11.19.09. Muut verotulot Linkki7 410 000 €3 705 000 €-3 705 000 €Verotusta yksinkertaistetaan. Verojärjestelmän tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä ja yksinkertainen. Pienet verot, joille ei kannata tehdä edes omia momentteja valtion budjetissa ovat liian mitättömiä ja monimutkaistavat verotusta tarpeettomasti.
11.19.10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu Linkki5 860 000 €5 860 000 €0 €Sähköverkon rakentaminen kuuluu hinnoitella voimalaitosprojekteihin.
11.19.11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut Linkki8 080 000 €8 080 000 €0 €Pankkien konkurssien varalta oleva virasto. Suojelee kuluttajien ja kansalaisten turvaa. Tuloina luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perittävät hallintomaksut.
11.19.12. Säteilytoimintavero Linkki2 833 000 €1 983 100 €-849 900 €Säteilytoiminnan säätelyä kevennetään, jolloin valvontamaksutkin vähenevät.

12. SEKALAISET TULOT


Hallituksen esitys: 7 170 270 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 4 853 530 670 €

Reilumpi leikkaus: -2 316 739 330 €

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.23. Valtioneuvoston kanslia

50 000 €

50 000 €

0 €

12.23.99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot Linkki50 000 €50 000 €0 €Mikäli ihmiset haluavat maksaa vapaaehtoisesti lisää veroja, voidaan niille varattu tulopuolen momentti säästää.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.24. Ulkoministeriön hallinnonala

21 944 000 €

17 971 000 €

-3 973 000 €

12.24.20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot Linkki1 102 000 €0 €-1 102 000 €Ulkomailla sijaitsevista tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöistä luovutaan, joten myös vuokratulot poistuvat.
12.24.99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot Linkki20 842 000 €17 971 000 €-2 871 000 €Kun menopuolen vastaparina olevaa kehitysapua muutetaan lainapainotteiseksi vähenevät kehitysavun palautukset.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.25. Oikeusministeriön hallinnonala

165 555 000 €

154 582 000 €

-10 973 000 €

12.25.10. Tuomioistuintulot Linkki44 750 000 €39 777 000 €-4 973 000 €Oikeudenkäyntimaksut vastaavat budjetoituna 45 % kustannuksista. Oikeuden hakemisen kynnystä ja kustannusta on laskettava, joten maksuja tiputetaan niin, että kustannusvastaavuus tippuu 40 prosenttiin.
12.25.14. Oikeusapumaksutulot Linkki3 911 000 €3 911 000 €0 €
12.25.15. Yleisen edunvalvonnan tulot Linkki32 144 000 €32 144 000 €0 €Edunvalvonnan maksut säilyvät hallituksen ehdotuksen mukaisena.
12.25.20. Ulosottomaksut Linkki82 000 000 €76 000 000 €-6 000 000 €Ulosotto on ylihinnoiteltu ja kustannusvastaavuus on budjetoitu 6 M€ yli. Tämä on heikoimmassa asemassa olevien kurittamista ja regressiivistä politiikkaa.
12.25.21. Korot ulosoton säilytettävänä olevista varoista Linkki0 €0 €0 €
12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki2 750 000 €2 750 000 €0 €Ulosoton ja konkurssipesien menetettyjä jako-osia
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.26. Sisäministeriön hallinnonala

146 252 000 €

146 252 000 €

0 €

12.26.98. EU:lta saatavat tulot Linkki144 152 000 €144 152 000 €0 €EU:n yhteisellä turvapaikka-, maahanmuutto-, kotouttamis- ja sisäisen turvallisuuden sopimuksilla voidaan saadaan tehokkuus ja kustannushyötyjä, emmekä näe tarvetta tässä tilanteessa lähteä näitä neuvottelemaan uusiksi.
12.26.99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki2 100 000 €2 100 000 €0 €Suomelle koituu EU:n rajavaltiona ylimääräisiä kustannuksia EU:n ulkorajojen ja EU:n vapaan liikkuvuuden valvonnasta ja turvaamisesta. On kohtuullista että Suomi saa tästä korvauksia ja tasausta EU tasolta.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.27. Puolustusministeriön hallinnonala

31 038 000 €

31 038 000 €

0 €

12.27.20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Linkki18 000 €18 000 €0 €Puolustusvoimat myyvät vanhaa kalustoa ja ostavat uutta vastaavalla noin 3 M€ summalla. Tähän momenttiin jää erotus. Varusmiesten ”hävärit” tuloutuvat tänne.
12.27.99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki31 020 000 €31 020 000 €0 €YK:n kriisinhallintaoperaatioiden korvaukset
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.28. Valtiovarainministeriön hallinnonala

2 868 108 000 €

2 798 762 460 €

-69 345 540 €

12.28.11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista Linkki63 552 000 €50 841 600 €-12 710 400 €Suomen verojärjestelmää täytyy yksinkertaistaa. Kun tuloverotusta yksinkertaistetaan, niin myös verotuksen toteuttamisen kustannukset laskevat. Verotuksen kustannukset kunnille pienevät ja tämän momentin koko kutistuu.
12.28.12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista Linkki25 062 000 €20 049 600 €-5 012 400 €Suomen verojärjestelmää täytyy yksinkertaistaa. Kun tuloverotusta yksinkertaistetaan, niin myös verotuksen toteuttamisen kustannukset laskevat. Verotuksen kustannukset kunnille pienevät, ja tämän momentin koko kutistuu.
12.28.13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista Linkki14 321 000 €0 €-14 321 000 €Uskontokuntien varainhankinta ja samalla sen kustannukset kuuluvat yhteisöille ja yhdistyksille itselleen.
12.28.14. Tulot positiivisen luottotietorekisterin käyttömaksuista Linkki5 400 000 €5 400 000 €0 €
12.28.20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot Linkki10 056 000 €10 056 000 €0 €Kustannusvastaavuuteen perustuva tulo laitteiden myynnistä momenttiin 28.20.10.
12.28.50. Siirto valtion eläkerahastosta Linkki2 281 172 000 €2 281 172 000 €0 €Perustulo tulee muuttamaan sosiaaliturvaa. Rahastot joko puretaan maksuosuuksina ja maksetaan tasaeläkettä tai rahastoja käytetään sosiaaliturvan maksatukseen osittain jatkossakin.
12.28.51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset Linkki365 145 000 €365 145 000 €0 €
12.28.52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut Linkki19 420 000 €39 590 000 €20 170 000 €Valtion ei tarvitse ostaa vakuutuksia vakuutysyhtiöiltä, vaan valtio voi kantaa vastuun itse verovaroista. Tällä momentilla on tuloja siitä, kun valtio perii maksuja itselleen myöntämiltään ”vakuutuksilta”. Täysi kustannusvastaavuus saadaan korottamalla maksut momentin 28.50.50 kustannusten tasoon.
12.28.60. Työturvallisuusmaksu Linkki1 010 000 €878 260 €-131 740 €Lasketaan nykyisestä 0,23 promillesta 0,20 promilleen valtion palveluksessa olevan henkilöstön yhteenlasketuista palkoista.
12.28.92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot Linkki55 600 000 €0 €-55 600 000 €Tulot muodostuvat siitä, että EU:n jäsenvaltiot saavat pitää neljäsosan EU:n puolesta perimistään tullituloista, maatalousmaksuista ja sokerikustannuksista. Poistaisimme kaupankäyntiä rajoittavia tulli- ja yrittämisen maksuja.
12.28.93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen Linkki1 400 000 €1 260 000 €-140 000 €Momenttiin esitetään 10 % leikkausta, sillä Suomen tulisi edistää etäpalaverikulttuuria myös EU-tasolla tarpeettoman matkustelun vähentämiseksi.
12.28.99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki25 970 000 €24 370 000 €-1 600 000 €Valtiovarainministeriön muita tuloja. Momentti säilyy muutoin ennallaan, mutta korvaus eräistä karttuneista eläkeosista poistuu kokonaan, sillä vastaava kotihoidon tuki poistuu.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

38 000 000 €

38 000 000 €

0 €

12.29.70. Opintotukitoiminnan tulot Linkki34 000 000 €34 000 000 €0 €Opintolainojen valtiontakaukset säilyvät. Näistä tulee joitain tuloja, mutta Opintolainojen valtiontakaus -kustannukset ovat silti suuremmat (132,6 M€).
12.29.88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista Linkki0 €0 €0 €Veikkauksen tuottojen varaaminen eri ministeriöiden valitsemille edunsaajille on lopetettava. Veikkauksen tuottojen on oltava parlamentaarisessa päätäntävallassa, eikä niitä tule kanavoida eri ministeriöiden valitsemille edunsaajille. Veikkaus ei toimi tällä hetkellä vastuullisesti. Erityisesti pelikoneiden sijoittelu ja markkinointi lisää peliriippuvuutta. Rahapelitoiminta on tulonsiirto vähävaraisilta rikkaille, mikä ei ole hyväksyttävää.
12.29.99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki4 000 000 €4 000 000 €0 €OKM:n hallinnonalan muita tuloja, momentti säilytetään ennallaan.
12.29.lib. lib. Vapautetaan taide – taidevarastojen kiertonopeuden kasvattaminen0 €0 €0 €Vapautetaan taide. Taide pois kellareista ihmisten nautittavaksi. Gallerian pitäisi olla galleria, ei museo. Taidegallerian pitää tuottaa tuloja eikä menoja. Valtion taidetta voidaan vuokrata tai myydä käyttöön tietyillä ehdoilla, velvollisuuksilla, luovutusvelvollisuus näyttelyihin. Tällä rahoitetaan uuden taiteen hankintaa valtiolle, joka kykenee hyvin pitkällä aikajänteellä sitoutumaan Suomessa tehtävän kulttuurin museointiin. Samalla kun muutamat taiteilijat nousevat kuuluisiksi, voidaan osaa tuotannosta myydä tai vuokrata ulkopuolelle.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

916 207 000 €

556 733 210 €

-359 473 790 €

12.30.01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Linkki533 205 000 €533 205 000 €0 €Suomen osuus EU:n maataloustukirahastosta. Rahastosta saatava tulo säilytetään ennallaan ja se ohjataan menopuolen momentin 30.lib.lib. Huoltovarmuuden tuotantofutuurimalli rahoittamiseen. Tämä vaatii EU-tasolla uutta lainsäädäntöä.
12.30.02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Linkki340 000 000 €0 €-340 000 000 €Maatalouden pitää olla markkinaehtoista ja julkiset tuet maanviljelylle on järjestettävä uudelleen vain huoltovarmuus huomioiden. Tämä useille menomomenteille kohdentuva EU-tuki poistuu.
12.30.03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Linkki9 000 000 €0 €-9 000 000 €Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tulevia rahoja, joita vastaavat menomomentit poistetaan. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä maantalousalan rinnalle ei haluta muodostaa toista tukiriippuvaista toimialaa.
12.30.04. EU:lta saatavat muut tulot Linkki160 000 €160 000 €0 €EU-tason tautienseuranta- ja torjuntaohjelmat pysyvät.
12.30.20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta Linkki0 €0 €0 €Veikkauksen tuottojen varaaminen eri ministeriöiden valitsemille edunsaajille on lopetettava. Liberaalipuolue ehdottaa Veikkauksesta luopumista, jolloin arpajaisveron kertymä on parlamentaarisessa päätäntävallassa, eikä niitä tule kanavoida eri ministeriöiden valitsemille edunsaajille.
12.30.40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut Linkki3 000 000 €3 000 000 €0 €Vesitaloushankkeiden kalakannoille koituvien haittojen korvaamista vastinparinaan tulot momentista 12.30.40. mm. patojen rakentamisesta.
12.30.41. Tenojoen kalastuslupamaksut Linkki45 000 €45 000 €0 €Tenojoen lohen pyynti on tällä hetkellä kielletty kalakannan huonon tilanteen vuoksi. Aikaisempien vuosien kalastuslupamaksut eivät ole hillinneet ylikalastusta. Lohikannan tervehtyessä niitä on syytä korottaa.
12.30.42. Hirvieläinten metsästysmaksut Linkki3 590 000 €1 900 000 €-1 690 000 €Hirvieläinten metsätyslupamaksuista kertyvien tulojen määräksi esitetään 1,9 M€. Lupamaksuista kertyvät tulot osoitetaan momentille 30.40.41, jolta leikataan vastaavasti pois hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen. Lupatuloilla rahoitetaan ainoastaan hirvieläinkantojen hoitamisesta aiheutuvat menot.
12.30.44. Kalastonhoitomaksut Linkki9 899 000 €6 318 510 €-3 580 490 €Korvaukset vesialueiden omistajille säilyy täysmääräisenä. Kalastajaliitoille hankerahoitus leikataan, kalastusmatkailua ei valtion tarvitse edistää lainkaan. Kalatalousalueiden toimintaa voi karsia. Alennetaan kalastuksenhoitomaksu 30 euroon/vuosi (nyt 47 €/v).
12.30.45. Riistanhoitomaksut Linkki12 908 000 €7 704 700 €-5 203 300 €Menopuolen leikkauksia vastaavasti riistanhoitomaksu lasketaan 25 euroon/vuosi (nyt 39 €/v).
12.30.99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki4 400 000 €4 400 000 €0 €MMM:n hallinnonalan muita tuloja, momentti säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

21 550 000 €

1 550 000 €

-20 000 000 €

12.31.10. Hallinnonalan virastojen tulot Linkki1 500 000 €1 500 000 €0 €
12.31.99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki20 050 000 €50 000 €-20 000 000 €Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin 20 M€ tuloja siirretään budjetin selkeyden vuoksi muiden haittaverojen momenttiin 11.08.lib. Hallinnonalan muut sekalaiset tulot säilytetään tässä momentissa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

1 020 320 000 €

221 294 000 €

-799 026 000 €

12.32.20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot Linkki3 650 000 €16 624 000 €12 974 000 €Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin lakisääteisistä maksullisista suoritteista kertyvät tulot. Momenttia esitetään noin nelinkertaistettavaksi, sillä vastaavalta menopuolen momentilta 32.01.08 leikataan noin 12 M€ määrärahoista. Tukesin tulee pyrkiä kustannusvastaavuuteen, joten laissa säädettyjen suoritteiden kustannukset tulee kohdistaa asianosaisille tahoillle.
12.32.21. Päästöoikeuksien huutokauppatulot Linkki548 000 000 €0 €-548 000 000 €Siirretään selkeyden vuoksi budjetissa muiden haittaverojen joukkoon momenttiin 11.08.
12.32.31. Palkkaturvamaksujen palautukset Linkki33 270 000 €33 270 000 €0 €Säilytetään budjetissa täysmääräisenä. Yrittäjäriskin kantaminen ei kuulu työntekijälle, joten on perusteltua, että valtio kompensoi työntekijän saamatta jääneet palkkatulot yrityksen joutuessa maksukyvyttömäksi. Vastaa menopuolen 31.30.52. momenttia.
12.32.50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot Linkki240 000 000 €0 €-240 000 000 €Tulokertymä koostuu Euroopan komission maksamista Euroopan aluekehitysrahaston sekä Euroopan sosiaalirahaston maksuista. Momentti poistetaan kokonaisuudessaan ja menopuolen momentti 32.30.64 leikataan kokonaisuudessaan
12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki195 400 000 €171 400 000 €-24 000 000 €Tulot pienenevät leikkausten myötä. Business Finland -viraston tulot 1,8 M€ poistuvat. Tuloutukset työllisyysrahastosta muutosturvakoulutuksen hankintaan 22 M€ poistuvat, koska rahasto on muutettu perustuloksi. Päästökaupan 450 M€ tulot siirretään 11.lib. Haittaverot -osioon selkeyden vuoksi.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

176 590 000 €

175 245 000 €

-1 345 000 €

12.33.02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot Linkki2 690 000 €1 345 000 €-1 345 000 €Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenoja leikataan ja siirrytään enemmän omavalvonnan suuntaan ja vähennetään Valviran valvontavastuuta. Vähennetään valvontamaksujen tuloja samassa suhteessa.
12.33.03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot Linkki100 000 €100 000 €0 €Rokotteiden myynnin tuloja
12.33.90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta Linkki0 €0 €0 €Veikkauksen tuottojen varaaminen eri ministeriöiden valitsemille edunsaajille on lopetettava. Liberaalipuolue ehdottaa Veikkauksesta luopumista, jolloin arpajaisveron kertymä on parlamentaarisessa päätäntävallassa, eikä niitä tule kanavoida eri ministeriöiden valitsemille edunsaajille. Veikkaus ei toimi tällä hetkellä vastuullisesti kaksoisroolissaan tulojen tuojana ja peliongelmien hoitajana. Erityisesti pelikoneiden sijoittelu ja markkinointi lisää peliriippuvuutta. Rahapelitoiminta on tulonsiirto vähävaraisilta rikkaille, mikä ei ole hyväksyttävää ja lisää STM:n muita kuluja.
12.33.98. Valtionapujen palautukset Linkki158 200 000 €158 200 000 €0 €Tämän palautuksen verran kunnille maksetaan liikaa vuosittain. Sote-uudistuksen myötä tämän momentin pitäisi laskea.
12.33.99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki15 600 000 €15 600 000 €0 €Sotilasvammalain mukaisten avopalveluennakoiden palautukset pysynevät hallituksen esityksen mukaisena veteraanien määrän vähetessä.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.35. Ympäristöministeriön hallinnonala

503 656 000 €

553 000 €

-503 103 000 €

12.35.10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista Linkki150 000 €150 000 €0 €Alukset ovat vahingonkorvausvelvollisia öljyvahinkojen suhteen ja hyvä näin. Summa on vaikea arvioda ennakkoon. Vuonna 2021 korvauksia saatiin 233 580 € joten suuruusluokka on oikea.
12.35.20. Siirto Valtion asuntorahastosta Linkki502 700 000 €0 €-502 700 000 €Valtion asuntorahasto lakkautetaan. Sen pääoma poistetaan valtion taseesta.
12.35.99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot Linkki806 000 €403 000 €-403 000 €ARA lakkautetaan, joten sen toiminnan tulot poistuvat momentista.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

12.39. Muut sekalaiset tulot

1 261 000 000 €

711 500 000 €

-549 500 000 €

12.39.01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista Linkki130 000 000 €130 000 000 €0 €Perustuslaissa määritellään, että sakkoja ei saa kerätä fiskaalisin perustein.
12.39.02. Verotukseen liittyvät korkotulot Linkki79 000 000 €79 000 000 €0 €Verotuspäätöksistä valtiolle maksettavia viivästyskorkoja. Arvioidaan pysyvän samana.
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset Linkki300 000 000 €300 000 000 €0 €Käyttämättä jääneitä määrärahoja palautetaan.
12.39.10. Muut sekalaiset tulot Linkki7 000 000 €7 000 000 €0 €Ehdotamme selkeyden vuoksi momentin uudeksi nimeksi ”Arvonlisäveropalautus valtion toimista”
12.39.20. Elpymis- ja palautumistukivälineen tulot Linkki745 000 000 €195 500 000 €-549 500 000 €EU:n Elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisiin, eri momenteissa oleviin hankkeisiin, ehdotamme karsittaviksi yritystukina ja markkinoille haitallisina hankkeina. Koska menoja karsittaisiin, myös EU:n elpymisvälineen tuloja on realistista laskea vaihtoehtobudjetissa.

13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET


Hallituksen esitys: 2 233 699 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 1 560 699 000 €

Reilumpi leikkaus: -673 000 000 €

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

13.01. Korkotulot

255 699 000 €

255 699 000 €

0 €

13.01.04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille Linkki1 600 000 €1 600 000 €0 €Senaatti-kiinteistö tulouttaa valtiolta saamistaan lainoista korkoa.
13.01.05. Korot muista lainoista Linkki44 386 000 €44 386 000 €0 €Myös lainamuotoisia yritystukia ja maataloustukia tulee leikata merkittävissä määrin ja tämän seurauksena myös valtion pienet tulovirrat joidenkin näiden lainojen takaisinmaksuista pienenevät. Momentissa on esimerkiksi takaisinmaksuja ojankaivamiseen myönnettävistä lainoista. Näiden peruskuivatuslainojen myöntäminen markkinaehtoiselle maanviljelylle tarpeettomina yritystukina lopetetaan, joten korkotulot niistä tippuvat jatkossa. Samoin muiden yritystukien. Kreikan Suomelle oleva laina ja sen korot säilyvät.
13.01.07. Korot talletuksista Linkki182 500 000 €182 500 000 €0 €Yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot. Korkojen noustessa tämä momentti kasvaa.
13.01.09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot Linkki27 213 000 €27 213 000 €0 €Säilytetään sellaisenaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

13.03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot

1 823 000 000 €

1 150 000 000 €

-673 000 000 €

13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot Linkki1 150 000 000 €1 150 000 000 €0 €Valtion tehtäviin ei kuulu tavallisten yritysten rahoittaminen, omistaminen tai niihin sijoittaminen, olivatpa nämä pieniä tai suuria. Tulevien hallituskausien tavoitteena tulee olla valtion omistamien yhtiöiden myynti. Solidium, Finnvera ja Valtion kehitysyhtiö Vake tulee ajaa asteittain alas. Liberaalipuolue ei laske näitä myyntituloja tähän vaihtoehtobudjettiin selkeyden vuoksi. Valtiontalouden pitää olla tasapainossa taseen realisoimisesta huolimatta.
13.03.02. Rahapelitoiminnan tuotto Linkki673 000 000 €0 €-673 000 000 €Veikkaus ei kuulu valtion omistukseen ja valtio kerää jatkossa ainoastaan arpajaisveroa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

13.04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta

10 000 000 €

10 000 000 €

0 €

13.04.01. Osuus Suomen Pankin voitosta Linkki10 000 000 €10 000 000 €0 €EKP ja keskuspankit ovat marraskuussa kertoneet tekevänsä tappiota tulevina vuosina, jolloin tähän tuloon ei voida tukeutua jatkossa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

13.05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

145 000 000 €

145 000 000 €

0 €

13.05.01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset Linkki145 000 000 €145 000 000 €0 €Metsähallitus 110 M€ ja Senaatti-kiinteistöt 35 M€. Valtion tehtäviin ei kuulu tavallisten yritysten rahoittaminen, omistaminen tai niihin sijoittaminen. Senaatti-kiinteistöjen tulot voivat vähetä valtion irtaantuessa myös kiinteistöjen omistamisesta.

15. LAINAT


Hallituksen esitys: 11 677 389 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 1 347 857 430 €

Reilumpi leikkaus: -10 329 531 570 €

Liberaalipuolue ei ottaisi lisää lainaa vaan tekisi ylijäämäisen budjetin. Valtion liikelaitoksille antamia lainoja maksetaan takaisin ja niistä tulee valtiolle tuloja.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

15.01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat

148 423 000 €

148 423 000 €

0 €

15.01.02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille Linkki9 100 000 €9 100 000 €0 €Senaatti-kiinteistöt maksaa valtiolta saamiaan lainoja takaisin.
15.01.04. Muiden lainojen lyhennykset Linkki139 323 000 €139 323 000 €0 €Valtion tehtäviin ei kuulu tavallisten yritysten rahoittaminen. Jatkossa lyhennykset vähenevät. Tässä vaihtoehtobudjetissa ei mitätöidä otettuja lainoja.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

15.03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta

11 528 966 000 €

1 199 434 430 €

-10 329 531 570 €

15.03.01. Nettolainanotto ja velanhallinta Linkki11 528 966 000 €1 199 434 430 €-10 329 531 570 €Liberaalipuolue pystyy priorisoimaan valtion menoja niin paljon, että valtion velkaantuminen absoluuttisissa euroissa mitattuna voidaan pysäyttää. Tämän nollarivin vuoksi koko #LeikattavaaLöytyy työ on aloitettu. Valtion velkaantumiselle on vaihtoehto. Liberaalipuolueen mielestä valtio voisi tehdä vähemmän asioita ja keskittyä olennaiseen.

Menot

21. EDUSKUNTA


Hallituksen esitys: 145 405 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 135 736 700 €

Reilumpi leikkaus: -9 668 300 €

Puoluetuki on puolitettu, mutta se on siirretty Valtioneuvoston kansliasta Eduskunnan kanslian alle, jolloin tämä kokonaisuus kasvaa. Lisäksi puoluetukien muodostumista on yksinkertaistettu ja läpinäkyvälle puoluetuelle on luotu uusi momentti, ks. 21.10.lib Läpinäkyvä ja yksinkertainen puoluerahoitus.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

21.01. Kansanedustajat

23 865 000 €

20 588 000 €

-3 277 000 €

21.01.01. Kansanedustajien toimintamenot Linkki23 865 000 €20 588 000 €-3 277 000 €Kulukorvaukset maksetaan nykyisin verottomana palkanlisänä ilman kulukuitteja. Jatkossa edustajan työhön liittyvistä kuluista on esitettävä kuitit. Kuittivaatimuksen seurauksena arvioidaan kulukorvausten puoliintuvan nykyisestä 3 584 000 eurosta. Kansanedustajien matkakuluihin ei tule muutoksia, ne tarkastetaan nykyisin.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

21.10. Eduskunnan kanslia

83 560 000 €

83 711 700 €

151 700 €

21.10.01. Eduskunnan kanslian toimintamenot Linkki65 140 000 €52 330 500 €-12 809 500 €Puoluetukea muutetaan läpinäkyvämmäksi. Poistamme ”kansanedustajien avustajien palkka- ja henkilöstömenoja sekä matkakustannuksia” 2 977 000 € tästä momentista ja siirrämme sen yleiseen, selkeämmin määräytyvään puoluetuen momenttiin, ks. 21.10.lib Läpinäkyvä ja yksinkertainen puoluerahoitus. Lisäksi panemme eduskunnan kanslian noin -10% kulukuurille.
21.10.29. Arvonlisäveromenot Linkki6 200 000 €3 988 700 €-2 211 300 €Laskettu muiden hallinnonalan tähänvaikuttavien momenttien suhteen.
21.10.51. Avustajatuki eduskuntaryhmille Linkki7 220 000 €0 €-7 220 000 €Puoluetuki muutetaan läpinäkyvämmäksi. Poistamme tämän momentin ja puolitamme määrärahat, ks. 21.10.lib. Läpinäkyvä ja yksinkertainen puoluerahoitus.
21.10.70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet Linkki5 000 000 €4 000 000 €-1 000 000 €Vuodesta 2021 on tullut miljoonan euron selittämätön lisäys budjettiin. Eduskunnan kanslialla on jo toiminto ”330002 Tietohallintotoimisto” (11 005 000 €) josta näitä kuluja pitää kattaa.
21.10.lib. lib. Läpinäkyvä ja yksinkertainen puoluerahoitus0 €23 392 500 €23 392 500 €Puoluetukiin käytettävää summaa pienennetään. Puoluetukijärjestelmää muutetaan oikeudenmukaisemmaksi niin, että puoluetuen määrä määräytyy saatujen äänien perusteella. Momentille on yhdistetty ryhmäkansliat, avustajatuki ja puoluetuki. Niiden suuruus on puolitettu. Avustajien kuluja varten ei anneta määrärahoja, vaan ne kuuluvat puolueiden rahoitettaviksi oman harkinnan mukaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

21.20. Eduskunnan oikeusasiamies

9 455 000 €

8 087 000 €

-1 368 000 €

21.20.01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot Linkki9 455 000 €8 087 000 €-1 368 000 €Oikeusasiamies on oleellinen tehtävä. Kuitenkin kanteluiden nyt pitenevää läpimenoaikaa pitäisi kohdennetusti lyhentää kehityshankkeella ja samalla työntuottavuus paranee. Kanslian työntuottavuuden kasvulla pystytään pitäytymään toissavuoden kuluissa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

21.30. Ulkopoliittinen instituutti

5 065 000 €

5 065 000 €

0 €

Ulkopoliittinen instituutti tarjoaa valtion johdolle tarpeellista ymmärrystä ulkomaiden politiikasta ja toiminnasta.

21.30.01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot Linkki4 805 000 €4 805 000 €0 €
21.30.29. Arvonlisäveromenot Linkki260 000 €260 000 €0 €
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

21.40. Valtiontalouden tarkastusvirasto

18 285 000 €

18 285 000 €

0 €

Tärkeä instituutio, jotta valtion rahankäyttöä voidaan järkeistää ja sen tehokkuutta seurata. Matkustamista ulkomailla voi vähentää ja keskittyä ydintehtävään.

21.40.01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot Linkki17 585 000 €17 585 000 €0 €
21.40.29. Arvonlisäveromenot Linkki700 000 €700 000 €0 €
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

21.90. Eduskunnan muut menot

5 175 000 €

0 €

-5 175 000 €

21.90.50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen Linkki5 175 000 €0 €-5 175 000 €Puoluetukea on muutettava läpinäkyvämmäksi. Poistamme tämän momentin ja puolitamme määrärahat, ks. 21.10.lib Läpinäkyvä ja yksinkertainen puoluerahoitus.

22. TASAVALLAN PRESIDENTTI


Hallituksen esitys: 47 381 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 38 564 000 €

Reilumpi leikkaus: -8 817 000 €

Tasavallan presidentin edustustilojen kanssa täytyy noudattaa tiukempaa budjettikuria.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

22.01. Tasavallan presidentti

154 000 €

126 000 €

-28 000 €

22.01.01. Tasavallan presidentin palkkio Linkki154 000 €126 000 €-28 000 €Palkkio presidentin tehtävän hoitamisesta on perusteltavaa myös tasavallassa, mutta symbolinen arvo on jättää eduskunnan ehdottama korotus palkkioon tekemättä. Palkkio on kuitenkin veroton, eikä palkkion suuruus näytä vaikuttavan halukkaiden hakeutumiseen tehtävään. Mikäli budjettia ollaan tasapainottamassa, ei mitään keinoa jätetä tarkastelematta kriittisesti.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

22.02. Tasavallan presidentin kanslia

47 227 000 €

38 438 000 €

-8 789 000 €

22.02.01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot Linkki8 977 000 €8 477 000 €-500 000 €Tasavallan presidentin kanslian vakiintuneista kustannuksista voidaan karsia. Järjestettäviä tilaisuuksia on järjestettävä kustannustehokkaammin.
22.02.02. Entisten tasavallan presidenttien menot Linkki700 000 €50 000 €-650 000 €Tasavallassa entiset presidentit ovat samalla viivalla kansalaisten kanssa. Korkeintaan turvallisuuspalveluita ja hengensuojeluun liittyviä kuluja voidaan maksaa. Ne muodostavat vain osan näistä kaikista kuluista.
22.02.20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot Linkki2 550 000 €2 550 000 €0 €Tasavallan presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa ja matkustaminen kuuluu tehtävään.
22.02.29. Arvonlisäveromenot Linkki10 000 000 €7 361 000 €-2 639 000 €Laskettu hallinnonalan uuden määrärahatason mukaisesti.
22.02.75. Perusparannukset Linkki25 000 000 €20 000 000 €-5 000 000 €Suomen tasavallan presidentti ei tarvitse useita edustustiloja, vaan esimerkiksi Kultaranta voidaan myydä. Kultarannan korjaus on tehtävä kustannustehokkaammin.

23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA


Hallituksen esitys: 247 127 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 164 329 720 €

Reilumpi leikkaus: -82 797 280 €

Valtiontalouden ollessa tiukilla valtioneuvoston ja hallituksen on näytettävä esimerkkiä karsimalla toissijaisia hankkeitaan. Valtion tehtäviin ei kuulu tavallisten yritysten rahoittaminen, omistaminen tai niihin sijoittaminen. Tasavallan verovaroja ei kuulu käyttää monarkististen ritarikuntien ylläpitoon. Puoluetukea on tarpeen muuttaa läpinäkyvämmäksi ja erilliset määrärahat siirretään eduskunnan määrärahoihin.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

23.01. Hallinto

199 557 000 €

157 725 720 €

-41 831 280 €

23.01.01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot Linkki158 679 000 €126 943 200 €-31 735 800 €Valtiontalouden ollessa tiukilla valtioneuvoston ja hallituksen on näytettävä esimerkkiä karsimalla toissijaisia hankkeitaan. Vuonna 2022 yksittäisinä esimerkkeinä ovat 0,91 M€ Koiviston muistomerkin suunnittelu, Teams palvelun ylläpitoon 0,4 M€. 1,2 M€ (5v aikana) Leo Mechelinin arkistoaineston digitalisointi.
23.01.02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset Linkki15 232 000 €12 059 520 €-3 172 480 €Kustannukset ovat nousseet nopeasti. Nykyisen hallituksen aikaisempaan yli tuplautuneet erityisavustajien määrää vähentämällä saadaan kustannussäästöjä.
23.01.03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot Linkki2 480 000 €2 480 000 €0 €Suomen on syytä asettaa omia asiantuntijoitaan EU:n toimielimiin parantamaan Suomen vaikutusmahdollisuuksia EU:ssa, jossa käytetään merkittävää demokraattista valtaa. Hallitus on kuitenkin esittäynyt 5 000 € tuottavuussäästöä, me edellytämme kaksinkertaista säästöä.
23.01.21. Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevan tiedonannon toimeenpano Linkki2 000 000 €0 €-2 000 000 €Hallituksen PR-kampanjaan uppoava kustannus. Todellinen syrjimättömyyden vastainen työ tehdään jossain ihan muualla kuin tiedonannolla eduskunnalle.
23.01.22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta Linkki0 €2 839 000 €2 839 000 €Hallitus on piilottanut ja siirtänyt ilman mainintaa budjettikirjassa tämän 23.02.22. toiminnon todellisuudessa momenttiin 29.40.56.1 Yhteiskunnallista ja poliittista päätöksentekoa tukeva tutkimustoiminta 2 839 000 €. Budjetin läpinäkyvyyden vuoksi momentti on syytä pitää Valtioneuvostolla eikä Opetus- ja kulttuuriministeriöllä.
23.01.25. Terveet tilat 2028 Linkki0 €0 €0 €Valtio voisi vuokrata enemmän kiinteistöjä markkinoilta ja jättää jatkossakin alan ammattilaisille tämän kaltaiset selvitykset.
23.01.26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen Linkki1 358 000 €1 358 000 €0 €Riitautuneelle komissiolle on myönnetty 2 vuotta lisäaikaa muodostaa alkuperäiskansan asioita edistävä sovintoprosessi.
23.01.27. Kuurojen totuus- ja sovintoprosessi Linkki808 000 €808 000 €0 €Kuurojen sovintoprosessiin on tänä vuonna lisätty psykososiaalista tukea.
23.01.29. Arvonlisäveromenot Linkki19 000 000 €11 238 000 €-7 762 000 €Arvio suhteessa hallinnonalan leikkauksiin.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

23.10. Omistajaohjaus

5 700 000 €

0 €

-5 700 000 €

23.10.88. Osakehankinnat Linkki5 700 000 €0 €-5 700 000 €Valtion tehtäviin ei kuulu tavallisten yritysten rahoittaminen, omistaminen tai niihin sijoittaminen. Liberaalipuolue vähentäisi valtion taseesta yrityksiä. Valtioneuvoston kanslia arvioi omistusten arvon olevan noin 30 mrd €. Näitä kertaluonteisia tuloja ei huomioida tässä vaihtoehtobudjetissa, koska ne eivät ole kestävä tapa rahoittaa valtion budjettialijäämää. Liberaalipuolueen työryhmä ei tarvitse silmänkääntötemppuja muiden puolueiden tavoin valtion budjetin tasapainottamiseen.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

23.20. Poliittisen toiminnan avustaminen

34 566 000 €

0 €

-34 566 000 €

Puoluetuen jakaminen ei kuulu valtioneuvoston tehtäviin.

23.20.50. Puoluetoiminnan tukeminen Linkki34 566 000 €0 €-34 566 000 €Puoluetukea on tarpeen muuttaa läpinäkyvämmäksi. Poistamme tämän momentin valtioneuvoston kanslian alaisuudesta ja siirrämme sen eduskunnan alle. Määrärahat myös puolitetaan, kun ne siirretään momenttiin 20.10.lib. Läpinäkyvä ja yksinkertainen puoluerahoitus.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

23.30. Oikeuskanslerinvirasto

4 564 000 €

4 564 000 €

0 €

23.30.01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot Linkki4 564 000 €4 564 000 €0 €Oleellinen toimija oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

23.90. Muut menot

2 740 000 €

2 040 000 €

-700 000 €

23.90.21. Kunniamerkit Linkki700 000 €0 €-700 000 €Tasavallan verovaroja ei kuulu käyttää monarkististen ritarikuntien ylläpitoon. Kunniamerkkien tuottaminen voidaan hoitaa ilman valtiolta veroista tulevia varoja.
23.90.66. Osallistumismaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle Linkki2 040 000 €2 040 000 €0 €Hybridikeskuksen rahoituksen kasvattaminen voi olla perusteltua, koska varautuminen Venäjän vihamielisyyteen on ollut riittämätöntä. 2023 kokemustenkin perusteella Venäjän vaikuttamisyrityksiin tulee varautua.

24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 1 286 664 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 678 639 250 €

Reilumpi leikkaus: -608 024 750 €

Ulkomaanedustustoja tulee yhdistää enemmän muiden Pohjoismaiden kanssa. Kriisinhallinta vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja sotien ja konfliktien rajoittamista. Vapaa kaupankäynti on parasta kehitysapua. Humanitaarinen apu säilyy ja kehitysavustamisen painopistettä siirretään enemmän velkapohjaiseksi. Ukrainan jälleenrakennusta tuetaan.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

24.01. Ulkoasiainhallinto

284 969 000 €

238 595 250 €

-46 373 750 €

24.01.01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot Linkki257 647 000 €220 643 250 €-37 003 750 €Suomen ei tarvitse vaikuttaa niin vahvasti muiden maiden asioihin. Nykyistä 93 edustuston verkostoa karsitaan yhdistelemällä toimintoja muiden pohjoismaiden kanssa.
24.01.20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot Linkki1 102 000 €0 €-1 102 000 €Ulkomailla sijaitsevia kiinteistöjä, joista valtion tulee luopua. Kiinteistöt voidaan myydä tai luovuttaa niissä sijaitsevien säätiöiden omistukseen.
24.01.29. Ulkoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki14 220 000 €6 952 000 €-7 268 000 €Suhteessa hallinnonalan leikkauksiin
24.01.74. Talonrakennukset Linkki12 000 000 €11 000 000 €-1 000 000 €Pidämme menoerää kohtuullisena suhteessa edustustojen muihin kuluihin nähden, mutta mahdollisuuksien mukaan tulisi myös kiinteistökuluista pyrkiä löytämään leikkauskohteita. Pekingin suurlähetystön uusimisesta aiheutuu lisäkuluja momenttiin.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

24.10. Kriisinhallinta

76 228 000 €

76 228 000 €

0 €

Toiminta tarjoaa arvokasta kokemusta käytännön toimimisesta sota-alueella, vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja sotien ja konfliktien rajoittamista.

24.10.20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot Linkki53 080 000 €53 080 000 €0 €
24.10.21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan Linkki19 248 000 €19 248 000 €0 €
24.10.66. Rauhanvälitys Linkki3 900 000 €3 900 000 €0 €
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

24.30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö

769 041 000 €

219 551 000 €

-549 490 000 €

Vapaa kaupankäynti on parasta kehitysapua. Humanitaarinen apu säilyy ja kehitysavustamisen painopistettä siirretään enemmän velkapohjaiseksi. Ukrainan jälleenrakennusta tuetaan.

24.30.50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle Linkki0 €0 €0 €Kehitysyhteistyövaroja ei tule käyttää vienninedistämiseen ja ne tulee kanavoida ensisijaisesti kohdealueilla eikä Suomessa toimiville yhteisöille.
24.30.66. Varsinainen kehitysyhteistyö Linkki628 586 000 €92 000 000 €-536 586 000 €Tehottomien ja korruptiolle alttiiden hankkeiden rahoittaminen tulee lopettaa ja kehitysyhteistyön varat tulee ohjata vaikuttaviin hankkeisiin. Kehitysyhteistyövaroja ei tule käyttää vienninedistämiseen ja ne tulee kanavoida ensisijaisesti kohdealueilla eikä Suomessa toimiville yhteisöille. Momentille jätetään 2023 vuoden taso momentista 24.30.66.5. Humanitaarinen apu.
24.30.67. Demokratia- ja oikeusvaltiotuki Linkki2 904 000 €0 €-2 904 000 €Vapaa kaupankäynti on parasta kehitysapua. Kehitysapu tulee kanavoida ensisijaisesti kohdealueilla eikä Suomessa toimiville yhteisöille. Demo Finland on esimerkki suomalaisten tehottomasta rahankäytöstä ja puolueiden sille antamasta hyväksynnästä. Oikeusvaltiokeskuksen rooli on myös epäselvä.
24.30.69. Tuki Ukrainalle Linkki57 821 000 €57 821 000 €0 €Tuki Ukrainan siviiliväestöllekin on syytä pitää täysmääräisenä jälleenrakennuksen auttamiseksi. Suomen viime vuosina tekemät aseapupaketit, joiden yhteissumma on noin 1,4 miljardia euroa lehtitietojen perusteella tulevat muualta budjetista.
24.30.88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen Linkki10 000 000 €0 €-10 000 000 €Finnfundille riittää nykyinen pääoma. Valtion tehtävänä ei ole toimia sijoitusmarkkinoilla.
24.30.89. Kehityspoliittiset lainat ja sijoitukset Linkki69 730 000 €69 730 000 €0 €Kehitysapua on syytä muuttaa pienlainapainotteiseksi.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

24.90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menot

156 426 000 €

144 265 000 €

-12 161 000 €

24.90.20. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö Linkki1 600 000 €1 080 000 €-520 000 €Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö jää, mutta päällekkäinen Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö puolitetaan. Venäjä-politiikan toimeenpano poistetaan kokonaan.
24.90.23. Etyj-puheenjohtajuus Linkki2 840 000 €2 840 000 €0 €Suomi on Etyjin puheenjohtajamaa 2025 ja troikkakaudella 2024-2026, joka lisää kuluja.
24.90.50. Eräät valtionavut Linkki1 641 000 €0 €-1 641 000 €Järjestöjen rahoitus ei ole valtion tehtävä
24.90.51. Hädänalaisten avustaminen Linkki45 000 €45 000 €0 €Tärkeä osa valtion turvaa, hädänalaisia lähetystöihin hakeutuneita suomalaisia ja muita autetaan.
24.90.66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Linkki149 800 000 €139 800 000 €-10 000 000 €Pohjoismaisen ministerineuvoston 28,7 M€ määrärahoista maksettavia hankkeita voidaan karsia. Suomen on ajettava tiukkaa kulukuuria myös muissa kansainvälisissä järjestöissä.
24.90.87. Pääomasijoitus Instex S.A.S.:lle Linkki0 €0 €0 €Tällä hetkellä Suomi mahdollistaa Iranin kanssa kauppaa EU-tasolle USA:n sanktioiden kiertämiseen perustetun projektiyhtiön kautta. Iran ei muutu kansalaisiaan murhaavasta teokratiasta kaupan kautta. Suomen on muutettava ulkopolitiikkaansa Iranin hallintoon ja puolustettava iranilaisten ihmisoikeuksia.
24.90.95. Kurssivaihtelut Linkki500 000 €500 000 €0 €

25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 1 212 648 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 1 115 282 700 €

Reilumpi leikkaus: -97 365 300 €

Oikeusvaltion ylläpito tulee turvata riittävällä rahoituksella. IT-hankkeiden resurssitehokkuutta tulee parantaa.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

25.01. Ministeriö ja hallinto

175 460 000 €

154 797 000 €

-20 663 000 €

25.01.01. Oikeusministeriön toimintamenot Linkki25 441 000 €22 896 900 €-2 544 100 €Tavoitteena on vähintään 10 % tehokkuuslisä työprosesseissa. Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni.
25.01.03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot Linkki18 239 000 €16 415 100 €-1 823 900 €Tavoitteena on vähintään 10 % tehokkuuslisä työprosesseissa.
25.01.05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot Linkki10 110 000 €7 077 000 €-3 033 000 €Tavoitteena on vähintään 30 % tehokkuuslisä rekisterin kuluissa. IT-hankkeita yksinkertaistamalla saadaan säästöjä.
25.01.20. Erityismenot Linkki13 943 000 €13 943 000 €0 €Oikeusministeriön erityismenot, momentti säilytetään ennallaan.
25.01.21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha Linkki1 735 000 €1 735 000 €0 €Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuutta parantavien investointien ja hankkeiden maksamiseen tarkoitettu määräraha. Momentti säilytetään ennallaan.
25.01.22. Oikeusministeriön hallinnonalan ICT-kehittäminen Linkki20 120 000 €20 120 000 €0 €Tähän bubjetissa uuteen riviin on siirretty momentilta 25.01.21. kaikki IT-hankkeet. Tuottavuuden kasvattamisen määrärahat säilytetään ennallaan.
25.01.29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki51 510 000 €41 997 000 €-9 513 000 €Oikeusministeriön ALV-menot, laskettu esitettyjen leikkausten suhteessa alkuperäiseen budjettiin.
25.01.50. Avustukset Linkki14 905 000 €11 156 000 €-3 749 000 €Säilytetään avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen 5 218 000 €, rikoksia ehkäiseviin hankkeisiin, rikosuhripäivystyksen toimintaan ja muille rikosten uhrien tukipalveluja tuottavien yhteisöjen toimintaan (RIKU) 5 925 000 €. Myös Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 13 000 € määräraha jää, koska he vastaavat nykyajan veteraaneja. Mm. Julkisen sanan neuvoston tuki 135 000 € on leikattavissa kohteissa, koska median itsesäätelyelimen rahoitus valtion taholta on pahimmillaan vaarallista riippumattoman tiedonvälityksen vuoksi. Rauhantyön järjestöt ovat suurelta osin peruja Neuvostoliiton ajoilta, eikä järjestökentän tukeminen ole valtion tehtävä.
25.01.51. Eräät valtion maksamat korvaukset Linkki19 000 000 €19 000 000 €0 €Ulkoministeriön maksamia korvauksia, kuten rikosvahinkokorvauksia. Momentti säilytetään ennallaan.
25.01.66. Kansainväliset jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Linkki457 000 €457 000 €0 €Ministeriön toimialaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksuun tarkoitettu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

25.10. Tuomioistuimet

353 523 000 €

353 523 000 €

0 €

25.10.01. Korkeimman oikeuden toimintamenot Linkki9 789 000 €9 789 000 €0 €Korkeimman oikeuden toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan. Valtion keskeinen funktio, johon olisi syytä panostaa nykyistä enemmän.
25.10.02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot Linkki15 320 000 €15 320 000 €0 €Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan. Valtion keskeinen funktio, johon olisi syytä panostaa nykyistä enemmän.
25.10.03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot Linkki328 414 000 €328 414 000 €0 €Muiden tuomioistuinten toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan. Valtion keskeinen funktio, johon olisi syytä panostaa nykyistä enemmän.
25.10.04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Momentti säilytetään ennallaan.
25.10.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset Linkki0 €0 €0 €Siirretty hallituksen budjetissa momenttiin 25.10.50.
25.10.lib. 25.10.lib Rikosasioiden sovittelu Oikeusministeriölle – Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)0 €0 €0 €Rikosasioiden sovittelutoiminta kuuluu loogisemmin Oikeusministeriön hallinnonalaan eikä Sosiaali- ja Terveysministeriön alle, vaikka nykyisessä laissa oleva THL sen alaisuuteen kuuluukin. Siirretty STM momentista 33.60.64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 7,1 M€ määrärahat.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

25.15. Oikeuspalvelut

173 374 000 €

173 374 000 €

0 €

25.15.01. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot Linkki92 964 000 €92 964 000 €0 €Oikeusapu kuuluu oikeusvaltion palveluihin, mikäli henkilöllä ei muuten ole varaa hakea oikeutta.
25.15.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset Linkki80 410 000 €80 410 000 €0 €Oikeusapu kuuluu oikeusvaltion palveluihin, mikäli henkilöllä ei muuten ole varaa hakea oikeutta.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

25.20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta

110 012 000 €

85 916 000 €

-24 096 000 €

25.20.01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot Linkki110 012 000 €85 916 000 €-24 096 000 €Ulosottolaitokselle ja konkurssiasiamiehen toimistolle esitetään 20 % tehokkuusparannusta vuoden 2023 tasoon.
25.20.95. Ulosoton säilytettävänä olevien varojen korkomenot Linkki0 €0 €0 €Ulosoton virkavaraintilillä olevien korkomenojen maksamiseen varattu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

25.30. Syyttäjät

63 201 000 €

63 201 000 €

0 €

25.30.01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot Linkki63 201 000 €63 201 000 €0 €Momentti säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

25.40. Rangaistusten täytäntöönpano

288 742 000 €

245 135 700 €

-43 606 300 €

25.40.01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot Linkki284 042 000 €241 435 700 €-42 606 300 €Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoihin esitetään 15 % leikkausta. Työsuhdeasuntoihin käytettävä raha 2 M€ poistetaan ja siirretään palkkasummaan mikä ei aiheuta muutoksia budjettisummaan. Laitoksen tulee parantaa IT-hankkeidensa resurssitehokkuutta, esimerkiksi ROTI-hankkeen kokonaiskustannus on yli kolminkertainen arvioituun nähden. ROTI-hankkeen kaltaisien epäonnistumisien vuoksi verorahoja on käytetty merkittävästi enemmän kuin olisi suotavaa. Rikosseuraamuslaitoksen on merkittävästi parannettava IT-hankkeiden onnistumista. Tupakoinnin kielto suljettujen vankiloiden sisätiloissa -syystä lisätään määrärahaa 2024 vuodesta eteenpäin 1,1 M€ ja viime vuonna määrärahaa nostettiin 1,5 M€ samasta syystä. Yhteensä siis 2,6 M€. 40 lisähenkilötyövuoden sijaan vankiloissa tapahtuva tupakoinnin valvonta lienee toteutettavissa nykyisillä henkilöresursseilla. Suuruusluokan hahmottamiseksi voitaisiin vastaavalla rahalla ostaa 24 nikotiinipussia päivässä jokaiselle Suomen 3100 vangille.
25.40.74. Avolaitostyöt Linkki4 700 000 €3 700 000 €-1 000 000 €Avolaitostyöllä tuetaan vankien työllä kuntien lisäksi myös seurakuntia ja niin sanottuja yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Avolaitostyöstä on leikattu 1 miljoona, koska näistä kahta jälkimmäistä ei pidä näin tukea. On myös huomioitava että kuntien vastaanottama avolaitostyö syrjäyttää markkinaehtoista työtä ja voi luoda epäterveitä kannustimia kunnille niiden hyötyessä vankien työstä.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

25.50. Vaalimenot

48 336 000 €

39 336 000 €

-9 000 000 €

25.50.20. Vaalimenot Linkki48 336 000 €39 336 000 €-9 000 000 €Presidentinvaali tulisi järjestää siirtoäänivaalitavalla, jolloin yksi kierros riittäisi. Näin vaalin kustannukset vastaisivat todennäköisesti eduskuntavaalien 2023 tasoa, mistä 9 miljoonan arvioitu leikkaus on johdettu.

26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 2 493 005 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 2 488 076 500 €

Reilumpi leikkaus: -4 928 500 €

Sisäisen turvallisuuden, rajavalvonnan ja pelastustoiminnan rahoitus tulee olla kestävällä tasolla. Maahanmuuttoviraston ja pakolaisten vastaanottoon varatut rahat pidetään ennallaan Ukrainan sodan jatkuessa.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

26.01. Hallinto

346 975 000 €

340 946 500 €

-6 028 500 €

26.01.01. Sisäministeriön toimintamenot Linkki19 265 000 €13 485 500 €-5 779 500 €Sisäministeriön toimintamenoihin esitetään 30 % leikkausta. Menojen leikkaus saavutetaan karsimalla ja priorisoimalla hallinnonalan työtehtäviä.
26.01.04. Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot Linkki2 434 000 €2 434 000 €0 €Kriisinhallintakeskuksen toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
26.01.21. Sisäministeriön hallinnonalan kehittäminen Linkki1 432 000 €1 432 000 €0 €Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta edistävien investointien maksamiseen tarkoitettu määräraha. Momentti säilytetään ennallaan.
26.01.25. Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta Linkki5 500 000 €5 500 000 €0 €Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan liittyvien menojen maksamiseen tarkoitettu määräraha, säilytetään ennallaan.
26.01.26. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan ohjelmakaudella 2021-2027 Linkki9 713 000 €9 713 000 €0 €
26.01.27. EU:n pelastuspalvelumekanismi CBRN-varastointi Linkki114 851 000 €114 851 000 €0 €
26.01.29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki191 500 000 €191 251 000 €-249 000 €Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot laskettu leikkausten suhteessa alkuperäiseen budjettiin.
26.01.50. Eräät avustukset Linkki1 280 000 €1 280 000 €0 €Sisäministeriön myöntämiä avustuksia Suomen meripelastusseuralle, Ålands Sjöräddningssällskapille sekä poliisin todistajansuojeluohjelmalle. Momentti säilytetään ennallaan.
26.01.66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille Linkki1 000 000 €1 000 000 €0 €Eräiden kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen sekä maksuosuuksien maksuun varattu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

26.10. Poliisitoimi

1 016 825 000 €

1 016 825 000 €

0 €

26.10.01. Poliisitoimen toimintamenot Linkki942 405 000 €942 405 000 €0 €Poliisitoimen toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
26.10.02. Suojelupoliisin toimintamenot Linkki66 752 000 €66 752 000 €0 €Suojelupoliisin toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
26.10.20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot Linkki7 668 000 €7 668 000 €0 €Momentti säilytetään ennallaan.
26.10.21. KEJO-hankkeen yhteiset menot Linkki0 €0 €0 €Eri viranomaistahojen yhteisen kenttäjärjestelmän (KEJO) kehitystyöhön liittyvien palveluhankintojen maksamiseen tarkoitettu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, KEJO ei ole hankkeena saavuttanut sille osoitettuja tavoitteita, eikä sen jatkokehitykseen tule pitää rajatonta piikkiä auki veronmaksajan kustannuksella.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

26.20. Rajavartiolaitos

512 649 000 €

512 649 000 €

0 €

26.20.01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot Linkki333 649 000 €333 649 000 €0 €Rajavartiolaitoksen toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
26.20.70. Rajavartiolaitoksen investoinnit Linkki179 000 000 €179 000 000 €0 €Rajavartiolaitoksen käyttöön tarkoitettujen vartioalusten hankintamenot. Momentti säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

26.30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta

105 015 000 €

105 015 000 €

0 €

26.30.01. Pelastustoimen toimintamenot Linkki4 613 000 €4 613 000 €0 €Pelastustoimen toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
26.30.02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot Linkki77 057 000 €77 057 000 €0 €Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
26.30.03. Pelastusopiston toimintamenot Linkki20 345 000 €20 345 000 €0 €Pelastusopiston toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
26.30.20. Erityismenot Linkki3 000 000 €3 000 000 €0 €
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

26.40. Maahanmuutto

511 541 000 €

512 641 000 €

1 100 000 €

26.40.01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot Linkki101 327 000 €101 327 000 €0 €Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
26.40.21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto Linkki320 570 000 €320 570 000 €0 €Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuvien menojen maksamiseen osoitettu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
26.40.22. Vapaaehtoinen paluu Linkki2 318 000 €2 318 000 €0 €Vapaaehtoisesta paluusta aiheutuvien menojen maksamiseen tarkoitettu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
26.40.63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet Linkki87 326 000 €88 426 000 €1 100 000 €Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet. Hallituksen esittämä indeksijäädytys perutaan. Momentti säilytetään muutoin ennallaan.

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 6 228 206 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 6 228 206 000 €

Reilumpi leikkaus: 0 €

Liberaalipuolue ei leikkaa puolustuksesta. Ulkoinen turvallisuus on yksi tärkeimmistä valtion tehtävistä. Venäjän uhka Suomen itsenäisyydelle vaatii mittavaa panostusta puolustukseen.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

27.01. Puolustuspolitiikka ja hallinto

771 058 000 €

771 058 000 €

0 €

27.01.01. Puolustusministeriön toimintamenot Linkki18 331 000 €18 331 000 €0 €Puolustusministeriön toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
27.01.21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha Linkki2 875 000 €2 875 000 €0 €Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta parantavien hankkeiden ja investointien maksamiseen osoitettu määräraha. Momentti säilytetään ennallaan.
27.01.29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki727 285 000 €727 285 000 €0 €Puolustusministeriön hallinnanalan arvonlisäveromenot, momentti säilytetään ennallaan.
27.01.66. Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Linkki22 567 000 €22 567 000 €0 €Uusi budjettia selkeyttävä momentti, jonka suurin lisäys on 21 532 000 euroa Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) jäsenmaksuihin ja maksuosuuksiin. Säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

27.10. Sotilaallinen maanpuolustus

5 391 028 000 €

5 391 028 000 €

0 €

27.10.01. Puolustusvoimien toimintamenot Linkki2 357 200 000 €2 357 200 000 €0 €Puolustusvoimien toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan. Tehokas ja uskottava maanpuolustus on yhteiskunnan perusta ja siten valtion ehdoton ydintehtävä.
27.10.18. Puolustusmateriaalihankinnat Linkki1 523 471 000 €1 523 471 000 €0 €Puolustusvoimien materiaalihankintojen maksamiseen osoitettu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
27.10.19. Monitoimihävittäjien hankinta Linkki1 502 342 000 €1 502 342 000 €0 €Puolustusvoimien hävittäjähankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen tarkoitettu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
27.10.50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen Linkki8 015 000 €8 015 000 €0 €Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen, momentti säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

27.30. Sotilaallinen kriisinhallinta

66 120 000 €

66 120 000 €

0 €

27.30.20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot Linkki66 110 000 €66 110 000 €0 €Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
27.30.95. Kurssivaihtelut Linkki10 000 €10 000 €0 €Kurssivaihteluihin varattu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.

28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 38 102 650 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 34 216 864 760 €

Reilumpi leikkaus: -3 885 785 240 €

Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sotemenojen maksamiseen varatusta momentista 28.89.31. siirretään 2,5 miljardia maakuntien kustannettavaksi. Liberaalipuolueen visiossa on viiteen maakuntaan perustuvat hyvinvointialueet, jotka rahoittavat toimintansa maakuntaverolla ilman erillistä valtionrahoitusta. Perhe-eläkkeitä siirretään toisen sosiaali- ja terveysministeriön alle sosiaaliturvaan. Valtion palvelukeskusten tulee pyrkiä kustannusneutraaliuteen. Ahvenanmaan rahoitusta vähennetään tasavertaisen kohtelun vuoksi.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.01. Hallinto

210 301 000 €

180 120 000 €

-30 181 000 €

28.01.01. Valtiovarainministeriön toimintamenot Linkki40 830 000 €28 581 000 €-12 249 000 €Valtiovarainministeriön toimintamenoihin esitetään 30 % leikkausta. Ministeriön tulee priorisoida toimensa ja karsia ei-välttämättömiä tehtäviään.
28.01.20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus Linkki345 000 €0 €-345 000 €Valtion ei tarvitse omistaa kiinteistöjä siinä määrin kun se nyt omistaa niitä.
28.01.21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha Linkki2 306 000 €2 306 000 €0 €Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha säilytetään ennallaan, sillä ministeriön toiminnasta säästyneitä varoja on perusteltua käyttää edelleen tuottavuutta parantaviin kohteisiin. Vastaaville momenteille olisi perusteltua määritellä selkeät tuottavuuden parantumista mittaavat mittarit, joilla varmistetaan määrärahan tarkoituksenmukaisuus.
28.01.25. Metallirahamenot Linkki210 000 €60 000 €-150 000 €Metallirahojen liikkeellelaskun ja valmistuksen menoja, joka säilytetään muutoin ennallaan, mutta juhlarahojen valmistus 150 000 € lopetetaan toissijaisena tehtävänä.
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki162 000 000 €146 763 000 €-15 237 000 €Laskettu arvio hallinnonalan leikkausten suhteessa.
28.01.50. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus työkykyhankkeeseen Linkki1 500 000 €0 €-1 500 000 €Kevan toteuttaman työkykyhankkeen menoihin varattu määräraha. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä korvamerkityn tuen myöntäminen näennäishyödylliseen tutkimushankkeeseen ei ole perusteltua, eikä erillishanke kuulu ministeriön keskeisiin tehtäviin. Perustutkimus rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista.
28.01.66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Linkki1 200 000 €500 000 €-700 000 €Momentilta rahoitetaan Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) sekä International Council for IT in Government Administration (ICA) järjestöjen jäsenmaksut. Lakkauttamme Suomen jäsenyyden ICA järjestössä, jonka hyödyllisyys on kyseenalainen.
28.01.69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle Linkki1 910 000 €1 910 000 €0 €Kreikan valtiolle suunnattuja Suomen Pankin sijoitustuottoja, joista ei voida irtautua. Jatkossa moraalikatoa aikaansaavia pelastuspaketteja ei pidä harjoittaa, vaan uudistumisen on tapahduttava konkurssien kautta.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.10. Verotus ja tulli

711 396 000 €

591 272 100 €

-120 123 900 €

28.10.01. Verohallinnon toimintamenot Linkki425 043 000 €340 034 400 €-85 008 600 €Verohallinnon toimintamenoihin esitetään 20 % leikkausta. Valtion menojen pienentyessä myös kerättävien verojen määrä vähenee, mikä vähentää Verohallinnon työmäärää.
28.10.02. Tullin toimintamenot Linkki207 899 000 €187 109 100 €-20 789 900 €Tullin toimintamenoihin esitetään 10 % leikkausta. Byrokratiaa karsimalla ja yksinkertaistamalla voidaan vähentää valvottavien asioiden määrää ja siten vähentää tullin tarvitsemia verorahojen määrää.
28.10.03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot Linkki43 254 000 €38 928 600 €-4 325 400 €Kansallisen tulorekisterin toimintamenoihin esitetään 10 % tehokkuusparannusta. Ajantasaisen ja luotettavan tulorekisterin ylläpitäminen on valtion keskeinen tehtävä.
28.10.63. Takaisin maksetut verot Linkki2 000 000 €2 000 000 €0 €Määrärahaa käytetään maksettujen verojen takaisinmaksuun erinäisissä tapauksissa valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin tai tuomioistuimen päätöksen nojalla. Momentti säilytetään ennallaan.
28.10.95. Verotukseen liittyvät korkomenot Linkki23 200 000 €23 200 000 €0 €On kohtuullista, että väärin perityistä veroista maksetaan korkoa kunnes ne palautetaan.
28.10.97. Autoveron vientipalautus Linkki10 000 000 €0 €-10 000 000 €Määrärahaa käytetään ajoneuvoveron takaisinmaksuun tilanteissa, joissa Suomeen rekisteröity ajoneuvo viedään pysyvästi ulkomaahan. Liberaalipuolue poistaisi 11.10.07. Ajoneuvovero tulopuolelta, joten myöskään tämä ei ole tarpeen.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.20. Palvelut valtioyhteisölle

65 427 000 €

46 244 000 €

-19 183 000 €

28.20.01. Valtiokonttorin toimintamenot Linkki36 180 000 €28 944 000 €-7 236 000 €Momentilta maksetaan valtiokonttorin toimintamenot. Momentille esitetään 20 % leikkausta, sillä valtionbudjetin pienentyessä myös valtiokonttorin toimintamenot laskevat. Valtiokonttorin tulee myös tehostaa toimintaansa, vuoden 2022 määrärahaan on budjetoitu 2,6 M€ pelkästään EU:n elpymisvälineen tietojärjestelmäkehitykseen.
28.20.02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot Linkki600 000 €600 000 €0 €Valtion virastojen ja laitosten hankinnoista aiheutuvien valuutanvaihtojen kurssierojen kattamiseen varattu määräraha. Säilytetään ennallaan, on perusteltua että hankinnat hoidetaan keskitetysti valtiokonttorin kautta eikä erikseen virastokohtaisesti.
28.20.03. Huoltovarmuuspankin palvelumaksu Linkki1 700 000 €1 700 000 €0 €Huoltovarmuuspankin palvelumaksulla ylläpidetään pankin toimintaa. Momentti säilytetään ennallaan, maksuliikenteen varmistaminen myös poikkeusoloissa on keskeinen osa kansallista huoltovarmuutta.
28.20.07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot Linkki6 447 000 €0 €-6 447 000 €Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) toimintamenoihin varattu määräraha. Momentti esitetään leikattavaksi kokonaisuudessaan, palvelukeskuksen tulisi hinnoittelussaan pyrkiä nollatulokseen ilman erillistä VM:n budjettiin varattua liikkumavaraa.
28.20.09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot Linkki5 000 000 €0 €-5 000 000 €Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenoihin varattu määräraha. Momentti esitetään leikattavaksi kokonaisuudessaan, palvelukeskuksen tulisi hinnoittelussaan pyrkiä nollatulokseen ilman erillistä VM:n budjettiin varattua liikkumavaraa.
28.20.10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot Linkki15 000 000 €15 000 000 €0 €Kustannusvastaavuuteen perustuva meno laitteiden ostoista.
28.20.11. Verkkomaksaminen Linkki500 000 €0 €-500 000 €Suomi.fi -palvelun kehittämiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan palveluntuotantoon käytettävä määräraha. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä palvelun käytöstä tulisi periä palvelumaksu käyttäjältä eikä subventoida käyttöä veronmaksajan varoilla.
28.20.88. Senaatti-konsernin liikelaitokset Linkki0 €0 €0 €Kustannusvastaavuus toteutuu. Valtion kiinteistöomaisuutta pitää vähentää.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

130 373 000 €

113 162 600 €

-17 210 400 €

28.30.01. Tilastokeskuksen toimintamenot Linkki54 320 000 €43 456 000 €-10 864 000 €Tilastokeskuksen toimintamenojen maksamiseen varatusta määrärahasta leikataan 20 %. Keskuksen tulee priorisoida resurssinsa ja teettää ainoastaan sellaista tilastotietoa, joka on poliitisen päätöksenteon osalta tai kansallisesti oleellista.
28.30.02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot Linkki4 589 000 €4 589 000 €0 €Momentilta maksetaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot. Säilytetään ennallaan, sillä taloudellista tutkimustietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi.
28.30.03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot Linkki63 464 000 €57 117 600 €-6 346 400 €Tavoitteena on vähintään 10 % tehokkuuslisä työprosesseissa. Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni.
28.30.04. Sähköinen tunnistautuminen Linkki8 000 000 €8 000 000 €0 €Julkishallinnon kansalaisille tarjoaminen palvelujen vahvan tunnistautumisen kustannuksiin varattu määräraha. Säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.40. Valtion alue- ja paikallishallinto

72 509 000 €

65 459 700 €

-7 049 300 €

28.40.01. Aluehallintoviraston toimintamenot Linkki70 493 000 €63 443 700 €-7 049 300 €Tavoitteena on vähintään 10 % tehokkuuslisä työprosesseissa. Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni.
28.40.03. Palvelurakenteiden ja valtion hallintorakenteiden kehittäminen Linkki2 016 000 €2 016 000 €0 €Valtion palveluiden saatavuuden, hallintorakenteiden sekä julkishallinnon eri asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen varattu määräraha. Palvelu- ja toimitilaverkostossa siirrytään jaettuihin toimistoihin. Valtakunnallisen monialaisen viraston perustaminen REPowerEU luvitusta varten 1 M€ suhteen toivotaan investoinnilla saatavan merkittäviä hyötyjä.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.50. Eläkkeet ja korvaukset

6 020 215 000 €

5 444 011 600 €

-576 203 400 €

Eläkkeiden indeksikorotus jäädytetään ja ylimääräisten ja vanhentuneiden perhe-eläkkeiden myöntäminen lopetetaan.

28.50.15. Eläkkeet Linkki5 585 400 000 €5 026 856 600 €-558 543 400 €Eläkkeiden indeksikorotus perutaan. Tälle momentille leikkaus on 293 972 000. Perhe-eläkkeen sosiaaliturva on poistettu ja vastaava määräraha on siirretty perustulomomenttiin.
28.50.16. Ylimääräiset eläkkeet ja muut eläkemenot Linkki2 867 000 €2 867 000 €0 €Ylimääräisten lahjonnalta vaikuttavien taiteilijaeläkkeiden, lehtimieseläkkeiden ja kansanedustajien eläkkeiden myöntäminen lopetetaan. Takuueläke on eläkekertymän puutteita varten. Myönnettyjä ylimääräisiä eläkkeitä ei pystytä poistamaan, mutta niiden indeksikorotukset voi poistaa.
28.50.50. Vahingonkorvaukset Linkki39 590 000 €39 590 000 €0 €Valtio ei osta vakuutuksia vakuutusyhtiöiltä vaan kantaa riskin tällä momentilla halvemmalla.
28.50.63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot Linkki365 145 000 €347 485 000 €-17 660 000 €Indeksikorotus perutaan eläkkeisiin. Tälle momentille vaikutus on 17 660 000 €
28.50.95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot Linkki27 213 000 €27 213 000 €0 €Säilytetään sellaisenaan
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot

15 510 000 €

15 378 260 €

-131 740 €

28.60.02. Erikseen budjetoidut henkilöstömenot Linkki2 500 000 €2 500 000 €0 €Välttämättömän lisähenkilöstön palkkaukseen ja erilaisten korvausten maksamiseen varattu määräraha. Säilytetään ennallaan.
28.60.10. Työturvallisuuden edistäminen Linkki1 010 000 €878 260 €-131 740 €Valtiotyönantajan palveluksessa olevan henkilöstön työturvallisuuden edistämiseen sekä työhyvinvointia koskevan tutkimuksen teettämiseen varattu määräraha. Lasketaan nykyisestä 0,23 promillesta 0,20 promilleen valtion palveluksessa olevan henkilöstön yhteenlasketuista palkoista korkeamman tason perusteluiden puuttuessa.
28.60.12. Osaamisen kehittäminen Linkki12 000 000 €12 000 000 €0 €Määrärahalla maksetaan korvausta Työllisyysrahastolle sen verran, mitä rahasto on maksanut koulutuskorvauksina työnantajille. Momentti säilytetään ennallaan, sillä ammatilliseen koulutukseen kannustamalla tuetaan työllisyyttä ja helpotetaan osaamispulasta kärsiviä toimialoja.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.70. Valtionhallinnon kehittäminen

155 508 000 €

152 268 000 €

-3 240 000 €

28.70.01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen Linkki10 800 000 €7 560 000 €-3 240 000 €Julkishallinnon ICT-palvelujen kehittäminen ja ylläpito on tehottomasti johdettu ja 30 % kulukuuri saa tarkastelemaan toimintatapoja tehokkaammiksi.
28.70.02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät Linkki4 350 000 €4 350 000 €0 €Talous- HR- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmäkehitykseen varattu määräraha. Momentilta leikataan Kieku-tietojärjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon varatut 4,5 M€, sillä julkisten lähteiden mukaan kaikkiaan 125 M€ tietojärjestelmähanke ei ole onnistunut tuomaan tavoiteltuja säästöjä. Julkishallinnon käyttöön ei tulisi räätälöidä IT-palveluja, joita löytyy valmiina tuotteina jo markkinoilta.
28.70.05. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus Linkki105 100 000 €105 100 000 €0 €Sote- ja pelastustoimen uudistuksesta aiheutuvien ICT-menojen maksamiseen varattu määräraha. Säilytetään ennallaan ja edellytetään ettei sitä ylitetä.
28.70.06. Eräät Pohjois-Atlantin puolustusliitto NATO:n jäsenyydestä aiheutuvat menot Linkki0 €0 €0 €NATO-jäsenyyden kulut ovat eri momentilla jatkossa
28.70.20. Tuottavuuden edistäminen Linkki7 458 000 €7 458 000 €0 €Valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden välisten tuottavuutta parantavien hankkeiden rahoittamiseen varattu määräraha. Säilytetään vuoden 2023 arvioesityksen tasossa, sillä on perusteltua että julkishallinto proaktiivisesti pyrkii vähentämään kustannuksiaan esimerkiksi toimintoja automatisoimalla. Liberaalipuolue ehdottaa, että hankkeille määritetään selkeät tuottavuutta mittaavat mittarit, joiden perusteella kyseisen hankkeen jatkorahoitus määräytyy.
28.70.23. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke Linkki0 €0 €0 €Valtionavustustoiminnan digitalisointiin ja kehittämiseen varattu määräraha. Säilytetään ennallaan, jotta valtionavustustoiminta voidaan keskittää yhteen ja samaan kanavaan. Hankkeen toivotaan samalla parantavan julkisten avustusten läpinäkyvyyttä ja selvyyttä avustusten saajista sekä myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksista.
28.70.40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot Linkki27 800 000 €27 800 000 €0 €Viranomaisradioverkon sekä laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen varattu määräraha. Säilytetään ennallaan, sillä luotettava ja turvallinen viestintäverkko on perusteltua pitää riippumattoman valtiollisen toimijan piirissä.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

320 376 000 €

279 380 800 €

-40 995 200 €

Ahvenanmaan rahoitusta vähennetään.

28.80.30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu Linkki204 976 000 €163 980 800 €-40 995 200 €Ahvenanmaan tasoitusmaksusta leikataan 20 %, eli laskennassa käytettävää lakisääteistä tasoitusperustetta pienennetään.
28.80.34. Ahvenanmaan verotasoitus Linkki114 700 000 €114 700 000 €0 €
28.80.35. Elpymis- ja palautumisvälineen rahoitus Ahvenanmaan maakunnalle Linkki700 000 €700 000 €0 €
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.89. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus

24 655 314 000 €

22 223 026 000 €

-2 432 288 000 €

Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sotemenojen maksamiseen varattu määräraha. Momentista 28.89.31. siirretään 2,5 miljardia maakuntien kustannettavaksi. Näin maakunnille syntyy rajaeuroissa kannustin kustannussäästöön. Vastaava -2,5 miljardin euron leikkaus tehdään tuloveroon siltä varalta, että maakunnat päätyvät perimään lisäkustannukset tuloverosta eivätkä muista verolajeista. Tällöin tuloveron kokonaistaso ei ainakaan nouse ja parhaimmassa tapauksessa tuloverotuksen osuus hyvinvointialueiden kulujen kattamisesta laskee. Tärkeintä on, että rajaeurot tulevat maakunnan itsensä päätöksellä joko asiakasmaksuista tai muista veroista. Liberaalipuolueen visiossa on viiteen maakuntaan perustuvat hyvinvointialueet, jotka rahoittavat toimintansa maakuntaverolla ilman erillistä valtionrahoitusta. 2,5 miljardin € rahoitustarpeen siirto hyvinvointialueiden tehtäväksi on hyvä alku tätä visiota kohti. Palvelutuotannossa tulee hyödyntää sekä julkisia että yksityisiä palveluntarjoajia sen mukaan, mikä kulloinkin on tarkoituksenmukaista. Tärkeintä on, että palveluja on saatavilla ja ne ovat kustannusvaikuttavia. Alan työvoiman kilpailuasemaa pitää parantaa luopumalla työehtosopimusten yleissitovuudesta.

28.89.31. Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitus Linkki24 654 314 000 €22 223 026 000 €-2 431 288 000 €Momentista siirretään 2,5 miljardia maakuntien kustannettavaksi. Näin maakunnille syntyy rajaeuroissa kannustin kustannussäästöön. Vastaava -2,5 miljardin euron leikkaus tehdään tuloveroon siltä varalta, että maakunnat päätyvät perimään lisäkustannukset tuloverosta eivätkä muista verolajeista. Tällöin tuloveron kokonaistaso ei ainakaan nouse ja parhaimmassa tapauksessa tuloverotuksen osuus hyvinvointialueiden kulujen kattamisesta laskee. Tärkeintä on, että rajaeurot tulevat maakunnan itsensä päätöksellä joko asiakasmaksuista tai muista veroista. Lisäksi momentin 33.60.35. Valtion rahoitus Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön opiskeluterveydenhuoltoon 68 712 000 € siirretään tänne, koska erillistä terveydenhuollon järjestelmää ei pidä ylläpitää verorahoilla.
28.89.32. Hyvinvointialueiden lisärahoitus Linkki1 000 000 €0 €-1 000 000 €Hyvinvointialueiden tulee tehdä säästöjä ja pitäytyä budjettikurissa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.90. Kuntien tukeminen

3 335 600 000 €

2 788 560 700 €

-547 039 300 €

28.90.30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen Linkki2 463 200 000 €2 491 944 700 €28 744 700 €Kuntien peruspalvelujen järjestämiseen varattu määräraha. Lisätään momentilta 32.01.03. poistuvien TE-toimistojen sosiaalisen turvaverkon vaatima 28 744 700 € tänne.
28.90.31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki Linkki11 400 000 €3 876 000 €-7 524 000 €Kuntien yhdistymisen taloudelliseen tukemiseen varattu määräraha. Leikataan samassa suhteessa mitä kuntien rahoitusosuus tippuu soteuudistuksen myötä. Valtiontuki on perusteltu niissä tapauksissa, joissa kuntaliitos jäisi toteutumatta prosessiin tarvittavien resurssien puutteen vuoksi.
28.90.35. Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä Linkki861 000 000 €292 740 000 €-568 260 000 €Suomen verojärjestelmää täytyy yksinkertaistaa. Samalla kun tuloverotusta yksinkertaistetaan, niin kuntien verotulotus yksinkertaistuu. Tavoitteena momentille on 0 €, eli niin yksinkertainen veropohja, että momenttia ei tarvita.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen

70 000 000 €

0 €

-70 000 000 €

28.91.41. Energiaverotuki Linkki70 000 000 €0 €-70 000 000 €Maatalouden energiaveron sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen maksamiseen varattu määräraha. Poistetaan kokonaisuudessaan, sillä yritystueksi rinnastettavat luovat tarpeetonta kompleksisuutta sekä vääristävät kilpailua. Elinkeinoelämää palvelee parhaiten tasainen veropohja ilman poikkeuksia.
28.91.80. Lainat ja takaukset sähkön johdannaismarkkinoilla toimiville yhteisöille Linkki0 €0 €0 €
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.92. EU ja kansainväliset järjestöt

2 337 570 000 €

2 317 430 000 €

-20 140 000 €

28.92.03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot Linkki8 080 000 €8 080 000 €0 €Rahoitusvakausviraston toimintamenojen maksamiseen varatut määrärahat. Säilytetään vuoden 2022 tasossa.
28.92.20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin Linkki1 400 000 €1 260 000 €-140 000 €EU:n neuvoston ja työryhmien kokouksiin osallistumisesta aiheutuvien matkakulujen maksuun varattu määräraha, joka tilitetään neuvoston pääsihteerille. Momenttiin esitetään 10% leikkausta, sillä Suomen tulisi edistää etäpalaverikulttuuria myös EU-tasolla tarpeettoman matkustelun vähentämiseksi.
28.92.40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille Linkki13 800 000 €0 €-13 800 000 €Isäntämaakorvauksen maksamiseen Pohjoismaiden Investointipankille varattu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan ja Suomen osallisuudesta Investointipankin toimintaan tulee luopua. Valtion ei tule osallistua ylikansallisen rahoituslaitoksen toimintaan, sillä Pohjoismaiden Investointipankki toimii yksityisillä markkinoilla veronmaksajien varoilla.
28.92.66. Ukrainan makrotaloudellisen rahoitusavun korkomenot Linkki10 000 000 €10 000 000 €0 €
28.92.67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen Linkki10 000 €10 000 €0 €Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastamiseen varatut määrärahat. Pidetään nykyisessä tasossaan, tehdyt sitoumukset tulee maksaa sovitusti pois.
28.92.68. Suomen osuus Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamisesta Linkki6 200 000 €0 €-6 200 000 €Suomen maksuosa Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin sekä Kansainvälisen rahoitusyhtiön peruspääoman korottamiseen. Pidämme toimintaa ongelmallisena, koska sen tarkoitus on subventoida valtiolainoja alle markkinahinnan.
28.92.69. Maksut Euroopan unionille Linkki2 286 000 000 €2 286 000 000 €0 €EU:lle suoritettavien ALV-pohjaan, muovipakkausjätteen ja BKT:een perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen varattu määräraha. Säilytetään ennallaan, summa perustuu EU:n varoja koskeviin neuvoston päätöksiin.
28.92.95. Valtion takaus- ja takuusuoritukset Linkki12 080 000 €12 080 000 €0 €Yleiseurooppalaisesta EU Covid-19 -takuurahastosta aiheutuvien takuusuoritusten maksamiseen varattu määräraha. Säilytetään ennallaan, Euroopan Investointipankille annettu sitoumus sanelee tämän momentin.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

28.99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot

2 551 000 €

551 000 €

-2 000 000 €

28.99.95. Satunnaiset säädösperusteiset menot Linkki300 000 €300 000 €0 €Satunnaisten laki- tai asetusperusteisten menojen maksamiseen varattu määräraha. Säilytetään vuoden 2022 tasossa.
28.99.96. Ennakoimattomat menot Linkki2 000 000 €0 €-2 000 000 €Ennakoimattomien menojen maksamiseen varattu määräraha. Poistetaan budjetista kokonaisuudessaan, tämän kokoluokan ”kaatomomentti” heikentää rahankäytön läpinäkyvyyttä. Tarpeelliset menot siirrettävissä budjetin muihin momentteihin.
28.99.97. Valtion saatavien turvaaminen Linkki250 000 €250 000 €0 €Valtion erinäisten saatavien perinnästä aiheuvien kulujen maksamiseen tarkoitettu määräraha, säilytetään ennallaan vuoden 2022 tasossa.
28.99.98. Kassasijoitusten riskienhallinta Linkki1 000 €1 000 €0 €Valtion kassasijoitusten riskienhallintaan liittyvien menojen maksamiseen varattu määräraha, säilytetään vuoden 2023 tasossa.

29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 8 001 159 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 6 320 483 100 €

Reilumpi leikkaus: -1 680 675 900 €

Kaikkien koulujen opetuksen tulee pohjautua ensisijaisesti valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan eikä valtion tule tukea aatteellisia opinahjoja. Perustutkimuksen perusrahoituksen tulee olla kestävällä tasolla, jotta yleishyödyllinen tutkimustyö onnistuu tulevaisuudessakin. Lasten ja nuorten liikkumista tulee tukea mielummin suorilla tulonsiirroilla, eikä jakamalla rahaa erinäisille urheiluseuroille. Valtiotuet taiteilijoille tulee lakkauttaa, taiteilijoiden tulonlähteenä jatkossa toimisi myydyn taiteen ja mesenaattien lisäksi perustulo. Valtio tulee erottaa kokonaan uskonnollisista yhdyskunnista.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

29.01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

403 631 000 €

200 736 200 €

-202 894 800 €

29.01.01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Linkki24 949 000 €19 959 200 €-4 989 800 €Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenojen maksamiseen varattu määräraha. Ministeriön toimintamenoihin esitetään 20% leikkausta, ministeriön tulee tehostaa ja priorisoida toimintaansa. Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni.
29.01.02. Opetushallituksen toimintamenot Linkki66 306 000 €62 815 000 €-3 491 000 €Momentilta leikataan suomalaisen koulutuksen tunnettuuden edistämiseen varattu 1,6 M€ rahoitus, sillä tämän hankkeen tarkoitus ja tosiasiallinen vaikuttavuus ovat epäselviä. Suomen tulisi päinvastoin implementoida parhaita menetelmiä esimerkiksi Viron koulujärjestelmästä. Lisäksi Luova Eurooppa 295 000 €, Suomi.fi -palvelulle päällekkäinen MPASSid tunnistuksenvälityspalvelu 846 000 €, sekä lukutaitohankkeisiin osoitetut 100 000 € leikataan. OKM:n vastuulla olevien peruspalveluiden järjestäminen on tältä momentilta rahoitettavia hankkeita tärkeämpi prioriteetti.
29.01.03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot Linkki12 675 000 €12 675 000 €0 €Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sekä Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenojen kattamiseen varattu määräraha. Säilytetään ennallaan, sekä Karvilla että Ylioppilastutkintolautakunnalla on keskeinen julkishyödyllinen rooli ja merkitys. Kansallisen perusopetuksen kehittäminen ja riippumaton auditointi on perusteltu valtion ydintehtävä.
29.01.04. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot Linkki15 840 000 €0 €-15 840 000 €Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) toimintamenojen maksamiseen tarkoitettu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, OKM:n hallinnonalaa ei tule paisuttaa rinnakkaisella palvelukeskusmallilla, sillä kaikki ohjaus- ja konsultointitoiminta tulisi kilpailuttaa markkinoilla. Valtion prioriteetti työllisyyden parantamiseksi tulee olla kannustinloukkujen poistaminen sekä työn kannattavuuden parantaminen sekä työlupakäsittelyn keventäminen.
29.01.05. Suomen Akatemian toimintamenot Linkki13 539 000 €13 539 000 €0 €
29.01.06. Kansallisarkiston toimintamenot Linkki22 714 000 €22 514 000 €-200 000 €Kansallisarkisto on saanut siirron Veikkauksen aikaisemmista rahoista KV-toimintaan 200 000 €. Aikaisemmin budjetissa tämä summa on löytynyt kansallisarkiston omista määrärahoista.
29.01.07. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot Linkki5 069 000 €4 709 000 €-360 000 €Kotimaisten kielten keskus on saanut aikaisemmista Veikkauksen rahoista peräisin olevan ylimalkaiseen Kehittämistoimintaan 360 000 €. Päämäärättömien kehitystoimintojen tarpeellisuuden kyseenalaistamme eikä tätä varten kuulu kerätä enempää veroja. Priorisoimalla nykyistä 4,6 miljoonan budjettia on löydettävissä kehitystoiminnan rahoitus.
29.01.08. Varastokirjaston toimintamenot Linkki1 767 000 €1 767 000 €0 €
29.01.09. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot Linkki681 000 €0 €-681 000 €Perustulon myötä opintotukea ei enää ole, jolloin muutoksenhakulautakuntaakaan ei tarvita. Siirretään määräraha perustulomomentille.
29.01.10. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot Linkki6 966 000 €0 €-6 966 000 €Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot. Momentti poistetaan kokonaisuudessaan, sillä taiteen ja kulttuurin tuotannon tulee olla valtiollisesta toimijasta riippumatonta. Taide- ja kulttuurialalla ei tule olla eturyhmän etuja ajavaa instanssia valtion suoran rahoituksen piirissä. Taiken keskeiselle funktiolle, valtionavustus- ja apurahahakemusten käsittelylle, ei ole perustulon myötä enää tarvetta. Taiken tulee rahoittaa muut toimintonsa itsenäisesti.
29.01.11. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot Linkki2 723 000 €0 €-2 723 000 €Suomenlinnan perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto- ja laitehankintoihin. Momentti leikataan kokonaisuudessaan ja hoitokunnan menojen kattamiseksi otetaan käyttöön nimellinen 3 € käyntimaksu.
29.01.12. Museoviraston toimintamenot Linkki26 132 000 €25 132 000 €-1 000 000 €Museoviraston toimintamenot, momentilta leikataan 3 M€, joka saavutetaan muun muassa vähentämällä suojeltavien rakennusten ja julkisivujen määrää, hyödyntämällä vapaaehtoistyötä laajemmin muiden maiden mallien mukaan sekä lakkauttamalla innovaatioavustukset. Lisäksi museo- ja linnakäyntien keskituloa tulee kasvattaa, mikä pienentää valtion rahoitusosuuden suuruutta. Lisätään kuitenkin momentilta 29.90.51 Olympiastadionin kunnossapitokustannus (2 000 000 €), koska kyseinen momentti lakkautetaan nykymuodossaan, ja historiallisten rakennusten ylläpito sopii muutoinkin paremmin Museoviraston toimialalle. Nettona leikkausta tulee siis 1 000 000 €
29.01.13. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot Linkki5 750 000 €5 750 000 €0 €
29.01.14. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot Linkki7 407 000 €4 507 000 €-2 900 000 €Pidämme ongelmallisena että verorahoilla alennettaan joidenkin elokuvanäytösten sisäänpääsylippujen hintaa ja varsinkin kun nämä näytökset keskittyvät pääasiassa vain yksittäiseen elokuvateatteriin. Emme myöskään näe aiheellisena, että verorahoja käytetään ulkomaisten elokuvien arkistointiin. Momentilta leikataan audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen, mediakasvatus ja ulkomaalaisten elokuvien arkistointi.
29.01.21. Kansainvälinen yhteistyö Linkki2 516 000 €1 776 000 €-740 000 €Kansainvälisten järjestöjen toiminnan tukemiseen sekä ulkomaille suuntautuvan kulttuuritoiminnan menojen maksamiseen varattu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan lukuunottamatta Fulbright-stipendivaihtotoimintaan osoitettua 319 000 € rahoitusta. Valtion ei tule rahoittaa erilaisten kansainvälisten ystävyysseurojen toimintaa vaan ne ovat itse vastuussa varainhankinnastaan. Momentilta rahoitetaan muun muassa Suomi–Venäjä-seuran valtionavustus.
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki36 282 000 €23 216 000 €-13 066 000 €Arvio hallinnonalan muiden leikkauksien suhteen.
29.01.30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta Linkki14 500 000 €0 €-14 500 000 €Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen tarkoitettu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan ja varat siirretään uuden lasten ja nuorten liikuntasetelin rahoittamiseen (ks. momentti 29.91.lib). On perustellumpaa tukea suoraan lasten ja nuorten harrastustoimintaa urheilu- ja harrastussetelillä kuin kierrättää avustus erinäisten välikäsien kautta. Tuki kohdentuu siten suoremmin, minkä lisäksi hakumenettelyyn kuluvat resurssit vapautuvat muualle.
29.01.50. Eräät avustukset Linkki1 547 000 €131 000 €-1 416 000 €Erinäisiä tukia ja avustuksia, saajina muun muassa Svenska Finlands folkting sekä UKK-seura. Leikataan kokonaisuudessaan lukuunottamatta ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelmaan osoitettua 131 000 € määrärahaa. Saajille kohdistettujen liitto- ja järjestötukien myöntäminen ei ole perusteltua varainkäyttöä, kyseiset tuensaajat voivat rahoittaa toimintansa itse. Vähemmistökieliselle sanomalehdistölle myönnetty tuki ei myöskään ole perusteltu, pienlevikkisten julkaisujen tekohengittäminen valtion varoilla ei ole järkevää.
29.01.51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan Linkki3 541 000 €0 €-3 541 000 €Ortodoksiselle kirkolle, Merimieskirkolle sekä uskonnollisten yhdyskuntien toiminnan tukemiseen myönnettyjä avustuksia. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sekulaarin valtion ei tule rahoittaa kirkon tai minkään uskonnollisen yhdyskunnan toimintaa vaan rahoituksen on tultava jäsenistöltä.
29.01.52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin Linkki124 133 000 €0 €-124 133 000 €Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitukseen tarkoitettu määräraha. Momentti poistetaan kokonaisuudessaan ja yhteiskunnallisia tehtäviä koskeva lainsäädäntö tulee poistaa. Evankelis-luterilaisen kirkon hoitamat tehtävät, kuten hautaustoimi tulee avata kilpailulle. Väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät tulee siirtää esimerkiksi Digi- ja väestöviraston vastuulle.
29.01.53. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen Linkki6 348 000 €0 €-6 348 000 €Työikäisten osaamisen kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen maksamiseen varattu määräraha. Poistetaan kokonaisuudessaan, valtion prioriteettina tulisi olla työllistymistä estävien kannustinloukkujen purkaminen sekä verotuksen keventäminen työn kannattavuuden parantamiseksi. Koulutus- ja rekrytointipalvelut tulee hankkia kilpailluilta markkinoilta, ei avustusmuotoisina tukina erilaisiin kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sijoitettuna. Yksittäisten hankkeiden tosiasiallista vaikuttavuutta on miltei mahdoton selvittää, minkä vuoksi on perustellumpaa kilpailuttaa palvelu ja asettaa sille objektiivisesti mitattavissa olevat tuloksellisuusmittarit.
29.01.66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille Linkki2 246 000 €2 246 000 €0 €Kansainvälisille järjestöille maksetut rahoitusosuudet, pidetään vuoden 2022 tasossa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

29.10. Varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus ja vapaa sivistystyö

814 659 000 €

642 266 000 €

-172 393 000 €

29.10.01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot Linkki42 099 000 €29 312 000 €-12 787 000 €Eurooppa–koulujen, Helsingin eurooppalaisen koulun sekä valtion yleissivistävien oppilaitosten sekä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin menojen maksamiseen tarkoitetut määrärahat. Momentilta leikataan rahoitus yksityisille kielikouluille, Eurooppa-kouluille sekä Helsingin eurooppalaiselle koululle. Yksityisten koulujen rahoittaminen ei kuulu valtion tehtäviin ja näiden oppilaitosten tulee kustantaa toimintamenonsa lukukausimaksuilla. Valtion oppilaitosten sekä ohjauskeskus Valterin rahoitus säilytetään ennallaan.
29.10.20. Perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot Linkki74 750 000 €74 750 000 €0 €Perusopetuksen , varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot, säilytetään ennallaan.
29.10.30. Valtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin Linkki521 374 000 €521 374 000 €0 €Valtionosuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin. Säilytetään ennallaan, laadukas perusopetus on keskeinen tasa-arvotekijä ja siten valtion ydintehtävä. Momentille mahdollista osoittaa lisärahoitusta yksityiskoulujen valtionavustuksista.
29.10.31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin Linkki168 313 000 €0 €-168 313 000 €Valtion tehtävä ei ole rahoittaa keski- ja hyvätuloisten harrastuksia. Vaikka kansalaisopistojen tukemista perustellaan pienituloisten tukemisella, ovat kursseilla tutkitusti yliedustettuna hyväosaiset. On hyvinvointivaltion hengen vastaista maksattaa verorahoista samppanjan maistelukursseja ja muita vastaavia, joilla ei enää ole mitään kosketusta hyvinvointivaltion varsinaisiin tehtäviin. Leikkaamme siis kokonaan pois valtion osuuden kansalaisopistojen, kansanopistojen, opintokeskusten sekä kesäyliopistojen käyttökustannuksista. Näiden laitosten tulee jatkossa rahoittaa toimintansa esimerkiksi kurssimaksuin ja lahjoituksin.
29.10.51. Valtionavustus järjestöille Linkki8 123 000 €0 €-8 123 000 €OKM:n jakamia järjestötukia, leikataan kokonaisuudessaan. Järjestökentän rahoittaminen ei kuulu valtion ydintehtäviin. Tärkeä järjestö- ja liittotoiminta on luonnollisesti osa kansalaisyhteiskuntaa, mutta sen tulee itse rahoittaa toimintansa. Suorat avustukset lisäävät myös korruptioriskiä.
29.10.lib. lib. Kilpailutetaan opinnot avoimesti maahanmuuttajille0 €16 830 000 €16 830 000 €Siirretään maahanmuuttajien kotouttamisen rahat 16 830 000 € momentista 29.10.31. omaan momenttiin, jolla kilpailutetaan kieliopintoja maahanmuuttajille. 16 miljoonan hankinnat täytyy kilpailuttaa hallinnon läpinäkyvyyden lisäämiseksi eikä jakaa järjestötukina piilojulkiselle sektorille.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

29.20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus

1 418 362 000 €

1 419 833 000 €

1 471 000 €

29.20.01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot Linkki8 950 000 €5 421 000 €-3 529 000 €Avustus saamelaisalueen koulutuskeskukselle sekä Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen hintatuki. Momentilta leikataan Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskukselle suunnattu hintatuki ja avustukset muihin menoihin, nämä kustannukset tulisi osoittaa koulutuspalveluita käyttävien tahojen maksettavaksi, eikä subventoida verovaroista.
29.20.21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot Linkki23 137 000 €23 137 000 €0 €Ammatillisen koulutuksen sekä lukiokoulutuksen yhteiset menot säilytetään ennallaan.
29.20.30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen Linkki1 081 097 000 €1 086 097 000 €5 000 000 €Valtionosuus ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Säilytetään ennallaan, laadukkaan ammatillisen koulutuksen järjestäminen palvelee koko yhteiskuntaa. Momentille olisi syytä osoittaa lisävaroja, jotta ammattikoulutuksen kärsimä resurssipula ei johda huonompaan osaamistasoon.
29.20.35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin Linkki305 178 000 €305 178 000 €0 €Valtionosuus lukiokoulutuksen järjestämiseen, säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

29.40. Korkeakouluopetus ja tutkimus

3 705 974 000 €

3 672 990 000 €

-32 984 000 €

29.40.01. Suomen Akatemian toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Suomen Akatemian toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan. Markkinoista riippumattoman perustutkimuksen rahoittaminen kuuluu valtion ydintehtäviin.
29.40.02. Kansallisarkiston toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Kansallisarkiston toimintamenot, säilytetään ennallaan. Kansallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja arkistointi on keskeinen valtion tehtävä.
29.40.03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) toimintamenoihin esitetään 15 % tehokkuusparannusta.
29.40.04. Varastokirjaston toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Varastokirjaston toimintamenot, säilytetään ennallaan.
29.40.20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot Linkki38 245 000 €33 450 000 €-4 795 000 €Korkeakoululaitosten kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoimintojen menojen sekä yhteismenojen maksamiseen varattu määräraha. Suurteholaskennan rahoittaminen tutkimuskäyttöön on perusteltavaa, mutta Veikkauksen edunsaajien myötä siirretyt ”Tiedepoliittisten tavoitteiden edistäminen” 4,795 M€ paljastui opintorekisterin uusimiseksi Unifi ry:n ja Arene ry:n lobbaamana. Kokonaisuudessaan hankkeeseen aiotaan käyttää kymmeniä miljoonia tulevina vuosina. Digivisiota on syytä toteuttaa jo budjetissa olevan ”Korkeakoulujen ja tieteen yhteiset tietotekniset palvelut, tietoverkko ja digitalisaation edistäminen” 22,5 M€ puitteissa. Edellisen vuoden yliopistojen hajauttamisen määrärahat ovat onneksi jo poistuneet.
29.40.50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan Linkki2 152 599 000 €2 152 599 000 €0 €Valtionrahoitus yliopistojen perusrahoitukseen, momentti säilytetään ennallaan.
29.40.51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat Linkki403 137 000 €403 137 000 €0 €Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat, momentti säilytetään ennallaan. Riippumattoman perustutkimuksen rahoittaminen on valtion ydintehtävä.
29.40.53. Rahapelitoiminnan tuotot tieteen edistämiseen Linkki0 €0 €0 €Veikkauksen korruptiorahojen budjettimomentit muuttuvat kun suora sidos poistetaan. Edunsaajat kuten poliittiset ajatuspajat säilyvät. Poliittisten puolueiden toisilleen ajatuspajoihin antama rahoitus veronmaksajilta ei ole valtion tehtävä ja kaikki niille annettava rahoitus on poistettava. Ulkomailla toimivat tiedeinstituutit ovat kallis tukimuoto tieteelle ja Ateenan ja Rooman tiedeinstituuttien vuokranmaksun ei pitäisi kuulua valtiolle. Säästettävät määrärahat leikattavaa 1,1 M€ lukuunottamatta siirretään uuteen momenttiin 29.40.50.lib uudella otsikolla.
29.40.54. Strateginen tutkimusrahoitus Linkki55 631 000 €55 631 000 €0 €Strategisen tutkimuksen rahoittamiseen varatut määrärahat. Momentti säilytetään ennallaan, yhteiskunnallisesti tärkeän tutkimustyön teettäminen on keskeistä laadukkaalle päätöksenteolle.
29.40.55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan Linkki1 000 824 000 €1 000 824 000 €0 €Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus, momentti säilytetään ennallaan.
29.40.56. Tiedepoliittisten tavoitteiden edistäminen Linkki28 189 000 €0 €-28 189 000 €Veikkauksen korruptoitunut tieteen rahoitukseksi piiloteltu eturyhmien rahoitus on siirretty nyt uuteen momenttiin. Momentissa olevat tehtävät kuuluvat yksityisten yhdistysten varainhankinnan alle eivätkä ne edistä tiedettä Suomessa siinä määrin mikä tieteen rahoitus olisi
29.40.66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille Linkki27 349 000 €27 349 000 €0 €Kansainvälisten järjestöjen, kuten CERN:in, ESO:n ja EMBL:n maksuosuuksen rahoitus. Momentti säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

29.70. Opintotuki

870 300 000 €

0 €

-870 300 000 €

Muutettu perustuloksi ja opintolainojen takaus siirretty sosiaaliministeriön hallinnonalan alle.

29.70.01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Opintotuen myöntäminen siirtyy sosiaali- ja terveysministeriöön sosiaaliturvan 33.lib momenttiin.
29.70.52. Opintolainojen valtiontakaus Linkki200 000 000 €0 €-200 000 000 €Momentti siirretään Sosiaali- ja terveysministeriön alle, ks. 33.lib.52. Opintolainojen valtiontakaukset säilyvät. Muusta opintojen aikaisesta sosiaaliturvasta muodostetaan perustulo.
29.70.55. Opintoraha ja asumislisä Linkki526 600 000 €0 €-526 600 000 €Opintorahan ja asumislisän maksamiseen varattu määräraha. Hallituksen indeksijäädytys perutaan. Momentin rahat siirretään perustulon rahoitukseen.
29.70.57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki Linkki39 500 000 €0 €-39 500 000 €Momentti leikataan kokonaan ja määräraha siirretään perustulon rahoitukseen. Korkeakouluopiskelijoille kohdennettu tuki on hyvinvointivaltion periaatteiden vastainen. Se ei kohdennu pienituloisille, eikä huono-osaisille. Miksi lakimieheksi opiskelevan ateriointia pitää tukea verorahoista mutta kosmetologiksi valmistunut joutuu pärjäämään ilman tukea?
29.70.59. Koulumatkatuki Linkki104 200 000 €0 €-104 200 000 €Koulumatkakustannusten korvaamiseen suunnattu tukimuoto, momentti poistetaan ja määräraha suunnataan perustulon rahoitukseen.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

29.80. Taide ja kulttuuri

549 063 000 €

264 370 300 €

-284 692 700 €

29.80.01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot. Momentti poistetaan kokonaisuudessaan, sillä taiteen ja kulttuurin tuotannon tulee olla valtiollisesta toimijasta riippumatonta. Taide- ja kulttuurialalla ei tule olla eturyhmän etuja ajavaa instanssia valtion suoran rahoituksen piirissä. Taiken keskeiselle funktiolle, valtionavustus- ja apurahahakemusten käsittelylle, ei ole perustulon myötä enää tarvetta. Taiken tulee rahoittaa muut toimintonsa itsenäisesti.
29.80.03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Suomenlinnan perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto- ja laitehankintoihin. Momentti leikataan kokonaisuudessaan ja hoitokunnan menojen kattamiseksi otetaan käyttöön nimellinen 3 € käyntimaksu.
29.80.04. Museoviraston toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Museoviraston toimintamenot, momentilta leikataan 2,5 M€, joka saavutetaan muun muassa vähentämällä suojeltavien rakennusten ja julkisivujen määrää, hyödyntämällä vapaaehtoistyötä laajemmin muiden maiden mallien mukaan sekä lakkauttamalla innovaatioavustukset. Lisäksi museo- ja linnakäyntien keskituloa tulee kasvattaa, mikä pienentää valtion rahoitusosuuden suuruutta.
29.80.05. Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Saavutettavuuskirjasto Celian toimintamenot, määräraha pidetään ennallaan.
29.80.06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot Linkki0 €0 €0 €Pidämme ongelmallisena että verorahoilla alennettaan joidenkin elokuvanäytösten sisäänpääsylippujen hintaa ja varsinkin kun nämä näytökset keskittyvät pääasiassa vain yksittäiseen elokuvateatteriin. Emme myöskään näe aiheellisena, että verorahoja käytetään ulkomaisten elokuvien arkistointiin. Momentilta leikataan audiovisuaalisen kulttuurin edistäminen, mediakasvatus ja ulkomaalaisten elokuvien arkistointi.
29.80.16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet Linkki22 559 000 €21 544 000 €-1 015 000 €Momentilta leikataan noin miljoona euroa, mikä saavutetaan lopettamalla uusien taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeiden myöntäminen. Erillisten palkintoeläkkeiden jakaminen subjektiivisten meriittien perusteella ei sovi hyvinvointiyhteiskunnan periaatteisiin, sillä se nostaa pienen saajajoukon erityisasemaan. Lisäksi tällaisen instituution olemassaolo syö tarpeettomasti resursseja, jotka on kohdennettavissa viisaammin. Taiteen ja median riippumattomuuden kannalta on myös tärkeää, etteivät valtion jakamat rahalliset palkinnot ohjaa niiden toimintaa.Vaikka uusien eläkkeiden myöntäminen lopetetaan, maksetaan tähän mennessä myönnetyt eläkkeet loppuun asti.
29.80.20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset Linkki18 502 000 €18 502 000 €0 €Museoviraston kulttuurikohteiden tilamenot, määrärahat säilytetään toistaiseksi ennallaan. Valtion suojelussa olevien kulttuurikohteiden määrää tulisi kuitenkin pyrkiä karsimaan ensisijaisesti myymällä ne paikallisyhdistyksille tai vastaaville tahoille.
29.80.21. Taiteen ja kulttuurin yhteiset menot Linkki409 000 €69 000 €-340 000 €
29.80.30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan Linkki9 130 000 €9 014 000 €-116 000 €Valtio tukee kirjastojen toimintaa ja omalta osaltaan turvaa kuntien perussivistyspalvelujen toimintaa.
29.80.31. Valtionosuus ja -avustus esittävän taiteen ja museoiden käyttökustannuksiin Linkki157 627 000 €43 132 800 €-114 494 200 €Esittävän taiteen ja taitelijoiden työkentän tuet poistetaan kokonaisuudessaan, sillä taiteen ja kulttuurin tuotannon tulee olla valtiollisesta toimijasta riippumatonta. Liberaalipuolueen perustulomalli myös poistaa tarpeen erillisille alakohtaisille tuille. Museoiden tuesta leikataan vähentämällä tuettavien museoiden määrää noin viidenneksellä. Laajalle hajautettu tuki on paikoitelleen johtanut siihen että tukirahoilla saadaan pidettyä seinät pystyssä, mutta kehittymiseen ei ole resursseja. Kapeammalla ja tarkennetumalla tukemisella jäljelle jää parempia ja elinvoimaisempia museoita.
29.80.34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin Linkki96 619 000 €96 518 000 €-101 000 €Hankkeita vähennetään ja keskitytään määrärahan olennaiseen käyttöön.
29.80.40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon Linkki252 000 €0 €-252 000 €Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappion korvaus, momentti leikataan kokonaisuudessaan. Täsmäsorvattu aluetuki, josta päästään eroon säätämällä Suomenlinnaan nimellinen käyntimaksu, jolla huoltoliikenteen menot katetaan. Helsinki ei tarvitse täsmäsorvattua aluetukea, vaan voi rahoittaa kaupungin sisäisen liikenteen omalta alueeltaan kerätyillä veroilla. Sama aluetukia vastustava periaate leikkauksen taustalla kun 2022 budjetissa ollut 31.20.54. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot 20 M€.
29.80.41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset Linkki27 648 000 €16 648 000 €-11 000 000 €Momentilta leikataan yksityisen kopioinnin hyvitykseen varattu 11 miljoonan euron suuruinen määräraha audiovisuaalisen alan tuottajille suunnattuna yritystukena.
29.80.50. Avustukset taiteen ja kulttuurin edistämiseen Linkki96 172 000 €8 123 000 €-88 049 000 €Momentille jätetään lastenkulttuuriin hankeavustukset sekä Kansallisgallerian ALV-menojen korvaamisen osoitetut varat. Momentilta leikataan perusteettomat alue- ja yritystuet, sillä esimerkiksi taide- ja kulttuurialan seurojen suora tukeminen esimerkiksi helsinkiläisen teatterin 290 k€ tai Turun tuomiokirkon peruskorjauksen 4 M€ subventointi ei kuulu valtion tehtäviin. Tässä momentissa eritellyt avustuksia nauttivat tahot eivät ole sellaisessa erityisasemassa, että niille tulisi osoittaa suoria tukia veronmaksajan piikkiin vaan kustannukset tulee kohdentua alueiden ja loppukäyttäjien maksettavaksi.
29.80.51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille Linkki18 955 000 €0 €-18 955 000 €Apurahat taide- ja kulttuurialan toimijoille. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, taiteen ja kulttuurin tuotannon rahoituksen tulee olla riippumatonta valtiosta. Alan toimijoiden toimeentuloa parannetaan tehokkaammin ja tasapuolisemmin perustulolla, joka ei aseta taiteen ja kulttuurin tuottajia riippuvaiseksi harkinnanvaraisesta tukimuodosta. Kansalaisyhteiskunnan on rahoitettava taidetuotanto.
29.80.52.lib lib. Kulttuurituotannon rahoitus kulttuurille jota markkinat eivät tuota ja on tarpeen0 €27 825 500 €27 825 500 €Kulttuuritukia jatketaan kulttuuriperinnön ylläpitämiseen 29.80.52. momentin poistuessa. Määrärahaa voi käyttää museoiden (5 M€) ja kansallisgallerian (13 M€), kirjastojen (5 M€), sekä vähemmistökulttuurin tuottamiseen Kehitysvammaliiton ja Saamelaiskäräjien jakamana. Lisäksi omaisuuden suojaa turvaava Tekijänoikeusneuvosto, tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta ja selvitysten kuluihin jätetään 79 000 €.
29.80.53. Valtionavustus tilakustannuksiin Linkki28 909 000 €2 022 000 €-26 887 000 €Pienimpien museotoimijoiden tilatuki jätetään, mutta suuremmille ja elävän kulttuurin toimijoille ei pidä tilankäyttöön ohjautuvaa yleisavustusta antaa. Mikäli kulttuuria halutaan tukea se on tehtävä hankintana.
29.80.55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen Linkki2 300 000 €2 300 000 €0 €Kulttuuriperinnön säilyttäminen on perusteltu tehtävä valtiolle. Digitaalinen säilyttäminen tuo myös jatkuvuutta, mikäli esimerkiksi poikkeustilanne aiheuttaa fyysisen kulttuuriperinnön tuhoutumista.
29.80.56. Valtionrahoitus kansallisten taidelaitosten toimintaan Linkki65 009 000 €13 883 000 €-51 126 000 €Kansallisgallerian toimintamenot 13 883 000 € taataan, muut leikataan valtion tehtäviin kuulumattomina.
29.80.72. Kansallisgallerian ja valtion taideteostoimikunnan kokoelmien kartuttaminen Linkki1 683 000 €0 €-1 683 000 €Liberaalipuolueen Vapautetaan taide -aloitteella Kansallisgalleria siirtyy menopuolelta tulopuolelle, koska se ei enää ole taakka veronmaksajille.
29.80.75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito Linkki3 249 000 €3 049 000 €-200 000 €Seurasaaren rakennusperinnön ylläpito valtion budjetista lakkautetaan, sillä alueen rakennuskannan kulttuurihistoriallinen merkitys on vain alueellista, eikä siten perusteltua valtion budjetista. Tukea Suomenlinnan ylläpitoon pidämme perusteltuna, sillä Suomenlinna on valtakunnallisesti merkittävä monumentti. Kannustamme kuitenkin Suomenlinnan toiminnan kehittämistä siten, että kustannukset voidaan tulevaisuudessa kattaa turismilla ja tilojen käytöstä perittävillä maksuilla.
29.80.89. Rahoitus Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiölle ja kiinteistöosakeyhtiölle Linkki0 €0 €0 €Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseon pääoman rahoittamiseen varattu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä hanke on velkaantuvalle valtiolle liian kallis nykyisessä taloustilanteessa. Uuden arkkitehtuuri- ja design museon tarpeellisuuteen voidaan palata kun Suomen talous on saatu plussalle.
29.80.95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot Linkki40 000 €1 740 000 €1 700 000 €Momenttiin yhdistetään YM:n alainen 35.20.64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon, 1 700 000 €. Muinaismuistojen suojelu ja avustukset rakennusperinnön hoitoon kuuluvat samaan kokonaisuuteen ja yhden ministeriön alle.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

29.90. Liikuntatoimi

165 428 000 €

0 €

-165 428 000 €

29.90.20. Liikuntatoimen yhteiset menot Linkki8 026 000 €0 €-8 026 000 €
29.90.30. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille Linkki37 279 000 €0 €-37 279 000 €
29.90.50. Liikunnan ja urheilun edistäminen Linkki55 693 000 €0 €-55 693 000 €Huippu-urheiluun, seuratukiin ja suurtapahtumiin osoitettu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, koska huippu-urheilun rahoittaminen ei kuulu valtion ydintehtäviin.
29.90.51. Liikunnallisen elämäntavan ja liikuntaolosuhteiden edistäminen Linkki64 430 000 €0 €-64 430 000 €
29.90.52.0 €0 €0 €Veikkauksen PR-momentti poistui budjetista. Liberaalipuolue tukisi liikuntaa markkinaehtoisesti harrastussetelillä 4-17 vuotiaille. Liikuntapaikkojen rakentaminen kuuluu nykyistä enemmän kunnille.
29.90.56. Liikunnan ja huippu-urheilun edistäminen Linkki0 €0 €0 €Huippu-urheiluun, seuratukiin ja vammaisurheiluun osoitettu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, huippu-urheilun ja liikuntaseuratoiminnan rahoittaminen ei kuulu valtion ydintehtäviin, sillä liikunta tai urheilu eivät ole harrastuksena tai ammattina sellaisessa erityisasemassa, että suorat erillistuet olisivat perusteltuja. Kansalaisten liikuntatottumuksia edistetään parhaiten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia tukemalla.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

29.91. Nuorisotyö

73 742 000 €

120 287 600 €

46 545 600 €

29.91.20. Nuorisotyön yhteiset menot Linkki712 000 €569 600 €-142 400 €Järjestöavustuksiin perustuvasta mallista pois siirtyminen vähentää hallinnollisen työn tarvetta, minkä johdosta yleiskulut vähenevät
29.91.30. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen Linkki7 648 000 €7 648 000 €0 €
29.91.50. Nuorisotyön edistäminen Linkki35 382 000 €1 300 000 €-34 082 000 €Veikkauksen monopolin aikaisesta järjestökeskeisestä tukemisesta siirrytään lisenssijärjestelmässä tehokkaammin oikeisiin kohteisiin kohdentuvaan harrastussetelimuotoiseen tukeen.
29.91.51. Nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö sekä koulu- ja oppilaitosnuorisotyö Linkki30 000 000 €35 000 000 €5 000 000 €Pidämme tärkenä että yhteiskunnan turvaverkot toimivat tehokkaasti suojellen syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Syrjäytymistä ehkäisevällä nuorisotyöllä voidan myös välttää suurempien kustannusten syntyminen tulevaisuudessa. Lisäämme momentille 5 000 000 € riittävien resurssien takaamiseksi
29.91.52.0 €0 €0 €(Hallitus poisti momentin) Pidämme tärkenä että yhteiskunnan turvaverkot toimivat tehokkaasti suojellen syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Syrjäytymistä ehkäisevällä nuorisotyöllä voidan myös välttää suurempien kustannusten syntyminen tulevaisuudessa. Säilytämme inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tuet.
29.91.lib. lib. Vapaus kasvaa – harrastusseteli 4-17 vuotiaille0 €75 770 000 €75 770 000 €Veikkauksen monopolin aikaisesta järjestökeskeisestä tukemisesta siirrytään lisenssijärjestelmässä tehokkaammin oikeisiin kohteisiin kohdentuvaan tukeen. Liikuntaseteleiden myöntäminen suoraan nuorille, ohjaa rahat markkinalähtöisesti. Kohdennus tapahtuu vain alaikäisiin, koska aikuiset maksavat harrastuksensa itse. Määräraha on koostettu momenteista 29.01.30. Lasten ja nuorten harrastustoiminta 14 500 000 €, ja 29.91.50. Rahapelitoiminnan tuotot nuorisotyön edistämiseen 41 530 000 €.

30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 2 648 986 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 1 278 272 450 €

Reilumpi leikkaus: -1 370 713 550 €

Huoltovarmuutta voidaan ylläpitää tuotantofutuurimallilla, joka säästää julkisia varoja. Poliittisesti värittyneet aluetuet on poistettava. Luomutuotanto tuhlaa maapallon rajallisia resursseja. Valtion ei tule keinotekoisesti alentaa lihatuotteiden kuluttajahintoja. Hevoskasvatus ja -urheilu eivät ole valtion tehtäviä.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

30.01. Hallinto ja tutkimus

144 673 000 €

100 092 550 €

-44 580 450 €

30.01.01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot Linkki24 862 000 €17 403 400 €-7 458 600 €Tavoitteena on vähintään 30 % tehokkuuslisä työprosesseissa. Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni.
30.01.05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot Linkki82 777 000 €62 082 750 €-20 694 250 €Luonnonvarakeskus tekee tarpeetonta hevostalouden tutkimusta 168 000 eurolla Veikkaustappiorahojen vuoksi, kehyksen ulkopuolelta, lisäksi 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi vaikka sen kuuluu olla vesikuntien vastuulla. Luomutuotanto tuhlaa maapallon rajallisia resursseja, mutta silti LUKE rahoittaa Luomuinstituuttia.
30.01.22. Tutkimus ja kehittäminen Linkki1 943 000 €1 554 400 €-388 600 €EU:n Horizon tutkimushankkeiden rahoja kanavoidaan tämän momentin kautta. Ministeriön toimintaa voidaan kehittää ja toiminnan tarkoituksenmukaisuutta paremmin ylläpitää, kun hallinnon koko budjetti ei mene pelkkiin toimintamenoihin. Momentin alla tehtävien tutkimusten tarkoituksenmukaisuutta ja tarpeellisuutta on silti tärkeä valvoa, jotta rahoille saadaan vastinetta. 10 HTV saattaa tähän määrärahaan nähden olla ylimitoitettu resurssi ja sitä ehdotetaan vähennettävän -20%.
30.01.29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki30 652 000 €14 613 000 €-16 039 000 €
30.01.66. Kansainvälinen toiminta Linkki4 439 000 €4 439 000 €0 €Suomen tulisi ajaa toiminnan tehostamista ja menojen karsimista kaikissa niissä kansainvälisissä järjestöissä, joissa se on jäsenenä.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

30.10. Maaseudun kehittäminen

484 771 000 €

987 000 €

-483 784 000 €

30.10.40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset Linkki114 900 000 €0 €-114 900 000 €Nuorille maatalousyrittäjille suunnattu yritystuki, joka pahentaa alan tukiriippuvuutta. Yrittäjän tulee kyetä rahoittamaan liiketoimintansa aloituskustannukset itse hankkimallaan rahoituksella, eikä valtion tule tarjota erillisiä aloitustukia minkään toimialan toimijoille.
30.10.41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki Linkki40 000 000 €0 €-40 000 000 €Maatalousalan investoinneille tarkoitettu erillinen tukimuoto, joka edelleen lisää alan tukiriippuvuutta. Vaikka maatalousyrittäjyys vaatii korkeita investointeja, liiketoiminta tulisi olla kannattavaa myös ilman valtion myöntämää korkotukea.
30.10.42. Luopumistuet ja -eläkkeet Linkki15 100 000 €0 €-15 100 000 €Erityinen eläketuki lopettaneille maatalousyrittäjille. Perustulomalliin siirryttäessä tarve tälle tuelle poistuu.
30.10.43. Eläinten hyvinvointikorvaukset Linkki74 000 000 €0 €-74 000 000 €Veronmaksajien harteille siirretty kustannus, joka tulisi siirtyä suoraan kuluttajan maksettavaksi lopputuotteen hinnassa. Valtion ei tule keinotekoisesti alentaa lihatuotteiden kuluttajahintoja.
30.10.50. Valtionavustus maatalouden neuvontapalveluihin ja eräisiin muihin kehittämistoimiin Linkki4 356 000 €0 €-4 356 000 €Maatalouden neuvontapalvelujen maksamiseen tarkoitettu yritystuki. Erilaiset konsultaatiopalvelut ovat normaali liiketoiminnan meno, eikä maatalouden erityiskohtelu ole perusteltua.
30.10.51. Porotalouden edistäminen Linkki2 569 000 €987 000 €-1 582 000 €Momentista leikataan porotalouden kehittämiseen suunnattu erillistuki, joka lisää porotalouden tukiriippuvuutta. Poroaidan kunnostukseen varattu määräraha säilyy ennallaan, koska valtakunnan rajan ylläpitäminen elinkeinon mahdollistamiseen on valtion keskeisiä julkishyödykkeellisiä tehtäviä.
30.10.54. Hevostalouden edistäminen Linkki39 192 000 €0 €-39 192 000 €Hevoskasvatus ja -urheilu eivät ole valtion funktioita, eikä niitä tule verovaroin tai rahapelitoiminnasta kertynein varoin rahoittaa vaan alan tulee toimia yksityisellä rahoituksella. Momenttiin liittyy valtion rahapelimonopolin murtaminen ja lisenssijärjestelmään siirtyminen.
30.10.55. Valtionavustus 4H-toimintaan Linkki3 305 000 €0 €-3 305 000 €4H-yhdistyksen, kuten minkään muunkaan kolmannen sektorin toimijan rahoittaminen ei kuulu valtion tehtäviin. Verovaroin tuettu piilojulkinen sektori kuormittaa valtiontaloutta kohtuuttomasti. Tärkeä yhdistystoiminta kykenee rahoittamaan itsensä myös ilman suoria valtionavustuksia.
30.10.63. Maaseudun kehittäminen Linkki3 000 000 €0 €-3 000 000 €Poliittisesti värittynyt aluetuki, jolla tuetaan näennäishyödyllisiä kehitystoimintoja. Maaseudun elinvoima ja kehitys eivät voi perustua avokätisiin aluetukiin vaan ne kumpuavat yhteisöistä itsestään. Näivettyvien syrjäseutujen tukeminen ja tekohengittäminen erinäisin kehityshankkein ei ole viisasta rahankäyttöä.
30.10.64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen Linkki188 349 000 €0 €-188 349 000 €Valtion tehtävä ei ole ohjata kansallisia verovaroja eikä EU:n tukieuroja maaseudun kehittämiseen. Ihmisten ja yritysten siirtymistä kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin voi korkeintaan hidastaa mittavilla aluetuilla, jotka viimekädessä köyhdyttävät koko yhteiskuntaa, sillä aluetukiin käytetyillä varoilla on korkea vaihtoehtoiskustannus.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

30.20. Maa- ja elintarviketalous

1 770 741 000 €

71 338 000 €

-1 699 403 000 €

30.20.01. Ruokaviraston toimintamenot Linkki79 483 000 €68 404 000 €-11 079 000 €Ruokaviraston toimintamenot -momentilta leikataan maaseudun kehittämiseen osoitetut määrärahat 10 579 000 €, elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolle osoitettu 500 000 €. Ruokaviraston ei tule toteuttaa aluepolitiikkaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen nimessä vaan keskittyä tehtäväalueensa ydinkohtiin, etenkin tutkimus- ja valvontatoimiin.
30.20.20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta Linkki5 868 000 €2 934 000 €-2 934 000 €Eläintuotannon yrittäjien on kannettava enemmän vastuuta yritystoiminnan riskeistä ja hankittava yksityisiltä vakuutusmarkkinoilta vakuutuksia eläintautien aikaansaamaan tuotannonmenetykseen. Kyseinen yritystuki eläintuotannolle puolitetaan, jotta voidaan varautua harvinaisempiin tauteihin ja niihin tauteihin, joiden varalta ei voida vakuuttaa.
30.20.40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki Linkki350 000 000 €0 €-350 000 000 €Maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen osuus. Maatalouden tukijärjestelmän paisuminen ja sirpaloituminen useisiin budjettimomentteihin aiheuttaa tarpeetonta kompleksisuutta ja lisää koko toimialan tukiriippuvuutta. Kansalliset tuet poistetaan kokonaan ja korvataan huoltovarmuuden takaavalla momentilla.
30.20.41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki Linkki522 400 000 €0 €-522 400 000 €Maatalousalan yrittäjille suunnatut EU-tulo- ja markkinatuet. Momentti leikataan kokonaisuudessaan ja siirretään yhtenäisen huoltovarmuusmomentin alle.
30.20.42. Turvepeltojen ilmastotoimet Linkki0 €0 €0 €Reguloinnilla puututaan turvepeltojen käyttöön, erillistä selvityshanketta asian ympärillä pyörimiseksi ei tarvita.
30.20.43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit Linkki286 816 000 €0 €-286 816 000 €Maatalouden pitää olla markkinaehtoista ja julkiset tuet maanviljelylle on järjestettävä uudelleen vain huoltovarmuus huomioiden. Ympäristökorvaukset tarkoittavat EU-kielellä lannan peltoon levittämisestä maksettavaa tukiaista ja normaalia maanviljelyn toimintoja. Momentista luomutuotannolle ei tule kohdistaa erillistukia vaan korkeammat tuotantokustannukset tulee siirtyä kuluttajahintoihin.
30.20.44. Luonnonhaittakorvaukset Linkki496 815 000 €0 €-496 815 000 €Harhaanjohtavasti nimetty tukimuoto, jolla subventoidaan maataloustuotantoa epäsuotuisilla alueilla. Valtion ei tule tukea liiketoimintaa, joka ei sijaintinsa puolesta ole kannattavaa. Luonnonhaittakorvaus lisää etenkin Pohjois-Suomen maatalousyrittäjien tukiriippuvuutta sekä vääristää tuotannon kannustimia, sillä tuet maksetaan pinta-alaperusteisesti.
30.20.46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen Linkki11 005 000 €0 €-11 005 000 €Niputettu joukko yritystukia ja tulonsiirtoja. Momentilta rahoitetaan muun muassa maataloustuotteiden menekinedistämismenoja. Harhaanjohtavasti nimetyt tukimuodot vääristävät markkinoita ja lisäävät alan tuottajien tukiriippuvuutta.
30.20.47. Ruokaketjun kehittäminen Linkki6 587 000 €0 €-6 587 000 €Elintarvikealan toimijoille suunnattuja yritystukia. Momentilta rahoitetaan muun muassa menekinedistämismenoja sekä alan kokeiluhankkeita. Normaalien liiketoiminnan menojen rahoittaminen ei kuulu valtion tehtäviin, vaan kustannusten on heijastuttava kuluttajahintoihin.
30.20.49. Ravinnekierrätyksen edistäminen biokaasutuotannolla Linkki5 000 000 €0 €-5 000 000 €Ravinnekierrätystä valtio voi regulaatiolle edistää käyttämättä määrärahoja.
30.20.60. Siirto interventiorahastoon Linkki400 000 €0 €-400 000 €Siirretty täysimääräisenä momentille 30.lib. Huoltovarmuus.
30.20.62. Eräät valtionavustukset Linkki6 367 000 €0 €-6 367 000 €Yritys- ja järjestötukia sekä valtionapuja Helsingin ja Tampereen yliopistoille. Momentilta rahoitetaan kuolleiden tuotantoeläinten keräilystä aiheutuvia kustannuksia, mikä normaalina liiketoiminnan menona tulisi olla yrityksen vastuulla. Kolmannen sektorin toimijoiden rahoitus ei myöskään kuulu tähän momenttiin.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

30.40. Luonnonvaratalous

188 440 000 €

57 431 700 €

-131 008 300 €

30.40.20. Kalakannan hoitovelvoitteet Linkki3 000 000 €3 000 000 €0 €On perusteltua että vesi- ja ympäristölain mukaisesti kalakannoille aiheutuvia haittoja estetään, kompensoidaan ja ennallistetaan. Valtio kerää tuloja momenttiin 12.30.40 näistä vesitaloushankkeista (mm. padot), joista aiheutuvia haittoja tässä momentissa korjataan.
30.40.21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot Linkki14 189 000 €10 800 000 €-3 389 000 €Yritystukiin menevä osuus ”Vesitalouden kehittäminen, suunnittelu ja seuranta” 3 389 000 € poistetaan.
30.40.22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen Linkki4 204 000 €4 204 000 €0 €Luonnonvara- ja biotaloudelle kohdennettuja tukia, joilla rahoitetaan muun muassa kehitys- ja vienninedistämishankkeita. Yritystuet leikataan ja säilytetään luonnonsuojeluun ja kalastuksenvalvontaan liittyvät menot. 2024 rahoituksen tason alentaminen riittää toimena.
30.40.31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen Linkki7 086 000 €4 000 000 €-3 086 000 €Momentilta rahoitetaan vesi- ja kalatalouden kehitys- ja kokeiluhankkeita, mitkä eivät kuulu valtion ydintehtäviin. Momentilla säilytetään rahoitusta tulvasuojeluhankkeisiin ja vesitalouden varautumista parantaviin toimenpiteisiin.
30.40.40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset Linkki1 541 000 €770 500 €-770 500 €Yrittäjien pitää kantaa itse enemmän riskejä. Valtion korvauksia vähennetään.
30.40.41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Linkki3 590 000 €2 090 000 €-1 500 000 €Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaus 1 500 000 kuuluu yksityisten vakuutusmarkkinoiden piiriin ja metsätalouden toimijoiden kuuluu siihen varautua. Momentilta leikataan maanomistajille sekä yrityksille maksettavat korvaukset hirvieläinvahingoista. Rahoitus hirvieläinkantojen hoitoon sekä vahingonehkäisyyn liittyville menoille säilytetään.
30.40.42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen Linkki8 850 000 €750 000 €-8 100 000 €Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaus yrityksille ja maanomistajille. Petoeläinten aiheuttamat vahingot ovat normaali liiketoiminnan riski ja yrittäjän tai maanomistajan tulee hankkia riittävä vakuutus vahinkojen varalle. Momentilta leikataan kaikki vahingonkorvaukset ja vahinkojen ennältäehkäisyyn liittyvä rahoitus säilytetään.
30.40.44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen Linkki38 377 000 €0 €-38 377 000 €Puuntuotannon kestävyyden nimissä toteutettava tulonsiirto metsänomistajille leikataan kokonaisuudessaan tehottomana tukimuotona, sillä myönnetty tuki on veronalaista tuloa. Valtion ei tule yrittää parantaa puuntuotannon kannustimia keinotekoisesti.
30.40.45. Metsäluonnon hoidon edistäminen Linkki11 027 000 €0 €-11 027 000 €Metsäluonnon hoitohankkeiden maksamiseen tarkoitettu tukimuoto. Metsämaan ennallistamis- ja kunnostushankkeiden korvaaminen ei ole valtion keskeinen funktio, vaan metsänomistajan tulee kantaa mainituista hankkeista aiheutuva taloudellinen vastuu.
30.40.46. Valtionavustus Suomen metsäkeskukselle Linkki43 025 000 €17 210 000 €-25 815 000 €Metsäkeskuksen valtionapu. Momentille esitetään 60 % leikkausta, sillä Metsäkeskuksen toiminta palvelee pääasiassa metsänomistajia ja alan yrityksiä. Toiminnan pitää olla kaupallisempaa ja valtionavun tulee kohdistua vain Metsäkeskuslain määrittelemiin julkishyödykkeellisiin tehtäviin.
30.40.47. Tuki joutoalueiden metsitykseen Linkki3 490 000 €0 €-3 490 000 €Joutoalueiden metsitykseen tarkoitettu tukimuoto, jolla pyritään lisäämään metsänistutuksen kannustimia. Leikataan tarpeettomana, valtion ei tule investoida kannattamattomaan metsänkasvatukseen.
30.40.50. Riistatalouden edistäminen Linkki13 908 000 €7 704 700 €-6 203 300 €Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten sekä riistakonsernin strategisten tavoitteiden rahoitus. Momentilta leikataan riistanhoitoyhdistysten, museotoiminnan ja kehityshankkeiden rahoitus ja leikataan 30 % Suomen riistakeskukselta toimintojen vähetessä. Vastaavasti riistanhoitomaksua lasketaan 25 euroon/v (nyt 39 €/v)
30.40.51. Kalatalouden edistäminen Linkki9 739 000 €6 902 500 €-2 836 500 €Korvaukset vesialueiden omistajille säilyy täysmääräisenä. Kalastajaliitoille hankerahoitus leikataan, kalastusmatkailua ei valtion tarvitse edistää ollenkaan. Kalatalousalueiden toimintaa voi karsia. Alennetaan kalastuksenhoitomaksu 30 euroon/v (nyt 47 €/v).
30.40.53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavustukset Linkki1 132 000 €0 €-1 132 000 €Metsäpuiden siemenviljelysten perustamiseen myönnettäviä avustuksia sekä luonnonvara-alan yhdistyksille maksettavia tukia. Leikataan kokonaisuudessaan, metsäpuiden siemenviljelysten aloitus- ja kehittämismenot ovat normaaleja liiketoiminnan menoja eikä niitä tule ulkoistaa veronmaksajalle. Luonnonvara-alan yhdistyksille ei tule suunnata erillistukia yleishyödyllisyyden nimissä vaan kyseisten yhdistysten tulee vastata täysimääräisesti omasta rahoituksestaan. Vastavuoroisesti varainkeruuta helpotetaan poistamalla rahankeräyslaki.
30.40.62. Elinkeinokalatalouden edistäminen Linkki25 282 000 €0 €-25 282 000 €Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta sekä kansallisista verovaroista elinkeinokalastajille osoitettavia tukia. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä maatalousalan rinnalle ei haluta muodostaa toista tukiriippuvaista toimialaa. Kaupallisen kalastuksen valvonnan suhteen voidaan siirtyä omavalvontaan ja valvoa kalaelinkeinoja normaalin yritysvalvonnan puitteissa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

30.64. Metsähallitus

7 344 000 €

6 609 600 €

-734 400 €

30.64.50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät Linkki7 344 000 €6 609 600 €-734 400 €Metsähallituksen lakisääteiset tehtävät palvelevat koko yhteiskuntaa ja niiden rahoitus säilytetään ennallaan. Virtuaalista luontomatkailua tai sen kaltaisia tarpeettomia hankkeita ei tarvitse kuitenkaan edistää.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

30.70. Maanmittaus ja asunto-osakkeiden kirjaaminen

53 017 000 €

41 413 600 €

-11 603 400 €

30.70.01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot Linkki51 017 000 €40 813 600 €-10 203 400 €Maanmittauslaitoksen toimintaan ehdotetaan leikkausta. Maankäyttöön kohdistuvaa säätelyä on tarkoitus vähentää, mikä vähentää myös laitoksen tehtäviä.
30.70.40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot Linkki2 000 000 €600 000 €-1 400 000 €Maa- ja metsätalousalan toimijoille suunnattu hallinnollisten kustannusten tuki kiinteistöntoimitusmaksujen maksamiseen. Tilojen ostojen kuuluu olla ihmisten itsensä vastuulla eikä valtion tarvitse tehdä uusjakoa ihmisten puolesta. Peltotilusjärjestelystä aiheutuvat kustannukset tulisivat olla yrittäjän itsensä kustantamia, tai kustannusvastaavuusperiaatteen mukaista toimintaa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

30.lib. lib. Huoltovarmuus

0 €

1 000 400 000 €

1 000 400 000 €

Liberaalipuolue esittää maataloustukien sijaan tuotantofutuurimallia huoltovarmuuden turvaamiseksi.

30.lib.60. Siirto interventiorahastoon0 €400 000 €400 000 €Interventiorahaston hintamanipulaatio ei ole sen tärkein tehtävä, vaan se on EU:n tasolla saman kaltainen mekanismi huoltovarmuuteen kuin Liberaalipuolueen ehdotus 30.lib.lib. Huoltovarmuuden tuotantofutuurimalli. EU ostaa Suomesta varastoon vehnää, rasvatonta maitojauhetta ja voita sekä EU:n erillisellä päätöksellä ohraa ja muita maataloustuotteita.
30.lib.lib. lib. Huoltovarmuuden tuotantofutuurimalli (600-1000M€)0 €1 000 000 000 €1 000 000 000 €Liberaalipuolue esittää tuotantofutuurimallia, jossa valtio kantaa pelkästään huoltovarmuudesta koituvan kustannuksen maataloudessa. Valtio määrittelee markkinat Suomessa huoltovarmasti tuotetulle elintarvikkeille ja ostaa tällaisia tuotantofutuureja. Mikäli huoltovarmuutta uhkaavat skenaariot eivät toteudu, myy valtio futuurit maailmanmarkkinahintaan, kantaen vain Suomen huoltovarmuuskriittisen osuuden elintarvikkeiden hinnasta.

31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 3 584 080 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 1 880 993 200 €

Reilumpi leikkaus: -1 703 086 800 €

Yleisradion tulee keskittyä vain olennaisen uutissisällön tuottamiseen sekä poikkeusolojen viestintään, myös lapsille suunnattu sisältö ja suomalaista audiovisuaalista kulttuuriperintöä on syytä jättää Ylelle. Perusväylänpidossa keskitytään pääväyliin. Valtion ei tule puuttua liikenteen sähköistämiseen vaan muutos tapahtuu jo nyt markkinaehtoisesti. Alueellisen joukkoliikenteen tukeminen ei ole valtion tehtävä vaan rahoitus tulee järjestää alueellisesti.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

31.01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot

711 014 000 €

419 624 200 €

-291 389 800 €

31.01.01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot Linkki22 900 000 €16 030 000 €-6 870 000 €Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni.Tavoitteena on vähintään 30 % tehokkuuslisä työprosesseissa. Vinkkinä valtion kehittämisyksiköille: 1. Asiakas maksaa rahaa saamastaan palvelusta tai tuotteesta. Varmistu, että tunnet asiakkaiden tarpeet. 2. Suunnittele asiakkaan tarpeet tyydyttävät työprosessit ja niihin liittyvät työvaiheet ja kuvaa ne riittävän selkeästi ja kattavasti. Pohdi koko ajan mistä kaikesta asiakas on valmis maksamaan. 3. Vertaa nykyistä työprosessiasi optimaaliseen prosessiin, tunnista muutostarpeet ja laadi projektisuunnitelma muutoksesta. 4. Etene projektisuunnitelman mukaan ja seuraa toteutumista säännöllisesti
31.01.02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot Linkki95 762 000 €67 033 400 €-28 728 600 €Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni.Tavoitteena on vähintään 30 % tehokkuuslisä työprosesseissa.
31.01.03. Väyläviraston toimintamenot Linkki62 579 000 €43 805 300 €-18 773 700 €Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni.Tavoitteena on vähintään 30 % tehokkuuslisä työprosesseissa.
31.01.04. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot Linkki49 305 000 €34 513 500 €-14 791 500 €Toiminnan tehokkuuden parantamisessa poistetaan työ- ja palveluprosesseista kaikki turhat työvaiheet. Asiakkaalle arvoa tuovien työvaiheiden ajallinen osuus kaikkiin työvaiheisiin käytettävästä ajasta on usein huomattavan pieni. Tavoitteena on vähintään 30 % tehokkuuslisä työprosesseissa.
31.01.29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki471 468 000 €253 742 000 €-217 726 000 €Hallinnonalan arvonlisämenojen arviota on tiputettu muiden leikkausten suhteessa.
31.01.88. Osakehankinnat Linkki9 000 000 €4 500 000 €-4 500 000 €Priorisoitava ratahankkeita Suomi-rata Oy:n (Tampereelle) oikea tarve kun ratakapasiteetti on täynnä. Sille väylälle on syytä rakentaa lisäraiteita. Puolestaan Itärata Oy (Vantaa-Porvoo-Kouvola), ja Turun tunnin juna Oy hankkeet eivät potentiaalisilla matkustajamäärillä oikeuta rakentamista.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

31.10. Liikenne- ja viestintäverkot

2 038 313 000 €

1 338 269 000 €

-700 044 000 €

31.10.20. Perusväylänpito Linkki1 534 856 000 €1 000 000 000 €-534 856 000 €Perusväylänpitoon osoitetut määrärahat palautetaan vuoden 2019 tasolle. Budjetin tasapainottamiseksi myös valtion väylien kunnosta on säästettävä. Olemassa olevan kunnossapito keskitetään pääväylille.
31.10.30. Avustukset liikenne- ja viestintäverkkoihin Linkki19 940 000 €0 €-19 940 000 €Valtionavustuksia joukkoliikenteen metro- ja raitiotiehankkeisiin. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä valtion ei tule osoittaa kansallisia verovaroja yksittäisiä alueita hyödyttäviin joukkoliikenteen hankkeisiin. Alueiden tulee itse vastata hankkeiden rahoituksesta sekä kannattavuuden varmistamisesta.
31.10.31. Eräät avustukset Linkki12 400 000 €0 €-12 400 000 €Valtionavustuksia yksityisteiden ylläpitoon, tiekuntien neuvonnasta aiheutuviin menoihin sekä pyöräilyä ja kävelyä edistäviin hankkeisiin. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä yksityisteiden ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia ei tule siirtää veronmaksajan harteille. Pyörä- ja kävelytiehankkeiden rahoitus tulee myös järjestää aluehallinnon varoista.
31.10.76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset Linkki34 997 000 €34 997 000 €0 €Yksityisten maa- ja vesialueiden hankkiminen valtiontiehankkeita varten. Tiehankkeet kuuluvat valtion ydintehtäviin, rahoitus säilytetään ennallaan.
31.10.77. Väyläverkon kehittäminen Linkki332 120 000 €199 272 000 €-132 848 000 €Budjetin tasapainottamiseksi myös valtion väylien kunnosta ja politikkojen siltarumpuhankkeista on leikattava. Hankkeiden budjetista karsitaan 40 %. Realistisesti kaikkia käynnissä olevia hankkeita ei voi viivästyttää.
31.10.78. Eräät väylähankkeet Linkki0 €0 €0 €
31.10.79. Elinkaarirahoitushankkeet Linkki104 000 000 €104 000 000 €0 €Elinkaarimalli on hyvä rahoitusmalli.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

31.20. Liikenteen ja viestinnän palvelut

834 753 000 €

123 100 000 €

-711 653 000 €

31.20.20. Saaristo- ja yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen Linkki20 386 000 €0 €-20 386 000 €Saariston yhteysalusliikenteen kulutusmenojen ja muiden kustannusten maksamiseen tarkoitettu momentti, jolle ehdotetaan 100 % leikkausta. Valtion tehtävänä ei ole tarjota ympärivuotista yhteysaluspalvelua saariston etäisimmille alueille, sillä tuesta hyötyy vain marginaalisen pieni joukko. Yhteysalusten operointi on normaalia liiketoimintaa ja valtion tulee tukea tarvittaessa vain sellaisia yhteyksiä, joilla on perusteltu julkishyödykkeellinen merkitys.
31.20.43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen Linkki89 000 000 €0 €-89 000 000 €Matkustaja- ja lastiliikenteessä käytettävien merialusten omistajalle tai aluksella varustamotoimintaa harjoittavalle työnantajalle myönnettävä tuki. Leikataan tarpeettomana, sillä koronapandemian aiheuttama markkinahäiriö ei saa jäädä pysyväksi tukimomentiksi.
31.20.50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen Linkki0 €0 €0 €EU:n elpymisvälineestä rahoitettava valtionavustus laajakaistahankkeille pääsääntöisesti alueilla, joilla verkko ei rakennu kaupallisesti. Momentilta leikataan 100 %, sillä valtion ei tule osoittaa varoja kaupallisesti kannattamattomiin laajakaistahankkeisiin, sillä investointi hyödyttää vain pientä osaa väestöstä eikä todennäköisesti maksa itseään takaisin.
31.20.51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin Linkki29 291 000 €400 000 €-28 891 000 €Yleisen tieliikenteen kehittämishankkeiden, vaihtoehtoisen käyttövoiman hankinta- ja konversiotuen, rautatieliikenteen ammattikoulutuksen valtionavun sekä Saimaan alueen luotsauksen hintatuen maksamiseen tarkoitettu momentti. Momentilta leikataan hankinta- ja konversiotuki, ammattikoulutuksen valtionapu, luotsauksen hintatuki sekä sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemiin varatut määrärahat; valtion ei tule puuttua liikenteen sähköistämiseen vaan muutos tapahtuu jo nyt markkinaehtoisesti. Saimaan alueen luotsauksesta on perittävä kustannukset kattava maksu, eikä siirtää kustannusta veronmaksajien harteille. Momentille jätetään rahoitus tieliikenteen turvallisuuden tutkimustyöhön.
31.20.55. Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen Linkki102 424 000 €0 €-102 424 000 €Julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen tarkoitettu määräraha. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä alueellisen joukkoliikenteen tukeminen ei ole valtion tehtävä vaan rahoitus tulee järjestää alueellisesti. Kaupungistuminen parantaa myös joukkoliikenteen kannattavuutta, eikä siten syrjäisten alueiden joukkoliikenteen tukeminen verovaroin ole järkevää.
31.20.60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon Linkki593 652 000 €122 700 000 €-470 952 000 €Siirto Yleisradion toimintamenojen kattamiseksi. Yleisradion tulee keskittyä vain olennaisen uutissisällön tuottamiseen sekä poikkeusolojen viestintään. Viihdesisältö ja muut toiminnot, jotka eivät palvele valtion ydintehtäviä, tulee lopettaa ja siirtää kuluttajien itsensä maksettavaksi. Suhteutettuna Viron yleisradion ja suomalaisen mediakentän muihin toimijoihin 120 M€ julkinen verorahoitus Yleisradiolle on riittävä vuoden 2023 tasossa. Vuodelle 2024 tehdään indeksitarkastus yleisen palkkatasolinjauksen mukaisella 2,2 % korotuksella (2,7 M€).

32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 4 218 836 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 1 052 102 600 €

Reilumpi leikkaus: -3 166 733 400 €

TEM:in alla on valtavasti yritystukia, jotka on syytä leikata. Rahoituksen hankkiminen on lähtökohtaisesti yksityisten yritysten vastuulla, eikä rahoitusriskiä tule siirtää veronmaksajille. Valtion toteuttama työvoimavälitys on tehotonta työttömän työnhakijan kiusaamista.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

32.01. Hallinto

990 491 000 €

285 600 600 €

-704 890 400 €

32.01.01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot Linkki38 019 000 €9 504 750 €-28 514 250 €Ministeriön tehtävien vähetessä myös hallinto vähenee samassa suhteessa.
32.01.02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot Linkki220 048 000 €165 036 000 €-55 012 000 €ELY-keskuksia pitäisi olla vain viisi Suomessa, eli yksi jokaiselle hyvinvointialueelle Liberaalipuolueen visioimassa määrässä. Toimintamenoista karsitaan pois -25 %, sillä Liberaalipuolue ajaa pienempää säätelyä ja byrokratiaa, joka näkyy ELY-keskusten määrärahatarpeessa.
32.01.03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot Linkki287 447 000 €0 €-287 447 000 €Momentilta rahoitetaan TE-toimistojen toimintamenot. Leikataan 90 % ja osoitetaan loput 10 % sosiaalipalvelujen käyttöön. Valtion toteuttama työvoimavälitys on tehotonta työttömän työnhakijan kiusaamista. Tärkeämpänä prioriteettina on työnteon insentiivien parantaminen ja siihen kytkeytyvien kannustinloukkujen purkaminen; motivoitunut työnhakija löytää itsenäisesti töitä ilman julkisen sektorin patistelua. Yhteiskunnan tukipalveluja tarvitsevat ohjataan asianmukaisen tuen piiriin.
32.01.04. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot Linkki32 968 000 €26 374 400 €-6 593 600 €Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot. Momentilta leikataan toimintakeskuksen toimintamenoista 20 %. GTK tekee arvokasta työtä, jolla on julkishyödyllinen arvo, joten valtion rahoitusosuus on perusteltu. GTK International Oy:n osalta toiminta ei ole valtion tehtävä ja se kuuluu yksityistää.
32.01.05. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot Linkki99 326 000 €0 €-99 326 000 €Business Finlandin toimintamenot. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä suorien yritystukien maksaminen ei kuulu valtion ydintehtäviin. Rahoituksen hankkiminen on lähtökohtaisesti yksityisten yritysten vastuulla, eikä rahoitusriskiä tule siirtää veronmaksajille. Suomen kilpailukyvystä tulee ensisijaisesti huolehtia matalamman ja yksinkertaisemman verotuksen sekä joustavamman työmarkkinan keinoin, eikä markkinoita vääristävien rahoitusjärjestelmien avulla.
32.01.06. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot Linkki20 309 000 €21 324 450 €1 015 450 €Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot. Momentille lisätään määrärahoja noin 5 %, sillä KKV kuuluu valtion keskeisiin funktioihin ja palvelee ennenkaikkea kuluttajan intressejä. KKV:n odotetaan puuttuvan aggressiivisemmin maassa vallitseviin monopoli- ja kartelliasemiin vapaan ja reilun kilpailun takaamiseksi.
32.01.07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot Linkki14 661 000 €2 000 000 €-12 661 000 €Momentilta rahoitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenoja. Momenttiin esitetään noin 80 % leikkaus, sillä PRH rahoittaa jo nyt noin 95 % toimintamenoistaan itsenäisesti, joten 13 M€ valtionosuus katsotaan tarpeettoman suureksi. Momentille jätetään 2 M€ suuruinen puskuriraha, jota voidaan käyttää vuotuisen budjetin jäädessä alijäämäiseksi.
32.01.08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot Linkki23 534 000 €11 767 000 €-11 767 000 €Viraston pitää pystyä parempaan kustannusvastaavuuteen toiminnassaan ja kohdistaa kustannukset reguloiduille kohteille. Kustannusvastaavuustarkkuuden parantamisessa voidaan tavoitella määrärahan puolitusta.
32.01.09. Energiaviraston toimintamenot Linkki10 460 000 €5 230 000 €-5 230 000 €Viraston pitää pystyä parempaan kustannusvastaavuuteen toiminnassaan ja kohdistaa kustannukset reguloiduille kohteille. Kustannusvastaavuustarkkuuden parantamisessa ja säätelyn keventämisellä voidaan tavoitella määrärahan puolitusta virastolle.
32.01.10. Digitalisaation kehittäminen Linkki25 200 000 €9 700 000 €-15 500 000 €Digitalisaatiota edistäviä tietojärjestelmähankkeita, joista valtaosa maksetaan EU:n elpymisvälineellä. Momentille jätetään Luvat ja valvonta -palvelun jatkokehittäminen ja käytön laajentaminen sekä RED III direktiivin muutosten ja puhtaan siirtymän edellytysten toteuttaminen (REPowerEU luvitus) 1 500 000 € sekä hallinnonalan digitalisaation kehittämisen 8 200 000 menojen maksamiseen. Momentilta leikataan muun muassa TE-palvelujen kehittämiseen varattu 5 M€ suuruinen määräraha, sillä valtio luopuu siitä tehtävästä. Etenkin EU:n elpymisvälineestä tehtyjen tietojärjestelmähankkeiden julkishyödyllistä arvoa tai takaisinmaksuaikaa on miltei mahdoton mitata, minkä lisäksi vaarana on että hankkeille hankitaan lisärahoitusta tulevista budjeteista. Myönteistä on että digihankkeita kerätään yhteen budjettitasolla useista momenteista. Seuraavaksi digikehitystä voidaankin tehostaa valtiolla yhdistämällä toimintoja.
32.01.20. Siviilipalvelus Linkki6 139 000 €0 €-6 139 000 €Siviilipalveluksen määrärahoja ei enää tarvita kun siirrytään puolueohjelman mukaiseen valikoivaan asepalvelukseen.
32.01.29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki62 072 000 €15 158 000 €-46 914 000 €Vähennetään suhteessa hallinnonalan leikkauksiin.
32.01.40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille Linkki2 953 000 €0 €-2 953 000 €Valtionapuja ja yleisavustuksia kestävää kasvupolitiikkaa tekeville yrityksille sekä yhteisöille sekä kansainvälisen Millenium-tiedepalkinnon maksamiseen määrätyt varat. Koko momentti leikataan tarpeettomana, vastikkeettomien avustusten maksaminen kestävän kasvupolitiikan nimissä on tehotonta rahankäyttöä. Epämääräisten yleisavustusten maksaminen kasvattaa myös korruptioriskiä sekä vähentää julkisen varainkäytön läpinäkyvyyttä. Millenium-palkinnon maksaminen ei kuulu valtion tehtäviin.
32.01.41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin Linkki17 100 000 €0 €-17 100 000 €VTT:lle suunnattu erityisavustus kvanttitietokoneen hankintaan. Soveltava tutkimus ei ole valtion ydintehtävä, eikä verovaroja tule suunnata VTT:n toiminnan tukemiseen vaan tutkimuskeskuksen tulee hoitaa rahoituksensa tutkimuspalveluita myymällä.
32.01.49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan Linkki107 777 000 €0 €-107 777 000 €VTT:lle suunnattu valtionavustus. Soveltava tutkimus ei ole valtion ydintehtävä, eikä verovaroja tule suunnata VTT:n toiminnan tukemiseen vaan tutkimuskeskuksen tulee hoitaa rahoituksensä tutkimuspalveluita myymällä. VTT tulee yksityistää.
32.01.50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle Linkki0 €0 €0 €Kuluttajaliitto RY:lle suunnattu valtionavustus. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä kolmannen sektorin toimijoiden tukeminen ei kuulu valtion ydintehtäviin. Yleishyödyllisyyden nimissä ei tule investoida näennäisesti tarpeelliseen järjestötoimintaan vaan liiton jäsenineen tulee vastata rahoituksesta.
32.01.51. Valtion osuus merimiespalvelutoiminnasta Linkki2 572 000 €0 €-2 572 000 €Merimiespalvelutoiminnalle suunnattu valtionapu, jolla kustannetaan muun muassa merimiehille tarkoitettua kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä yksittäisen toimialan ammattihenkilöiden vapaa-ajan toimintojen tukeminen tai matkakustannusten kompensoiminen ei ole perusteltua. Merimiesten työolot tulee hinnoitella palkkauksessa markkinaehtoisesti, eikä alan ammattilaisille tule kohdentaa poikkeuksillisia kannustimia.
32.01.53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset Linkki400 000 €0 €-400 000 €Momentilta kustannetaan paluukuljetuksia matkustajille tapauksissa, joissa matkapalveluntarjoaja on maksukyvytön. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä valtion ei tule toimia vakuutusyhtiönä tällaisten rajatapausten varalta vaan matkanjärjestäjän ja matkustajan itsensä tulee huolehtia asianmukaisista vakuutuksista.
32.01.54.0 €0 €0 €Korvauksia yksityishenkilöille matkapakettien peruuntumisesta tapauksissa, joissa matkanjärjestäjä ei konkurssin vuoksi kykene palauttamaan maksettuja rahoja. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä valtion ei tule toimia vakuutusyhtiönä tällaisten rajatapausten varalta vaan matkanjärjestäjän ja matkustajan itsensä tulee huolehtia asianmukaisista vakuutuksista.
32.01.66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Linkki19 456 000 €19 456 000 €0 €Suomen tulisi ajaa toiminnan tehostamista ja menojen karsimista kaikissa niissä kansainvälisissä järjestöissä, joissa se on jäsenenä.
32.01.95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset Linkki50 000 €50 000 €0 €Oikeudenkäyntikuluja, säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

32.20. Uudistuminen ja vähähiilisyys

1 633 658 000 €

344 131 000 €

-1 289 527 000 €

32.20.20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen Linkki3 400 000 €0 €-3 400 000 €Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energianlähteiden edistämis- ja kehittämishankkeita sekä neuvontatoimintaa. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä erinäiset kehittämis- ja neuvontahankeet ovat tehoton tapa vaikuttaa kuluttajien energiakäyttöä koskeviin tottumuksiin. Hintamekanismin avulla sekä haittaverotukseen siirtymällä kyetään ohjaamaan kuluttajien valintoja taloudellisen insentiivin kautta suoraan, eikä valtiollisen välikäden kautta.
32.20.40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen Linkki514 060 000 €0 €-514 060 000 €TKI-toimintoihin suunnattua yritystukea. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, valtion ei tule jakaa vastikkeettomia yritystukia, jotka vääristävät kilpailua ja siirtävät kustannusriskin veronmaksajalle. Elpymisen nimissä tehtävien TKI-tukien todellista vaikutusta on miltei mahdotonta arvioida, joten yksittäisten hankkeiden kannattavuutta ja takaisinmaksuaikaa ei voida luotettavasti todentaa. Yksityiset rahoitusmarkkinat ovat tehokkaampi ja reilumpi tapa ohjata resursseja kannattaviin hankkeisiin.
32.20.41. Energiatuki Linkki449 637 000 €0 €-449 637 000 €Uusiutuvien energiantuotantomuotojen käytön ja tuotannon sekä biopolttoaineiden tuotantoon liittyvien investointien ja hankkeiden tukemiseen varattu määräraha. Tuki leikataan kokonaisuudessaan, sillä valtion tulee kohdella energiantuotantoa teknologianeutraalisti ja ohjata markkinoita esimerkiksi haittaverotuksella. Tuet hidastavat vihreää siirtymää, sillä tukia jäädään odottamaan eikä ryhdytä itse heti tekemään hyödyllisiä investointeja. Kannattaviin investointeihin löytyy yksityistä valtiosta riippumatonta pääomaa.
32.20.43. Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuki Linkki150 000 000 €0 €-150 000 000 €Yritystuki, joka on tehty nollaamaan täysin päästökaupan tehokkaan investointeja ohjaavan mekanismin tehottomalla valtion jakelemalla tukirahalla.
32.20.45.0 €0 €0 €
32.20.46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki Linkki24 750 000 €0 €-24 750 000 €Laivanrakennusyrityksille suunnattu, innovaatiotueksi maskeerattu yritystuki. Leikataan täysimääräisesti, toimialalle ei tule kohdentaa erillisiä tukimuotoja tuotantomenetelmien innovointiin. Veronmaksajien sijaan yritysten tulee itse rahoittaa TKI-investoinnit.
32.20.47. Julkisen liikennesähkön ja -kaasun lataus- ja tankkausinfrastruktuurin edistäminen Linkki0 €0 €0 €Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä lataus- ja tankkausasemien rakentaminen tapahtuu jo nyt markkinaehtoisesti. Maakuntien vastuulla on toteuttaa omaa paikallisliikenteen visiotaan ja kilpailuttaa tarvittavat latausasemat ilman erillistä valtionapua. Korvamerkitty tukimuoto voi jopa nostaa kustannuksia, sillä rahoituksen saaminen on taattu.
32.20.48. Uusiutuvan energian tuotantotuki Linkki309 131 000 €309 131 000 €0 €Uusiutuvalle energialle kohdennettu tuotantotuki, jonka määrä riippuu sähkön markkinahinnasta. Tukea maksetaan sähkön tuottajalle enintään 12 vuoden ajan, momentti poistuu ajan myötä itsestään, mutta pohjautuu tehtyihin sopimuksiin, joita ei valtio voi rikkoa. Momentti poistuu 2033 kokonaan kun 12 vuoden määräaika on kulunut viimeisestä myöntövuodesta.
32.20.50. EU-hankkeiden kansallinen vastinrahoitus korkeakouluille ja valtion tutkimuslaitoksille Linkki35 000 000 €35 000 000 €0 €Uusi momentti Suomen kansalliselle vastinrahoitukselle EU:n tutkimusrahojen ehtojen täyttämiseksi. Perustutkimuksen rahoitus kuuluu valtion tehtäviin, ja tässä tapauksessa myös julkisyhteisöjen kehittämistoiminta.
32.20.83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan Linkki143 680 000 €0 €-143 680 000 €Yritysten ja yhteisöjen TKI-hankkeisiin myönnettävien lainojen valtiontakauksia. Valtion ei tule puuttua elinkeinoelämään ja siirtää TKI-investointien rahoitusriskiä veronmaksajien harteille. Yksityiset rahoitusmarkkinat tekevät tämän tehokkaammin ja reilummin.
32.20.87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen Linkki4 000 000 €0 €-4 000 000 €Pääomalainoja teollisuuden liiketoimintaekosysteemien tukemiseen. Kuten suorat tuet, teollisuuden lainoittaminen ei kuulu valtion tehtäviin vaan rahoitus tulee järjestää yksityisesti.
32.20.88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto Oy:lle Linkki0 €0 €0 €
32.20.89. Pääomasijoitus Lääkekehityskeskus Oy:lle Linkki0 €0 €0 €Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen ei kuulu valtion tehtäviin.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

32.30. Työllisyys ja yrittäjyys

994 430 000 €

33 460 000 €

-960 970 000 €

Momentilta leikataan kaikki yritystuet ja sille jää ainoastaan palkkaturva konkurssien varalta.

32.30.32.0 €0 €0 €Ohjaamoiden toiminnan tukemiseen tarkoitettu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan ja määräraha siirretään Sosiaali- ja terveysministeriön budjettiin.
32.30.33. Turveyrittäjien avustaminen Linkki0 €0 €0 €
32.30.35. Valtion korvaus kunnille TE -palvelu-uudistuksen muutoskulujen kattamiseen Linkki34 000 000 €0 €-34 000 000 €Liberaalipuolue ehdottaa TE-palveluiden poistamista kokonaan, jolloin myös tämä meno on tarpeeton.
32.30.40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen Linkki9 832 000 €0 €-9 832 000 €Alueiden kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä osaamiskeskus KEINO:n toiminnan tukemiseen tarkoitettu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä valtion ei tule investoida verovaroja alueiden kehittämisen nimissä toteutettaviin hankkeisiin, joiden tosiasiallisia hyötyjä ei voida luotettavasti todentaa. Alueelliseen kehittämiseen käytetyt verovarat ovat pois tuottavasta taloudesta ja kansalaisten ostovoimasta, eikä tämän momentin puitteissa tehtyjen hankkeiden rahoitus ole perusteltua. Aidosti hyödylliset ja kannattavat investoinnit kyetään rahoittamaan yksityisesti.
32.30.41. Valtionavustus Työkanava Oy:n toimintaan Linkki5 000 000 €0 €-5 000 000 €
32.30.42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen Linkki10 200 000 €0 €-10 200 000 €Yritysten kasvuohjelmien tukemiseen sekä muihin kehittämisohjelmiin varattu määräraha. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä vastikkeettoman yritystuen jakaminen ei ole tehokas keino vauhdittaa talouden elpymistä. Yksittäisten kehittämishankkeiden tosiasiallisia vaikutuksia on miltei mahdotonta selvittää luotettavasti, eikä rahoitusriskin siirtäminen veronmaksajan vastuulle ole perusteltua.
32.30.44. Alueellinen kuljetustuki Linkki6 300 000 €0 €-6 300 000 €Syrjäisillä seuduilla toimivien yritysten kuljetusmaksujen kompensointiin tarkoitettu tuki. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä valtion ei tule keinotekoisesti ylläpitää liiketoimintaa seuduilla, joilla toiminta ei ole kannattavaa. Kuljetustuki lisää yritysten tukiriippuvuutta, eikä investointina tuota mitään.
32.30.45.0 €0 €0 €
32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut Linkki183 971 000 €0 €-183 971 000 €Työvoimapalvelujen, palkkatuen sekä erilaisten tukien maksamiseen tarkoitettu momentti. Leikataan kokonaisuudessaan ja määrärahat siirretään perustulon maksamiseen. Verovaroja ei tule investoida julkisten työvoimapalveluiden pyörittämiseen tai kunta-alan rekrytoinnin tukemiseen. Viisaampaa varainkäyttöä on kannustinloukkujen poistaminen esimerkiksi perustulon avulla, minkä lisäksi valtio voi hankkia työnvälityspalveluita yksityisiltä markkinoilta tulosperusteisesti.
32.30.52. Palkkaturva Linkki33 460 000 €33 460 000 €0 €Palkkaturvalakien mukaisten menojen maksamiseen tarkoitettu momentti, joka säilytetään täysimääräisenä. Yrittäjäriskin kantaminen ei kuulu työntekijälle, joten on perusteltua, että valtio kompensoi työntekijän saamatta jääneet palkkatulot yrityksen joutuessa maksukyvyttömäksi.
32.30.55. Toimet työurien pidentämiseksi Linkki61 700 000 €0 €-61 700 000 €Velvoitetyöllistäminen kunnilta yms. momentista muutetaan sosiaaliturvauudistuksessa perustuloksi.
32.30.64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin Linkki643 967 000 €0 €-643 967 000 €EU:n ja valtion rahoittamia alue- ja yritystukia, joita ei pitäisi jakaa. Valtion täytyy pitäytyä erossa yritystuista. Momentilta rahoitetaan EU:n koheesiopolitiikan mukaisia ohjelmia ja hankkeita 2021 – 2027 ohjelmakaudelle. Valtion tietojärjestelmähankkeen epäonnistumisen vuoksi näitä rahoja ei ole pystytty myöntämään.
32.30.87. Pääomasijoitus Työkanava Oy:lle Linkki0 €0 €0 €
32.30.95. Vaikuttavuusinvestointien tuotonmaksu Linkki6 000 000 €0 €-6 000 000 €Momentilta maksetaan tulosperusteisen työllisyyden ja kotouttamisen investointihankkeiden tuottoja hankkeisiin sijoittaneille yksityisille tahoille. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä valtion ei tule keinotekoisesti kierrättää verovaroja maahanmuuttajien työllistämisen kannustamiseksi. Työmarkkinoita tulee uudistaa siten, että useampi maahanmuuttaja pystyy osallistumaan työmarkkinoille ilman erillisiä valtion tarjoamia insentiivejä.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

32.40. Yritysten erityisrahoitus

211 156 000 €

0 €

-211 156 000 €

32.40.42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi Linkki900 000 €0 €-900 000 €Enontekiön alueen sähköverkon korvausinvestointien maksamiseen tarkoitettu määräraha. Alueellisten sähköverkkojen ylläpitäminen on alueiden vastuulla eikä kustannuksia tule siirtää valtion maksettavaksi.
32.40.46. Yöjunarungon vaunukaluston hankinta Linkki2 090 000 €0 €-2 090 000 €Valtion kuuluu luopua rautatieliikenteen monopolista. VR yksityiseksi, eikä sen tai muiden rautatieyritysten liiketoimintainvestoinnit kuulu valtiolle.
32.40.47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset Linkki65 436 000 €0 €-65 436 000 €Finnvera Oyj:n luotto- ja takaustoiminnasta aiheutuvien tappioiden osittaiseen korvaamiseen sekä Finnvera Oyj:lle maksettavaan korkotukeen varattu määräraha. Valtion ei tule oman rahoitusyhtiönsä kautta luotottaa yksityisiä yrityksiä vaan rahoituksen on järjestyttävä kokonaan yksityisesti. Luottotappioiden ulkoistaminen veronmaksajan maksettavaksi ei ole perusteltua.
32.40.48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille Linkki142 700 000 €0 €-142 700 000 €Valtion ei tule oman rahoitusyhtiönsä kautta luotottaa yksityisiä yrityksiä vaan rahoituksen on järjestyttävä kokonaan yksityisesti. Luottotappioiden ulkoistaminen veronmaksajan maksettavaksi ei ole perusteltua.
32.40.60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin Linkki20 000 €0 €-20 000 €
32.40.82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan Linkki10 000 €0 €-10 000 €
32.40.89. Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle Linkki0 €0 €0 €Pääomasijoitus Business Finland Capital Venture Oy:lle, joka kanavoituu edelleen pääomarahastoihin tehtäviin sijoituksiin. Leikataan kokonaisuudessaan, sillä valtion ei tule kantaa sijoitusriskiä pääomamarkkinoilla.
32.40.95. Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot Linkki0 €0 €0 €
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

32.50. Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen

389 101 000 €

388 911 000 €

-190 000 €

32.50.03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen Linkki4 851 000 €4 661 000 €-190 000 €Kotoutumisen, työllistymisen ja työperäisen maahanmuuton edistämiseen sekä kotoutumiskeskusten menojen ja erilaisten avustusten maksamiseen varattu määräraha. Liberaalipuolue peruu hallituksen -1 080 000 € leikkauksen Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden määrärahaan ja pitää sen aikaisemmassa budjettitasossa (1 750 000 €). Kotoutumista tulee tukea muun muassa työmarkkinauudistuksilla. Momentista leikataan osaamiskeskustoiminta 670 000 € ja järjestötuet 600 000 €, sillä ne eivät ole tehokasta kotouttamista.
32.50.30. Valtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä Linkki384 250 000 €384 250 000 €0 €Tätä määrärahaa onkin syytä nostaa, koska Ukrainan pakolaiset tarvitsevat tilapäistä suojelua. Inkeriläisten tukia maksetaan tästä momentista, ja ne tulisi siirtää STM:n alle.

33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 16 245 283 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 16 635 215 620 €

Reilumpi leikkaus: 389 932 620 €

Kaikille kansalaisille tulee taata mahdollisuus terveydenhoitoon taloudellisista lähtökohdista riippumatta. Sosiaaliturvassa on siirryttävä perustulo- tai perustilimalliin. Erinäisten sosiaaliturvamuotojen siirto valtiovarainministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön perustulomomentille kasvattaa määrärahoja. Työterveyslaitoksen tulee pyrkiä toiminnassaan kustannusvastaavuuteen. Palvelut on kilpailutettava soveltuvin osin kustannusten hillitsemiseksi. Kilpailutuksessa tulee asettaa riittävät laatukriteerit, joiden toteutumista on valvottava sekä yksityisen että julkisen tuottajan palveluissa. Yrittäjät maksavat omat lomansa mukaanlukien myös maatalousyrittäjät.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.01. Hallinto

144 962 000 €

127 529 670 €

-17 432 330 €

33.01.01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot Linkki39 412 000 €36 512 000 €-2 900 000 €STEA hallinnointikulut poistuvat.
33.01.04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot Linkki498 000 €498 000 €0 €Valtion mielisairaaloiden toimintamenot, säilytetään ennallaan.
33.01.05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot Linkki2 810 000 €2 810 000 €0 €THL:n lastensuojeluyksiköiden toimintamenojen maksamiseen tarkoitettu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
33.01.06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot Linkki22 466 000 €22 466 000 €0 €THL:n vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot, momentti säilytetään ennallaan.
33.01.07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot Linkki9 237 000 €92 370 €-9 144 630 €Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot, momentilta leikataan 99 %. Siirtymällä perustuloon sosiaaliturvan määräytymisperusteet yksinkertaistuvat merkittävästi, joten tarve muutoksenhaulle poistuu lähes täysin. Momentille jätetyt varat käytetään esimerkiksi maksatusvirheiden ja muiden vastaavien tilanteiden käsittelyyn.
33.01.08. Vankiterveydenhuollon yksikön ulkopuoliset terveyspalvelut Linkki2 800 000 €2 800 000 €0 €Vankiterveydenhuollon yksikön ostopalveluna tehtävien terveydenhoitopalveluiden maksamiseen tarkoitettu määräraha, momentti säilytetään ennallaan.
33.01.25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta Linkki31 770 000 €25 416 000 €-6 354 000 €Sote-tietojärjestelmiä täytyy tehdä halvemmalla. Leikkaus tähän pakottaa priorisoimaan tietojärjestelmiä ja etsimään kustannussäästöjä. Sote-rahansiirrot hyvinvointialueille tulisi mennä korvamerkitsemättömästi, jolloin alueet joutuisivat edes priorisoimaan tehtäviään eikä piikki olisi monessa paikkaa auki.
33.01.29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki30 000 000 €30 966 300 €966 300 €STM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot, momentti säilytetään ennallaan.
33.01.66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet Linkki5 969 000 €5 969 000 €0 €Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut, momentti säilytetään ennallaan. WHO on tärkeä kansainvälinen järjestö terveysturvallisuuden varmistamiseen. Kansainvälisissä järjestöissäkin olisi pyrittävä kustannussäästöihin.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.02. Valvonta

88 542 000 €

66 607 100 €

-21 934 900 €

33.02.03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot Linkki22 128 000 €19 915 200 €-2 212 800 €Ydinvoimaa tarvitaan Suomeen lisää. Sarjatuotettujen pienydinvoimaloiden tyyppihyväksyminen voi vähentää työmäärää, jolloin virastoa ei ole tarpeen kasvattaa. Puolueen visiossa on vähentää säätelyä ja vähentämisen täytyy koskea myös ydinvoimaa. Suomen osallisuus ydinsulkusopimuksessa on kyseenalaista, koska haluamme Nato-jäsenyyden kautta liittolaisten ydinaseiden hyödyn.
33.02.05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot Linkki14 734 000 €7 367 000 €-7 367 000 €Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot, momentilta leikataan 50 %. Siirrytään enemmän omavalvonnan suuntaan ja vähennetään Valviran valvontavastuuta. Säätelyä siirrettävä myös enemmän havaintoperusteiseksi, ei ylenpalttiseksi valvonnaksi. Lisätään myös kustannusvastaavuutta, mikä vähentää määrärahatarvetta.
33.02.06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot Linkki5 035 000 €4 028 000 €-1 007 000 €Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tehtäviä priorisoidaan siinä määrin kun on mahdollista lääkeasioiden turvallisuutta vaarantamatta. Apteekkien määräsääntelystä luovutaan. Tehtävien vähentymisen ja tehostamisen myötä toimintamenoista voidaan leikata 20 %.
33.02.07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot Linkki29 663 000 €23 730 400 €-5 932 600 €Työsuojelun piiriin kuuluvien valvonta ja lupa-asioita karsimisen myötä myös toimintamenoja voidaan leikata 20 %:lla. Myös hallituksen esityksessä nähdään Työsuojeluvalvonnan tuottavuudessa, kattavuudessa ja vaikuttavuudessa olevan merkittävästi parannettavaa.
33.02.08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietolupaviranomaisen toimintamenot Linkki2 200 000 €1 980 000 €-220 000 €Henkilöstömenoista leikataan 10%. Omakustanneperiaatetta harkittava, koska nyt vain noin 20 % menoista pystytään kattamaan maksuilla.
33.02.09. Lääkeasioiden tiekartan toimeenpano Linkki2 000 000 €0 €-2 000 000 €Momentti leikataan kokonaisuudessaan. Hallitusohjelman ”lääkkeiden jakelujärjestelmän rakenteellinen uudistus” tulee toteuttaa apteekkisääntelyä purkamalla.
33.02.20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot Linkki12 782 000 €9 586 500 €-3 195 500 €Ruuminavauksen keskimääräistä kustannusta tulee vähentää. Kriteeristöä tarvittavista oikeuslääketieteellisistä ruuminavauksista tulee keventää niissä tapauksissa, joissa se ei vaaranna oikeusturvan toteutumista ja rikosten selvittämistä.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta

124 411 000 €

79 046 700 €

-45 364 300 €

33.03.04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot Linkki78 163 000 €70 346 700 €-7 816 300 €THL:n toimintamenoista leikataan 10 % toiminnan tehostamiseksi.
33.03.25. Kansalliset osaamiskeskittymät Linkki5 000 000 €0 €-5 000 000 €Osaaminen keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin kaupunkeihin ilman tätäkin määrärahaa, ja TKI toimintaa tehdään ilman että valtio puuttuu asiaan virkakuntaa palkkaamalla.
33.03.31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Linkki2 000 000 €0 €-2 000 000 €Julkisten hankkeiden puuhastelu ei edistä hyvinvointia.
33.03.50. Valtionosuus Työterveyslaitoksen toimintaan Linkki24 311 000 €7 200 000 €-17 111 000 €Työterveyslaitoksen tulee pyrkiä toiminnassaan kustannusvastaavuuteen ja soveltavan tutkimuksen rahoitusta karsitaan. Tärkeää on myös että Työterveyslaitos ei kilpaile yksityisten toimijoiden palveluntuotannon kanssa. Esimerkiksi onko todella tarpeen kehittää verorahoilla vuorovaikutteista verkko-oppimisalustaa, kun niitä jo niin moni muu tekee. Ei valtion tehtävä laatia kursseja yrittäjien itsensä johtamisen taitojen tukemiseksi.
33.03.63. Eräät erityishankkeet Linkki14 937 000 €1 500 000 €-13 437 000 €Osa momentin selvitysosassa luetelluista hankkeista siirretään pysyvän perusturvan piiriin. Päihteitä käyttävien äitien ja vauvaperheiden palvelujen turvaaminen -3 000 000 siirrettävä tehtävä HV-alueille vastuulle. Hallituksen Hyvä työ -ohjelma perutaan, kuten myös epämääräinen 8 miljoonan euron vaikuttavuushanke. Ruoka-apujärjestöjen tukemisen sijaan perutaan hallituksen esittämiä heikennyksiä sosiaaliturvaan muilla momenteilla.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut

4 769 850 000 €

0 €

-4 769 850 000 €

Perhe-etuudet, sotilasavustus ja asumistuki siirretään kokonaisuudessaan perustulon rahoittamiseen. Perustulolla yksinkertaistetaan suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja poistetaan ihmisten työllistymistä estäviä kannustinloukkuja. Sosiaaliturvan eri muodoista luopuminen vapauttaa lisäksi resursseja kankeasta byrokratiasta ja etuuksien käsittelystä tuottavampiin kohteisiin.

33.10.50. Perhe-etuudet Linkki1 638 200 000 €0 €-1 638 200 000 €Hallitus leikkaa indeksijarrulla lastenhoidon tukea arviolta 100 000 €, minkä liberaalipuolue peruisi
33.10.53. Sotilasavustus Linkki21 700 000 €0 €-21 700 000 €
33.10.54. Asumistuki Linkki1 656 900 000 €0 €-1 656 900 000 €Perutaan hallituksen tekemä indeksikorotusten jäädytys, ansiotulovähennyksen poisto, perusomavastuun korotus, korvausprosentin alentaminen, Helsingin siirto kuntaryhmään 2 ja työttömyysturvan omavastuupäivien lisääminen sekä suojaosista luopuminen kohtuuttomina pienituloisten kotitalouksien näkökulmasta. Omistusasujien asumistuen poisto toteutetaan. Hallituksen esittämät muutokset pudottaisivat kotitalouksia perustoimeentulotuen varaan, mikä on työnteon kannustimien kannalta kestämätöntä. Sosiaaliturva tarvitsee höyläyksen sijaan kokonaisuudistusta. Momentin varat ovat myöhemmin käytettävissä perustulon rahoitukseen.
33.10.56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut Linkki60 500 000 €0 €-60 500 000 €Vammaisten perustulon suuruus on muita korkeampi Liberaalipuolueen vaihtoehdossa. Tulkkauspalveluiden määräraha voidaan sisällyttää erityisenä lisänä sinne mikäli selvityksessä tarve havaitaan.
33.10.57. Perustoimeentulotuki Linkki872 750 000 €0 €-872 750 000 €Perutaan hallituksen tekemiä etuuksien indeksijäädytyksiä ja suojaosien poistoja sekä asumistuen muutoksia, minkä johdosta toimeentulotuen tarve pienenee. Toimeentulotuki on kannustinloukuista pahin, eivätkä liberaalit halua pudottaa lisää kotitalouksia sen varaan.
33.10.60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut Linkki519 800 000 €0 €-519 800 000 €
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.20. Työttömyysturva

2 218 834 000 €

625 492 000 €

-1 593 342 000 €

Työttömyysturvan alle jää vain porrastettu ja lyhennetty ansiosidonnainen työttömyysturva. Loput siirtyvät perustuloon sosiaaliturvan alle. Perustulolla yksinkertaistetaan suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja poistetaan ihmisten työllistymistä estäviä kannustinloukkuja. Sosiaaliturvan eri muodoista luopuminen vapauttaa lisäksi resursseja kankeasta byrokratiasta ja etuuksien käsittelystä tuottavampiin kohteisiin.

33.20.31. Valtion korvaus hyvinvointialueille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä Linkki30 484 000 €0 €-30 484 000 €
33.20.50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta Linkki777 460 000 €536 136 000 €-241 324 000 €Ansiosidonnainen työttömyysturva ulotetaan koskemaan kaikkia työntekijöitä. Samalla sen kestoa lyhennetään 180 päivään ja porrastetaan voimakkaasti. Hallituksen esittämät omavastuupäivien lisääminen ja suojaosien poisto sekä indeksijarru perutaan. Vuorotteluvapaajärjestelmä poistetaan hallituksen esityksen mukaisesti.
33.20.52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta Linkki1 407 590 000 €0 €-1 407 590 000 €
33.20.55. Valtionosuudet Työllisyysrahastolle Linkki3 300 000 €0 €-3 300 000 €Siirretään perustuloon
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.30. Sairausvakuutus

2 315 650 000 €

1 942 650 000 €

-373 000 000 €

33.30.50. Korvaukset rajat ylittävästä terveydenhuollosta Linkki10 000 000 €10 000 000 €0 €
33.30.60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista Linkki2 305 650 000 €1 932 650 000 €-373 000 000 €Hallituksen esittämä indeksien jäädytys perutaan. Työtulovakuutuksen osuus siirretään perustuloon, terveydenhoitoon tarvittavat rahat säilytetään.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.40. Eläkkeet

5 516 800 000 €

5 401 398 850 €

-115 401 150 €

Indeksikorotus eläkkeisiin perutaan vuodelle 2024. Sen arvio momentille on 5,49 %. Julkiseen eläkejärjestelmään osallistumisen tulee olla jatkossa pakollista ainoastaan perustoimeentulon tarjoavalta osalta. Rahastoiva eläkesäästäminen pitää olla yksilön vapaasti valittavissa.

33.40.50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista Linkki67 300 000 €63 605 230 €-3 694 770 €Indeksikorotus perutaan. Sen arvio momentille on 5,49 %. Tulevaisuudessa erillisistä merimiesten eläkkeistä luovutaan
33.40.51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista Linkki840 900 000 €794 734 590 €-46 165 410 €Indeksikorotus perutaan. Sen arvio momentille on 5,49 %, 46 165 410 €. Tulevaisuudessa erillisistä maatalousyrittäjien ja taiteilijoiden eläkkeistä luovutaan.
33.40.52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista Linkki505 300 000 €477 559 030 €-27 740 970 €Indeksikorotus perutaan. Sen arvio momentille on 5,49 %. Tulevaisuudessa erillisistä yrittäjien eläkkeistä luovutaan. Julkiseen eläkejärjestelmään osallistumisen tulisi olla pakollista ainoastaan perustoimeentulon tarjoavalta osalta.
33.40.53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä Linkki23 300 000 €0 €-23 300 000 €Ansiosidonnaista eläkettä ei kuulu kertyä työelämän ulkopuollella. Takuueläke tai perustulo riittää jos omaa eläkesäästämistä ei tee. Vastaava summa siirretty perustulomomenttiin.
33.40.54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista Linkki14 500 000 €0 €-14 500 000 €Maatalousyrittäjät ja taiteilijat eivät kuulu valtion vakuutettaviksi. Yksitystä elinkeinonharjoittamista ei erikseen tueta. Vastaava summa siirretty perustulomomenttiin.
33.40.60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista Linkki4 065 500 000 €4 065 500 000 €0 €Takuueläke vastaa ajatuksena perustuloa, minimitasoa, jonka valtio takaa. Momentissa on eläkkeitä, joista ei leikata.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.50. Veteraanien tukeminen

133 719 000 €

133 719 000 €

0 €

Sotaveteraanien määrärahoihin ei kosketa. On harkittava pitäisikö näiden määrärahojen piiriin sisällytettävä rauhanturvaajia ja Ukrainassa taistelleiden kuntoutusta.

33.50.30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon Linkki700 000 €700 000 €0 €Sodista kärsineiden henkilöiden huollon järjestämiseen osoitettu arviomääräraha säilytetään ennallaan. Sotaveteraanien ja siirtoväen hyvinvoinnin takaaminen on perusteltu valtion tehtävä.
33.50.50. Rintamalisät Linkki3 900 000 €3 900 000 €0 €Rintamalisien maksamiseen osoitettu arviomääräraha säilytetään ennallaan.
33.50.51. Sotilasvammakorvaukset Linkki0 €0 €0 €Veikkauksen 1. PR-kampanja sotaveteraanien osalta poistuu budjettimomenttina hallituksen esityksessäkin ja ministeriö selkeyttää budjetteja, jotka kuuluvat yhteen. Tämä siirtyy 33.50.52. momenttiin.
33.50.52. Sotilasvammalain mukaiset korvaukset Linkki42 630 000 €42 630 000 €0 €Sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannusten maksamiseen osoitettu määräraha säilytetään ennallaan. Sota- ja sotilasinvalidien hoidon kustantaminen on perusteltu valtion tehtävä.
33.50.53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan Linkki1 080 000 €1 080 000 €0 €Sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan osoitettu määräraha säilytetään ennallaan.
33.50.54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille Linkki9 000 €9 000 €0 €Ulkomaalaisille vapaaehtoisille maksettavat rintama-avustukset säilytetään ennallaan.
33.50.55. Eräät kuntoutustoiminnan menot Linkki400 000 €400 000 €0 €Suomen sodissa palvelleiden kuntouttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen osoitettu määräraha säilytetään ennallaan.
33.50.56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot Linkki0 €0 €0 €Veikkauksen 2. PR-kampanja sotaveteraanien osalta poistuu budjettimomenttina hallituksen esityksessäkin ja ministeriö selkeyttää budjetteja, jotka kuuluvat yhteen. Tämä siirtyy 33.50.58. momenttiin.
33.50.57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan Linkki0 €0 €0 €Veikkauksen 3. PR-kampanja sotaveteraanien osalta poistuu budjettimomenttina hallituksen esityksessäkin ja ministeriö selkeyttää budjetteja, jotka kuuluvat yhteen. Tämä siirtyy 33.50.58. momenttiin.
33.50.58. Rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona asumista tukevat palvelut Linkki85 000 000 €85 000 000 €0 €Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen osoitettu määräraha säilytetään ennallaan.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.60. Sosiaali- ja terveydenhuollon tukeminen

360 924 000 €

225 062 000 €

-135 862 000 €

33.60.01. Kansallinen lapsistrategia-toiminto Linkki0 €0 €0 €Emme näe aiheellisena leikata menoja, joita syntyy lasten oikeuksien toteutumisen valvonnasta ja seurannasta. Lasten hyvinvointiin liittyvillä menoilla voi olla mahdollista välttää merkittäviä menoja tulevaisuudessa.
33.60.30. Valtion korvaus terveydenhuollon ja sosiaalihuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin Linkki350 000 €350 000 €0 €Käyttökohde hyvä ja aiheellinen sekä toteutettu kustannustehokkaasti. Varautuminen poikkeuksellisiin alueellisiin onnettomuus- ja erityistilanteisiin ylläpitää kokonaisturvallisuutta ja varautuminen keskitetysti on verorahojen käytön kannalta tehokasta.
33.60.31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittäminen Linkki2 800 000 €2 800 000 €0 €Tärkeä osa hyvinvointivaltion turvaverkkoa ja hienoa että toteutetaan parasta asiantuntemusta hyödyntäen.
33.60.32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen sekä sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen Linkki35 000 000 €35 000 000 €0 €Lääketieteellinen perustutkimus on perusteltu käyttökohde verorahoille siitä syntyvien terveyttä edistävien hyötyjen vuoksi.
33.60.33. Valtion korvaus sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulutukseen Linkki108 000 000 €108 000 000 €0 €Momentilla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erikoistumiskoulusta
33.60.34. Valtion korvaus erinäisistä terveydenhuollon kustannuksista Linkki15 700 000 €15 700 000 €0 €Osa hyvän oikeusjärjestelmän toimintaa ja edesauttaa yhteyskunnan turvallisuutta.
33.60.35. Valtionosuus korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon Linkki68 712 000 €0 €-68 712 000 €Erillistä terveydenhuollon järjestelmää ei pidä ylläpitää verorahoilla. Järjestelmä on myös ongelmallinen sen eriarvoistavan vaikutuksen vuoksi, erillispalvelu jonka maksamiseen kaikki osallistuvat, mutta jonka käyttöoikeus keskittyy hyväosaisille tai tuleville hyväosaisille. Tämän momentin määrärahat siirretään Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahaan momentille 28.89.31.
33.60.36. Valtionavustus sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi Linkki1 662 000 €1 662 000 €0 €Kielivähemmistön peruspalveluiden turvaaminen ja terveyttä ja säästöjä edistävä potilasturvallisuuden parantaminen.
33.60.37. Valtion korvaus hyvinvointialueille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin Linkki2 000 000 €2 000 000 €0 €Olisi epäinhimillistä kieltää rajattu välttämätön ja kiireellinen terveydenhuolto sen vuoksi, että henkilö on syyllistynyt laittomaan maassa oloon. Verrannollinen siihen, että rikokseen syyllistynyt ei menetä muita oikeuksiaan kuin mitä on tuomion ja muiden turvallisuuden vuoksi välttämätöntä.
33.60.39. Palvelurakenteen kehittäminen Linkki300 000 €0 €-300 000 €Palvelurakenteen kehittäminen on nykyään hyvinvointialueiden tehtävä. Niitä kuuluu kannustaa yhdistymään kohti viittä hyvinvointialuetta.
33.60.40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin Linkki47 500 000 €33 000 000 €-14 500 000 €Lääkäri- ja lääkintähelikoptereilla voidaan tarjota kiireellisiä terveydenhuollonpalveluita, jotka muilla keinoilla eivät olisi mahdollisia. On kuitenkin huomioitava palvelun korkea kustannus ja tarkkaan painotettava tasapainoa palvelun hyödyistä ja siitä syntyvistä kustannuksista. Korkeiden kustannusten vuoksi helikopteripalveluita ei voida tarjota niin kattavasti kuin niillä voisi olla tarvetta.
33.60.52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin Linkki26 550 000 €26 550 000 €0 €On valtion ydintehtäviä pitää huolta sosiaalisesta turvaverkosta hädänalaisille, kuten turvakoteja tarvitseville.
33.60.61. Elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoitus sosiaali- ja terveydenhuoltoon Linkki43 000 000 €0 €-43 000 000 €EU-rahoja käytetään perinteisiin IT-hankkeisiin kiertoilmauksella digitaalisiin innovaatioihin, otsikolla ”hoitotakuuta edistävien palvelumuotoiltujen digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoon” harhautetaan. Nämä ovat aivan normaaleja hyvinvointialueiden kuluja, joita pitää rahoittaa selkeyden vuoksi korvamerkitsemättömänä. EU:sta Suomen kokonaissaanto on laskenut 53 miljoonaa.
33.60.63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan Linkki2 250 000 €0 €-2 250 000 €Potilasasiamies rahoitetaan hyvinvointialueiden yhteydessä eikä irrallisena. Hajautetut osaamiskeskukset karsitaan, koska tehottomaan aluepolitiikkaan ei pidä antaa verovaroja.
33.60.64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin Linkki7 100 000 €0 €-7 100 000 €Rikosasioiden sovittelutoiminta kuuluu loogisemmin Oikeusministeriön hallinnonalaan eikä Sosiaali- ja Terveysministeriön alle, vaikka nykyisessä laissa oleva THL sen alaisuuteen kuuluukin. Siirretään Oikeusministeriölle uuteen momenttiin 25.10.lib Rikosasioiden sovittelu.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

58 713 000 €

44 810 000 €

-13 903 000 €

33.70.20. Rokotteiden hankinta Linkki42 440 000 €42 440 000 €0 €Rokotteet ovat tehokasta ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.
33.70.21. Terveysvalvonta Linkki460 000 €460 000 €0 €Tiettyjen terveyspalveluiden tuottamiseen liittyy vaaroja, joten on perusteltua että terveydenhuollossa on riittävä osaaminen näiden välttämiseksi ja vähentämiseksi. Esimerkiksi röntgenkuvauksia tekevän henkilön on ymmärrettävä röntgensäteilyn riskit ja käytettävä sitä siten, että potilaan turvallisuus ei vaarannu.
33.70.22. Tartuntatautien valvonta Linkki460 000 €460 000 €0 €Perusteltu ja aiheellinen tehtävä valtiolle. Tämän toteuttaminen muulla tavoin tehokkaasti olisi vaikeaa.
33.70.50. Terveyden edistäminen Linkki11 525 000 €0 €-11 525 000 €Momentin nimestä huolimatta yhteys terveydenedistämiseen ja valtion tehtäviin on vähintään kyseenalainen. Hankekategorioiden outo täsmällisyys ja rajoittaminen uusilla termeillä herättää epäilyksen, että hankerahoituksen valmistelu ei noudattanut hyvän viranomaistyön tasoa.
33.70.51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin Linkki2 900 000 €1 450 000 €-1 450 000 €Yritystuki oman työvoiman kouluttamiseen. Verorahoituksen roolia työterveysjärjestelmän rahoituksessa on aiheellista leikata.
33.70.52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan Linkki928 000 €0 €-928 000 €UKK-instituutin toiminnan tukeminen ei ole valtion tehtävä. Instituutti työllistää myös huomattavan määrän kansanedustajia, mikä asettaa rahankäytön tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden kyseenalaiseksi. Myös tämän takia verorahoitus tulee päättää.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta

129 290 000 €

0 €

-129 290 000 €

Yrittäjät maksavat omat lomansa.

33.80.40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin Linkki112 000 000 €0 €-112 000 000 €Yrittäjät maksavat omat lomansa.
33.80.41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin Linkki1 700 000 €0 €-1 700 000 €Yrittäjät maksavat omat lomansa.
33.80.42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin Linkki450 000 €0 €-450 000 €Yrittäjät maksavat omat lomansa.
33.80.50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin Linkki15 140 000 €0 €-15 140 000 €Yrittäjät maksavat omat lomansa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

383 588 000 €

0 €

-383 588 000 €

Veikkauksen tuottokohteet poistetaan budjetista samalla kun Veikkaus yksityistetään ja siirrytään rahapelaamisessa lisenssijärjestelmään.

33.90.50. Avustukset yhdistyksille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Linkki383 588 000 €0 €-383 588 000 €Yhdistysten taloudellinen ylläpito ei ole valtion tehtävä eikä järkevä käyttökohde verorahoille. Se myös vie elintilan kansalaisyhteiskunnalta, kun yhdistyskenttä on täynnä valtion taloudellisessa kontrollissa olevia yhdistyksiä ja vain harva merkittävä yhdistys on aidosti osa kansalaisyhteiskuntaa.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

33.lib. lib. Sosiaaliturva

0 €

8 078 256 300 €

8 078 256 300 €

Sosiaaliturvassa on siirryttävä perustulo- tai perustilimalliin. Liberaalipuolueen tavoitteena on yksinkertainen, vapautta lisäävä ja byrokratialoukkuja vähentävä sosiaaliturvauudistus. Momentille on kasattu määrärahoja harkinnanvaraisista sosiaaliturvan muodoista.

33.lib.52. 52. Opintolainojen valtiontakaus0 €200 000 000 €200 000 000 €Momentti siirretään Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Sosiaali- ja terveysministeriön alle. Opintolainojen valtiontakaukset säilyvät. Muusta opintojen aikaisesta sosiaaliturvasta muodostetaan perustulo.
33.lib.lib. lib. Perustulo0 €7 878 256 300 €7 878 256 300 €Sosiaaliturvassa on siirryttävä perustulo- tai perustilimalliin. Liberaalipuolueella on halua uudistaa sosiaaliturvaa tähän suuntaan ja budjetista on poimittu perustuloksi muuttuvien momenttien summat tähän momenttiin. Lopullista mallia täytyy kehittää muiden julkisyhteisöjen rahavirtoja huomioiden ja dynaamisen mallintamisen kautta. Työelämän ulkopuolella pysyvästi oleville (kuten vanhukset ja vammaiset) tarjottava sosiaaliturva on oltava riittävä. Julkiseen eläkejärjestelmään osallistumisen tulisi olla pakollista ainoastaan perustoimeentulon tarjoavalta osalta. Perustulo on sovitettavissa myös opiskelijoiden tukimuodoksi.

35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA


Hallituksen esitys: 240 971 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 193 183 600 €

Reilumpi leikkaus: -47 787 400 €

Yhteiskunnallisesti arvokkaiksi katsottujen luontoalueiden tulee olla valtion suojeluksessa. Ympäristöhaitan aiheuttajalla tulee olla täysi vastuu ympäristövahinkojen korjaamisesta. Asuntorakentaminen on yksityisen sektorin tehtävä ja rakentamisen kuuluu olla markkinaehtoista. Asuntomarkkinoita vääristävä ARA lakkautetaan. Rakentamisen säätelyä kevennetään. Kun päästöistä maksetaan haittavero, vihreä siirtymä kotitalouksissakin on kannattavaa toimintaa ilman valtion avustuksia.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

35.01. Ympäristöhallinnon toimintamenot

84 216 000 €

75 158 600 €

-9 057 400 €

35.01.01. Ympäristöministeriön toimintamenot Linkki42 064 000 €37 857 600 €-4 206 400 €Ministeriön toimintamenoista leikataan 10 % toiminnan tehostamiseksi.
35.01.04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot Linkki27 527 000 €27 527 000 €0 €Valtion osuus Suomen ympäristökeskuksen toimintamenoista säilytetään ennallaan
35.01.29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot Linkki12 435 000 €9 774 000 €-2 661 000 €Ministeriön kokonaismenojen muutoksesta arvioimalla.
35.01.65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon Linkki2 190 000 €0 €-2 190 000 €Järjestöjen tukeminen ei ole valtion tehtävä. Jos valtio tarvitsee joitain toimintoja niin ne on hankittava kilpailutettuna ostopalveluna, ei tämän momentin kaltaisina yleisavustuksina.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

35.10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu

130 589 000 €

115 725 000 €

-14 864 000 €

35.10.20. Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito Linkki2 260 000 €2 260 000 €0 €Ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja jälkihoito ovat perusteltuja valtion tehtäviä. Ehdotamme, että kaivosten vakuusmaksua konkurssien myötä korvaamatta jäävistä ympäristövahinkojen hoitamisesta on korotettava.
35.10.21. Eräät luonnonsuojelun menot Linkki15 540 000 €10 878 000 €-4 662 000 €Kiinnitämme huomiota henkilöstökulujen määrään suhteessa itse suojelualueiden hankinnan momentin 35.10.63. kokoon. Henkilöstökuluihin ja hankkeisiin tehdään 30 % leikkaus toiminnan tehostamiseksi ja priorisoimiseksi.
35.10.22. Eräät ympäristömenot Linkki7 120 000 €3 560 000 €-3 560 000 €Momentista rahoitetaan sekä yritystukia, että perusteltua maaperän- ja ympäristönsuojelua sekä -kunnostamista. Momentin rahoitus puolitetaan, jotta rahankäyttöä voidaan priorisoida vain perusteltuihin tehtäviin.
35.10.23. Itämeren ja vesien suojelun edistäminen Linkki10 735 000 €10 735 000 €0 €Aihepiirikeskeinen momentti selkeyttää budjettia, eikä siihen ollut sijoitettu yritystukia kuten muihin momentteihin.
35.10.31. Avustukset kuntien ilmastosuunnitelmiin Linkki0 €0 €0 €Valtio asettaa kunnille pakollista byrokratiaa ja sitten tukee kuntia, että voivat ostaa näiden raporttien laatimisen ostopalveluna konsulteilta tai palkata lisää raportin laatijoita kunnan menoja paisuttamaan. Emme pidä tätä tehokkaana verorahojen käyttönä ja varsinaiset ilmastoteot jäävät tekemättä, kun aika ja rahat katoavat byrokratian pyörittämiseen.
35.10.52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät Linkki48 100 000 €43 290 000 €-4 810 000 €Kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden ylläpidon kulut katetaan. Kehityshankkeiden määrää karsitaan.
35.10.60. Siirto Öljysuojarahastoon Linkki0 €0 €0 €Öljyonnettomuuksiin varautuminen on syytä pitää. 2023 tehty rahaston kasvattaminen riittää.
35.10.61. Vesien- ja ympäristönhoidon tukeminen Linkki7 042 000 €7 042 000 €0 €Ravinne- ja energiaomavaraisuuden parantamisen TKI-hankerahoituksen sijaan voidaan vain sallia lopunkin ihmislietteen käyttö viljelyssä. Edellisenä vuonna olleet EU-rahoista tulleet yritystuet ovat poistuneet. Momentissa oleva kipsin levitys pelloille on tehokas vesistöjen ravinnekuorman pienentämiseksi ja sen rahoitus säilytetään.
35.10.63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot Linkki37 630 000 €37 630 000 €0 €Luonnonsuojelualueista kuuluu maksaa maanomistajille. Suomen luontoa ja luonnonsuojelualueita voidaan laajentaa.
35.10.66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Linkki2 162 000 €330 000 €-1 832 000 €Suomen rahoitusosuudet ilmastojärjestöihin menevät jo EU:n budjetista, eikä tarvetta kansalliselle maksulle ei ole. Itämeren hankkeiden lukumäärää pitää tarkastella ja yhdistää, jotta päällekkäistä toimintaa karsitaan. Momentille jää puolet Itämeren kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

35.20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

26 166 000 €

2 300 000 €

-23 866 000 €

Asuntomarkkinoita vääristävä ARA lakkautetaan.

35.20.01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot Linkki6 216 000 €0 €-6 216 000 €Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tehtävät eivät kuulu markkinaliberaalille valtiolle. Asuntorakentaminen on yksityisen sektorin tehtävä.
35.20.04. Rakennetun ympäristön digitaalisen rekisterin ja alustan luominen Linkki3 000 000 €2 300 000 €-700 000 €Pidämme RYHTI-hanketta hyvänä ja järkevänä. Hanke päättyy vuonna 2023 ja lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2024. Sen sijaan että jatkokehitystä tehdään edellisvuotta suuremmalla summalla laskimme momentin määrärahoja, niin että se vastaa vuoden 2023 määrärahaa 2 300 000 €. Sen toteutuksessa olisi myös hyvä varmistaa syntyykö Maakuntien tilakeskuksen kanssa mahdollisia päällekkäisyyksiä, joita voitaisiin leikata.
35.20.06. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma Linkki0 €0 €0 €Ympäristöministeriön osuus Business Finlandin kanssa yhteisestä ohjelmasta. Momentti leikataan kokonaisuudessaan, sillä suorien yritystukien maksaminen ei kuulu valtion ydintehtäviin.
35.20.31. Asumisneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen Linkki2 000 000 €0 €-2 000 000 €Ympäristöministeriön alle ei kuulu sosiaalityö. Asumisneuvonta täytyy ottaa mukaan muuhun sosiaaliturvan turvaverkkoon.
35.20.32.0 €0 €0 €Hanke olisi kuulunut STM:lle ja Tilastokeskukselle 28.30.01.
35.20.34. Avustukset kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen Linkki0 €0 €0 €Ei ole mitään tarvetta kannustaa remontteihin, jotka tehdään joka tapauksessa.
35.20.35. Avustukset alueiden käytön ja rakentamisen digitalisaatioon Linkki3 700 000 €0 €-3 700 000 €Rakentamisen säätelyä kevennetään ja samalla poistuu tarve kalliille tietojärjestelmähankkeille.
35.20.37. Avustukset vihreää siirtymää tukevan rakentamisen toteuttamiseen Linkki0 €0 €0 €Rakentamisen kuuluu olla markkinaehtoista
35.20.52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen Linkki0 €0 €0 €Sähköistä infrastruktuuria kannattaa kiinteistöjen muutenkin jo edistää. Siihen ei tarvita tukimuotoa valtion kautta.
35.20.53. Avustukset työpaikkakiinteistöjen sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen Linkki0 €0 €0 €Piilotettu yritystuki muutenkin kannattavalle toiminnalle.
35.20.55. Avustukset korjaustoimintaan Linkki9 550 000 €0 €-9 550 000 €Ei ole mitään tarvetta kannustaa remontteihin, jotka tehdään joka tapauksessa.
35.20.56. Avustukset asuinrakennusten öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseksi Linkki0 €0 €0 €Riittää kun päästöjen haitat hinnoitellaan. Vaihto kannattaa ilman tukeakin. Ei ole mitään tarvetta kannustaa remontteihin, jotka tehdään joka tapauksessa.
35.20.60. Siirto Valtion asuntorahastoon Linkki0 €0 €0 €Valtion tehtäviin ei kuulu asuinrakennustuotanto. Se on vapaiden markkinoiden toimintakenttää.
35.20.64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon Linkki1 700 000 €0 €-1 700 000 €Momentti on yhdistetty kokonaisuudessa OKM:n alaiseen 29.80.95 momenttiin. Muinaismuistojen suojelu ja avustukset rakennusperinnön hoitoon kuuluvat samaan kokonaisuuteen ja yhden ministeriön alle.

36. VALTIONVELAN KOROT


Hallituksen esitys: 3 176 510 000 €

Liberaalipuolueen esitys: 3 164 635 000 €

Reilumpi leikkaus: -11 875 000 €

Valtionvelan korot ovat yksi syy miksi velkaantua ei voi jatkuvasti.

Linkki

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

36.01. Valtionvelan korko

3 155 000 000 €

3 155 000 000 €

0 €

36.01.90. Valtionvelan korko Linkki3 155 000 000 €3 155 000 000 €0 €Arvioimalla budjettikirjassa annetuilla luvuilla, jos Liberaalipuolueen vaihtoehtobudjetissa ei tarvitse ottaa vuonna 2023 uutta velkaa, tulee vuoden aikana korkokustannuksia hieman vähemmän. Yksinkertaisilla oletuksilla noin 45 000 € vähemmän.
MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

36.09. Muut menot valtionvelasta

21 510 000 €

9 635 000 €

-11 875 000 €

36.09.20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta Linkki21 510 000 €9 635 000 €-11 875 000 €Liberaalipuolueen vaihtoehtobudjetissa ei tarvitse ottaa vuonna 2023 uutta velkaa, joten Liikkeeseenlasku-, myynti- ja markkinointikustannukset 16 250 000 € arviolta vähintään puolittuvat. Jäljelle jää lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen hankkimisen kuluja.

37. VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN


Hallituksen esitys: 0 €

Liberaalipuolueen esitys: 0 €

Reilumpi leikkaus: 0 €

Liberaalipuolueen #LeikataanReilusti 2024 budjetti on alijäämäinen, eikä valtion velkaa kykene varjobudjetillammekaan leikkaamaan vuonna 2024.

MomenttiHallituksen esitysLiberaalipuolueen esitysReilumpi leikkausPerustelu

37.01. 01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

0 €

0 €

0 €

37.01.94. 94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)0 €0 €0 €

#LeikataanReilusti -työryhmä

Lassi Kivinen

Lassi Kivinen

Liberaalipuolueen puheenjohtaja
Myyntipäällikkö

Aarne Leinonen

Aarne Leinonen

Liberaalipuolueen puoluesihteeri
Palvelumuotoilija, tohtorikoulutettava

Jussi Mäkipelto

Jussi Mäkipelto

Vaasan piirijärjestön puheenjohtaja
Tietotekniikan diplomi-insinööri

Vapaus kaipaa puolustajansa – tule mukaan!

Aarne Leinonen | Heikelä&Koskelo 23 minuuttia -podcastissa

Aarne Leinonen | Puheenaihe -podcastissa

Lassi Kivinen | Rahapodin Vaalipodissa

Lassi Kivinen | Neuvottelija -podcastissä

Sivun versio: Ke 29 Mar 09:07:40 2023