694 Lassi Kivinen

myyntipäällikkö

Helsinki

Olen 37-vuotias, tätä nykyä Konalassa asustava kolmannen polven helsinkiläinen. Näissä vaaleissa löydät minut RKP:n ehdokaslistalta muiden helsinkiläisten liberaalien tavoin. Olen lähtenyt politiikkaan, koska haluan muutosta nykyiseen, täysivaltaisia kansalaisia lähinnä hallintoalamaisina kohtelevaan johtamistyyliin. Haluan Suomen, jossa julkinen valta pyrkii mahdollistamaan ja tukemaan ihmisten omia valintoja, eikä tekemään niitä heidän puolestaan. Suomen, joka eturyhmäpolitikoinnin sijaan keskittyy edistämään kaikkien asukkaidensa oikeutta rakentaa itselleen ja toisilleen hyvää elämää. Valtio, kunnat tai virastot eivät voi tietää, mitä kukin elämältään toivoo. Siksi yksilönvapaudet on nostettava politiikanteon keskiöön.

Jos minut valitaan kaupunginvaltuustoon, niin aion edistää seuraavia asioita:

Kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa tulisi seurata nykyistä enemmän asuntojen, liikehuoneistojen ja muiden tilojen markkinahintoja. Korkeat hinnat kertovat korkeasta kysynnästä, mikä puolestaan kertoo nykyisten ja tulevien asukkaiden mieltymyksistä. Jotta asumisen hinta pysyisi kurissa, Helsinkiin tuleekin rakentaa paljon uusia asuntoja hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Tiivis rakentaminen mahdollistaa myös arvokkaiden lähivirkistysalueiden säästämisen.

Kaupungin palveluista täytyy tehdä nykyistä asukaslähtöisempiä. Tämä onnistuu palvelusetelimallilla, jolloin kaupunkilaiset voivat valita heitä parhaiten palvelevan tuottajan sen sijaan, että byrokraatti osoittaa heille sen ainoan vaihtoehdon. Hyvä esimerkki soveltamisalasta on päivähoito. Jokainen Helsingissä asuva lapsiperhe tietää, kuinka hankalaa on saada jälkikasvulle paikka lähipäiväkodista. Palvelusetelit toisivat tähän kauan kaivattua joustoa. Myös terveydenhuollon jonoja voidaan purkaa palvelusetelimallilla.

Koulujen kohdalla ei voida ottaa käyttöön palveluseteleitä, mutta tulee selvittää mahdollisuutta siirtyä vapaaseen kouluvalintaan. Nykyinen oppilaaksiottoalueihin pohjautuva malli edistää kaupunginosien eriytymistä ja ruokkii epätasa-arvoa. Rikkaat perheet voivat nykymallissa taata lapsilleen pääsyn laadukkaaseen kouluun muuttamalla kalliille alueelle, kun taas heikommin toimeentulevilla ei tietenkään ole mahdollisuutta tällaiseen lompakolla äänestämiseen.

Helsingin tulee etsiä mahdollisuuksia alentaa kunnallisveroa. On oikein, että jokainen saa nauttia oman työnsä hedelmistä. Julkinen valta saa ottaa veroina vain sen, mikä on välttämättä tarpeen, eikä senttiäkään enempää. Helsingin tulee keskittyä ydintehtäviinsä, kuten laadukkaan koulutuksen ja vanhustenhoidon tuottamiseen. Kaupungin EI sen sijaan tule esimerkiksi pyörittää sinfoniaorkesteria tai rakentaa alle markkinahintaisia asuntoja hyväosaisille HITAS-himmeleillä. Ylipäätään turhat rönsyt tulee karsia, ja julkisen sektorin laajentuminen kaikille elämänalueille estää.

  • Sähköposti

    lassi.kivinen
    @liberaalipuolue.fi