Juhani Kähärä 644

diplomi-insinööri

Espoo, Haukilahti

Olen Liberaalipuolueen perustaja, puheenjohtaja sekä 27-vuotias bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri. Työskentelin Aalto-Yliopistossa 2011-2016 erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä, ja tällä hetkellä työskentelen pienessä teknologia-alan yrityksessä. Asun Haukilahdessa avovaimon ja lemmikkikanin kanssa.

Lähdin vetämään omaa puolueprojektia, sillä nykyiset eduskuntapuolueet tarjoavat politiikassa erittäin vähän vaihtoehtoja, eikä sillä ole juuri ollut merkitystä, mitkä puolueet ovat hallituksessa. Kannatan laajaa yksilönvapautta, elinkeinovapautta sekä tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Julkisen sektorin roolia tulisi Suomessa kaventaa, jotta ihmisillä olisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.

Kunnallispolitiikka on valtakunnanpolitiikkaa enemmän yhteisten asioiden hoitoa. Kunnallispolitiikassa tärkeintä onkin täyttää kunnalle määrätyt tehtävät mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, sekä huolehtia, ettei verovaroja tai muita julkisia resursseja haaskata. Espoonkin päätöksenteko kaipaa lisää avoimuutta ja kunnan pitää osata kilpailuttaa hankkeet siten, etteivät heikko laatu ja budjettien ylitykset kaadu veronmaksajien niskaan.

Lisätietoa:

Puheenvuoro-blogi

Ehdokkaan vaalikonevastauksia