Kannanotto 29.10.2021

Perustutkimus on valtion perustehtävä

 

Tiedettä on tarpeen rahoittaa julkisin varoin. Perustutkimuksesta ja tutkimusinfrasta ei ole syytä leikata. Sen sijaan poliittisten ajatushautomoiden rahoittamisella ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa, eikä se kuulu valtion tehtäviin.

Liberaalipuolue julkaisi perjantaina 22.10. oman näkemyksensä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinonalan Veikkausrahoitteisten kohteiden tulevasta rahoittamisesta. Löysimme leikattavaa tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön eri kohteista yhteensä noin 259 miljoonan euron edestä. Tieteen osuus ehdottamistamme leikkauksista oli noin 7,5 miljoonaa euroa. Kyseessä olisi 9,8 % leikkaus verrattuna vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Liberaalipuolueen mielestä perustutkimuksen rahoittaminen kuuluu erottamattomana osana valtion tehtäviin. Tieteen saavutuksista koituu yhteiskunnalle mittavia positiivisia ulkoisvaikutuksia, eli niistä hyötyvät laajasti myös muut tahot kuin vain tutkimuksen rahoittaja. Yleisen hyvinvoinnin kasvu on lopulta pitkälti tieteen ansiota. Yksityisille tahoille jätettynä tiedettä rahoitettaisiin vähemmän kuin on optimaalista. Syynä tähän on se, että hyödyt tieteen saavutuksista koituvat usein jollekin muulle kuin varsinaiselle rahoittajalle ja ne jakautuvat laajalle joukolle. Näin ollen tiedettä on tarpeen rahoittaa julkisin varoin.

Suomen Akatemia on yliopistojen ohella maamme keskeisin perustutkimuksen rahoittamisen työkalu. Akatemia on kyvykäs toimija, jolla on maan paras osaaminen kohdistaa tutkimusrahoitusta tieteellisesti arvokkaille hankkeille. Akatemian rahoitus on turvattava, ja siksi haluammekin pitää sen vähintään vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion tasolla.

Suomessa on merkittäviä yksityisiä arkistoja, jotka ovat tärkeitä tutkimustyössä tarvittavan tiedon säilyttäjiä. Lisäksi näillä arkistoilla on myös kansallista kulttuuriperintöä vaaliva ja tallentava tehtävä. Luotamme arkistojen tukemisen kohdalla OKM:n tekemään arvioon niiden tarvitsemasta määrärahatasosta.

Luotamme ministeriön asiantuntemukseen myös Kotimaisten kielten keskusten tapauksessa, jonka Veikkausvoitoista kustannettavan määrärahan poistamista OKM esitti. Olemme valmiita noudattamaan ministeriön askelmerkkejä myös Tiedekeskus Heurekan alkuperäisen budjettileikkauksen osalta.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) avustaa valtiolta saamallaan rahoituksella tieteellistä julkaisutoimintaa, ja tulevaisuudessa sille on näillä näkymin siirtymässä myös tietokirjojen kääntämiselle myönnettävien apurahojen käsittely. Lienee sanomattakin selvää, että julkaisutoiminta on tärkeää tutkimustiedon levittämiseksi mahdollisimman laajalle. Emme halua tästä leikata. On kuitenkin jatkossa syytä harkita, onko TSV paras taho hoitamaan näitä tehtäviä, vai löytyisikö esimerkiksi yliopistolaitoksesta tai Suomen Akatemiasta tarkoituksenmukaisempi toimija.

Poliittisten ajatuspajojen rahoitus ei ole valtion tehtävä, ja kaikki niille annettava rahoitus on poistettava. On täysin naurettavaa, että ajatuspajojen rahoitus löytyy talousarviosta Tiede-otsikon alta. Poliittisten puolueiden ei kuulu kanavoida itselleen julkisia varoja, vaan poliittisten liikkeiden kuuluu olla kansalaisyhteiskunnan itsensä rahoittamia.

Toinen varsinainen leikkauskohteemme ovat budjetista löytyvät ulkomailla toimivat tiedeinstituutit. Esimerkiksi Ateenassa ja Roomassa valtio maksaa vuokraa instituuttien käyttämistä toimistotiloista ja asuntoloista. Instituutit järjestävät myös kongresseja, pyörittävät kenttätyökohteita ja omia tutkimushankkeita, sekä julkaisevat omia tieteellisiä julkaisusarjojaan. On kyseenalaista, tuottavatko instituutin mitään sellaista lisäarvoa, jota ei olisi mahdollista saavuttaa normaalin kansainvälisen tiedeyhteistyön ja tutkijavaihdon avulla. Seinistä maksaminen on mitä todennäköisimmin tarpeetonta, ja varat voitaisiin kohdistaa tehokkaammin esimerkiksi suuntaamalla ne Suomen Akatemialle tai yliopistojen perusrahoitukseen.

Vertailu alakohdittainLiberaalipuolueen ehdotus verrattuna hallituksen päätökseen

Liberaalipuolueen työryhmän puolesta

Lassi Kivinen
Puoluevaltuuston jäsen
lassi.kivinen@liberaalipuolue.fi

Aarne Leinonen
Puoluesihteeri
aarne.leinonen@liberaalipuolue.fi