Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Tässä rekisteriselosteella sanalla Liberaalipuolue viitataan Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:hen ja kaikkiin sen jäsenenä oleviin ja sen lähipiirissä toimiviin yhdistyksiin.

REKISTERINPITÄJÄ

Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO

Liberaalipuolueen puoluehallitus
Sähköposti: jasenrekisteri@liberaalipuolue.fi

REKISTERIN NIMI

Liberaalipuolueen jäsenrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteriin tallennetaan tietoja puolueen ja jäsenyhdistyksen jäsenistä, ehdokkaista ja muista niiden toimintaan liittyvistä henkilöistä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Liberaalipuolueen jäsenrekisterin ylläpitäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
kaikki etunimet, sukunimi, kutsumanimi, sähköpostiosoite, google-tilin sähköpostiosoite, puhelinnumero, maa, kunta, syntymävuosi, kansalaisuudet, facebook-profiilin osoite, twitter-profiilin osoite, jäsenhakemuksen yhteydessä annetut tiedot, tietoja jäsenmaksun maksamisesta, tietoja puolueen jäsenjärjestöjen jäsenyyksistä, muita puolueen ja jäsenjärjestöjen jäsenyyteen ja toimintaan liittyviä tietoja.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Liberaalipuolueen ulkopuolelle muutoin kuin lainsäädännön velvoittaessa. Rekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

TIETOJEN POISTAMINEN

Puolueesta eronneiden jäsenten henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Jäsenhakemukset poistetaan rekisteristä kolmen vuoden kuluttua niiden jättämisestä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin on suojattu salasanalla ja sen käyttöoikeus on Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.:n hallituksella, sen jäsenjärjestöjen hallituksilla sekä ATK-järjestelmien ylläpitäjillä, sekä niillä tahoilla joille puolueen hallitus on myöntänyt käyttöoikeuden.