128 Santeri Laustela

Opiskelija (Kauppatieteet)

Savo-Karjalan vaalipiiri

Kuka?

Olen 24-vuotias kauppatieteiden maisterivaiheen opiskelija. Liityin Liberaalipuolueeseen vuonna 2021, mikä oli ensimmäinen askel poliittiselle aktiivisuudelleni. Puolueen kannanotot ja linjaukset ovat lähes poikkeuksetta hämmästyttävän lähellä omia ajatuksiani, joten poliittisen kodin valinta ei olisi voinut onnistua paremmin.

Viestini äänestäjälle

Suomeen tarvitaan enemmän liberalismia niin arvojen, kuin talouspolitiikan suhteen. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pitkän aikavälin rahoitus on vaarassa. Jatkuvasti pienenevä ja jo valmiiksi yhdestä maailman korkeimman kokonaisveroasteen taakasta kärsivä työväestö joutuu kantamaan lisäkustannuksia sekä velan korkomenojen kasvusta, että jatkuvasti kasvavasta eläkeläisväestöstä. Valtion massiivinen ja rakenteelliseksi muodostunut alijäämä, yhdessä hyvin heikon talouskasvun, tuottavuuskehityksen ja väestönrakenteen kanssa tulee rahojen loppuessa johtamaan elintasoerojen repeytymiseen, mikäli nykyistä politiikkaa jatketaan. Liberaalipuolueella on Suomen puoluekentän realistisin ratkaisu tähän hyvinvointiyhteiskuntamme kohtalonkysymykseen. Valtion menoja tulee priorisoida rajusti ja julkinen raha tulee kohdistaa valtion keskeisiin toimintoihin, kuten terveydenhuoltoon, sisäiseen- ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä koulutukseen, jotta nämä palvelut voidaan rahoittaa riittävällä tavalla myös tulevaisuudessa. Suomalaista työmarkkinaa on vapautettava tuottavuuden sekä talouskasvun tavoittelemiseksi ja tuottamattoman kolmannen sektorin piilojulkisia työpaikkoja on karsittava tukia leikkaamalla. Tämä aiheuttanee osalle ihmisistä väliaikaista työttömyyttä, mutta muutos on laskevan työttömyysasteen ja nousevien palkkojen myötä jo keskipitkällä aikavälillä ehdottoman positiivinen asia koko työssäkäyvälle väestölle.

Vastuullisten talouspoliittisten linjausten lisäksi innostuin Liberaalipuolueesta puolueen positiivisen ihmiskäsityksen vuoksi. Suomi on yksi Euroopan holhoavimmista maista ja ihmiset ansaitsevat enemmän päätäntävaltaa omaan elämäänsä. Valtion tulisi lopettaa kansalaistensa jatkuva aliarvioiminen ja purkaa lähes jokaisella yhteiskunnan osa-alueella esiintyvää yli-innokasta holhoamista. Suomessa riittää työtä esimerkiksi päihdepolitiikan vapauttamisen, eutanasian laillistamisen sekä sananvapauden lisäämisen parissa. Asevelvollisuuden kehittäminen vapaaehtoiseen suuntaan on itselleni erityisen tärkeä vaaliteema. Valtion tulee lopettaa pakkotyön teetättäminen varusmies- ja siviilipalveluksen muodossa: asevelvollisuusjärjestelmä ei kuulu tälle vuosituhannelle. Asepalveluksesta tulee maksaa sellainen korvaus, että riittävän moni ihminen hakeutuu asepalvelukseen vapaaehtoisesti. Varusmiesten aika on puolustusvoimille lähes ilmaista, minkä vuoksi sillä ei ole kannustinta ehkäistä varusmiesten liikakoulutusta. Varusmiesten liiallinen kouluttaminen vähentää suomalaisen työvoiman määrää ja aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä epäsuoria kustannuksia, mikä on erityisen ongelmallista nykyinen heikko väestörakenne huomioon ottaen.

Asevelvollisuusjärjestelmän näennäinen edullisuus perustuu ihmisten tekemään ilmaistyöhön. Nykyinen järjestelmä tuleekin erittäin kalliiksi sen suorittaville ihmisille, sillä asevelvollisuuden suorittaminen johtaa valtaviin tulonmenetyksiin. Rahallinen kustannus maanpuolustuksesta sysätään nykyisin niille ihmisille, jotka käyttävät maanpuolustukselliseen koulutukseen tai siviilipalveluksen suorittamiseen merkittävän ajan nuoruudestaan ja saattavat mahdollisesti jopa uhrata koko elämänsä maamme puolustamiseen. Maanpuolustuksen järjestämisen kustannuksen tulisi painottua niille ihmisille, jotka eivät osallistu maanpuolustukselliseen työhön: samoin kuin kustannus terveydenhuoltojärjestelmästä painottuu niille ihmisille, jotka eivät terveydenhuoltotyöhön osallistu.

Anna äänesi vapaudelle

Äänestyskopissa tehtäville kompromisseille ei ole enää tarvetta. Anna äänesi liberaalimman yhteiskunnan puolesta.

Vaalilupaukseni

  1. Julkiset menot on priorisoitava ja toissijaisista menoista on karsittava.
  2. Vapaaehtoisuuteen perustuva asepalvelus.
  3. Vähemmän holhousta, enemmän vapautta.

Linkit