19 Sami Hyttinen, Data-arkkitehti

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Olen 28-vuotias markkinaliberaali turkulainen. Koulutukseltani olen tuotantotalouden insinööri, mutta työskentelen data-arkkitehtina. Hyvinvointialueiden asukkaiden verorasitetta täytyy keventää mm. karsimalla hallintoa ja yksityistämällä palveluita. Kustannustehokkuudella varmistetaan hyvien palveluiden nopea saatavuus tulevaisuudessakin. Yksityisten palveluiden kysyntää tulee kasvattaa palveluseteleillä, mikä luo kilpailua toimijoiden välille ja kustannustehokkaampia ratkaisuja, sekä lyhentää hoitojonoja ja parantaa asiakkaiden valinnanvapautta.