40 Roope Rautio

Oikeustieteen opiskelija (Eurooppalainen ja kansainvälinen laki)

Helsingin vaalipiiri

Kuka?

Olen lappalainen perimältäni, oululainen puheeltani ja tallinnalainen kotikunnaltani. 19-vuotias suomalainen olen kuitenkin vereltäni ja kansalaisuudeltani, jonka vuoksi päätin pyrkiä vaaleihin Virosta käsin. Tallinnassa olen nyt asunut puolisen vuotta ja olen niin ihaillut kuin myös arvioinut elämää Viron mantereella. Tämä on yksi syitä miksi lähden ehdolle eduskuntavaaleihin, sillä uskon että Suomella voi hyvinkin olla Virosta opittavaa.

Opiskelen Tallinna Ülikoolissa eurooppalaisen ja kansainvälisen lain oikeustieteen kandiohjelmaa englannin kielellä. Olen tämän ensimmäisen vuoden opiskelun aikana myös tarjoutunut avustamaan ja neuvomaan läheisiä ihmisiä laillisissa asioissa. Olen kartottanut itselleni kokemusta ja tietämystä erityisesti suomalaisessa sekä kansainvälisessä laissa. Yliopisto-opiskeluja aiemmin opiskelin Madetojan musiikkilukiossa musiikkilinjaa 3 vuotta.

Kokemusta politiikasta on parin vuoden edestä. Lähdin politiikkaan mukaan 2020 vuoden loppukuukausina, pyrkimyksenä lähteä ehdolle 2021 kunnallisvaaleihin. Lähdin ehdolle kokoomuksen listoihin Oulussa ja samalla liityin puolueen paikallisyhdistykseen, saaden lähes välittömästi paikan Oulun Pohjoinen Kokoomus ry:n hallituksesta. Näihin aikoihin olin myös ehdolla Oulun nuorisovaltuustoon, johon minut valittiin ensimmäiselle varasijalle, myöhemmin ylentyen vakituiseksi jäseneksi. Kunnallisvaaleissa en valitettavasti pärjännyt yhtä hyvin, mutta vaalien jälkeen toimin kuitenkin Oulun musiikkijuhlasäätiön hallituksen varajäsenenä ja aluevaalien aikana Välivainion vaalilautakunnan varajäsenenä. Erosin kokoomuksesta sekä nuorisovaltuustosta viime vuonna Tallinnaan muuton vuoksi.

Alunperin aioin jättää nämä vaalit käymättä, mutta liberaalipuolueen agenda vastasi aika hyvin omiani, joten päätin vielä lähteä mukaan.

Viestini äänestäjälle

Eduskuntavaaleissa haluan keskittyä lakiin, erityisesti sen uudistamiseen. Lait, joita haluaisin uudistaa muun muassa ovat päihdelaki, johon olen sisällyttänyt alkoholi-, tupakka- ja huumausainelain, isyyslaki, lapsen elatusapulaki, asevelvollisuuslaki, rikoslaki, kielilaki ja perustuslaki. Haluaisin myös implementoida eutanasialle oman lain.

Suomen päihdelaki tulee uudistaa Viron malliseksi. Väkevät alkoholituotteet täytyisi sallia myytäväksi ruokakaupoissa mietojen alkoholituotteiden lisäksi. Nuuskan vähittäismyynti täytyisi sallia Suomessa muiden Pohjoismaiden ja Viron mukaisesti. Kevytkannabis, kuten esimerkiksi CBD, tulee laillistaa Viron mallin mukaisesti. Näiden kolmien päihteiden laillinen reformi toisi Suomeen lisää yrittäjiä, lisää verotuloja sekä poistaisi kotimaiset ja rikolliset monopolit.

Isyyslakia tulee muuttaa. Isyys avioliiton perusteella tulee välittömästi poistaa ja sen sijaan tulee aina selvittää isyys. Näin ollen myös avioliiton ulkopuolella syntyneille lapsille ei tule olla tulevaisuudessa elatusapua isyyden omaavalta. Isyyden tunnustava voi kuitenkin tunnustaa halutessaan olevan isä ilman selvitystä, mutta tämäkään ei tule sitomaan isyyden omaavaa elatusapua suorittamaan, jos käy selväksi lapsen perimän poikkeavan isästään.

Asevelvollisuus tulee muuttaa kaikille vapaaehtoiseksi.

Jumalanpilkka tulee poistaa rikoslaista.

Kielilaissa ja perustuslaissa suomen kielen tulee olla tulevaisuudessa ainoa kansalliskieli. Ruotsi voidaan pitää de facto-asemassa eli ruotsia voidaan käyttää oikeudenkäynnissä ja julkisia palveluita käytettäessä.

Eutanasia tulee laillistaa.

Tasaveromalli tulee saada Suomeen Viron mallin mukaisesti. Verotuksen mukana ehdottomasti perintöverotus tulee lopettaa.

Suomen tulee ehdottomasti saada velka kuriin ja velanotto lopettaa. Tämä voidaan luoda leikkaamalla ja Liberaalipuolueen #leikattavaalöytyy lista on luonut hyvän ratkaisun ja sitä noudattaen valtionvelka voidaan saada hyvällekin mallille.

Ilmainen ja pakollinen toisen asteen opiskelu tulee lopettaa ja sen sijaan keskittyä oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen. Muutoksen mukana ruotsin pakollinen kirjoittaminen ylioppilaskirjoituksissa tulee purkaa, sekä ruotsin opetukseen osallistuminen tulee olla vapaaehtoista.

Pidetään huolta Suomen tulevaisuudesta

On vain yksi Suomi, jota täytyy varjella maallisesti, varallisesti kuin myös oikeudellisesti.

Vaalilupaukseni

  1. Lain uudistaminen tasa-arvoisemmaksi ja muita EU-maita vastaavaksi
  2. Tasavero Viron mallisesti ja tiettyjen verotyyppien poisto
  3. Velkaantumisen pysäyttäminen ja valtionvelan vähentäminen

Tue vaalikampanjaani!

Vaalitili: FI69 4730 0010 4903 49

Viestiin laitettava: nimi, asuinkunta, yhteystieto ja lahjoituksen saaja.

Linkit