41 Nina Sneitz

Filosofian tohtori (lääkekemia), Sr. Research Scientist

Helsingin vaalipiiri

Suomeksi
Kuka?

Olen ihmisläheinen, markkinamyönteinen ja luontoystävällinen arvoliberaali. Koulutukseltani olen lääkekemian tohtori ja työskentelen yksityisellä sektorilla. Politiikka on ollut kiinnostuksen kohteenani jo lukioajoista, sillä minua kiinnostavat yhteiset asiat ja ihmisten hyvinvointi. Haluan maksimoida tämän hyvinvoinnin, mutta ilman että tämä tehdään tulevien sukupolvien kustannuksella tai muutoin kestämättömästi. Luontoarvot ovat minulle tärkeitä ja ilmastokriisi on yksi tärkeimmistä asioista mitä poliitikkojen tulee ratkaista lähivuosikymmeninä. Kahden lapsen äitinä kannan myös erityistä huolta tulevaisuudesta ja sukupolvien välisestä tasa-arvosta.

Viestini äänestäjälle

Nykyinen talousjärjestelmämme ei ole millään mittarilla kestävä ja Suomi tarvitsee tässä suhteessa suunnanmuutoksen. Valtion rooli on mitoitettava käytössä olevien resurssien mukaan – ei velkarahalle. Uskon, että eniten hyvinvointia luodaan oikeistolaisella ja markkinaliberaalilla talousjärjestelmällä, joka ottaa nämä huomioon.

Vähemmän holhousta

Yksilönvapaus ja vähemmistöjen tukeminen ovat myös minulle tärkeitä arvoja. Ihmisellä tulisi olla vapaus olla mitä haluaa, ja miten haluaa, kunhan tämä ei vahingoita muita. Valtion kontrollia voisi hyvin vähentää monissa asioissa ja vastaavasti antaa vapautta takaisin yksilöille itselleen. Emme tarvitse valtiota päättämään kaikista asioista puolestamme: vähemmän holhousta ja kieltoja – enemmän vapautta!

Vaalilupaukseni

Liberaalia politiikkaa vihreällä twistillä. Julkisen sektorin rooli mietittävä kokonaan uusiksi – heikompiosaisia unohtamatta. Vähemmän holhousta ja kieltoja – enemmän vapautta!

På svenska
Vem?

Jag är en människonära, marknadspositiv och naturvänlig värdeliberal. Jag har en doktorsexamen i medicinsk kemi och arbetar inom den privata sektorn. Politik är något som jag varit intresserad av allt sedan gymnasiet; jag är intresserad av våra gemensamma frågor och människors välmående. Jag vill maximera detta välmående, men utan att det görs på bekostnad av våra framtida generationer eller på ett ohållbart sätt. Naturvärden är viktiga för mig och klimatkrisen är en av de viktigaste frågorna som politikerna måste lösa under de kommande decennierna. Som tvåbarnsmamma är jag också särskilt orolig för framtiden och jämlikheten mellan generationerna.

Mitt budskap till väljaren

Vårt nuvarande ekonomiska system är inte på något sätt hållbart och Finland behöver en kursändring. Statens roll ska anpassas efter befintliga resurser – nej till skuldsättning. Jag tror att vi skapar mest välstånd med ett ekonomiskt system som är höger- och marknadsliberalt.

Mindre förmynderi

Individuell frihet och stöd för minoriteter är också viktiga värderingar för mig. Människan ska ha friheten att vara den man vill och hur man vill så länge detta inte skadar andra. Den statliga kontrollen kan mycket väl minskas samtidigt som vi ger större friheter till individer. Vi behöver inte en stat som bestämmer om allt för oss: mindre förmynderi och förbud – mer frihet!

Mitt vallöfte

Liberal politik med en grön twist. Den offentliga sektorns roll bör tänkas helt om – utan att glömma de svagaste grupperna. Mindre förmynderi och förbud – mer frihet!

Linkit / Länkar