2 Marko Karhunen

Logistiikan insinööri, Energia- & informaatiotekniikan DI-opiskelija

Vaasan vaalipiiri

Kuka?

Olen koulutukseltani logistiikan insinööri sekä Energia- informaatiotekniikan DI-opiskelija. Työskentelen tällä hetkellä IT-alalla projekti-insinöörinä. Olen ollut työelämässä niin ulkomailla, kuin monella paikkakunnalla Suomessa.

Työskenteleminen kansainvälisesti on saanut minut entistä enemmän arvostamaan suomalaista kulttuuria. Meidän on Suomessa kyettävä löytämään tasapaino kansainvälistymisen ja oman kulttuurin säilyttämisen suhteen.

Poliittisesti haluan Suomesta valtion, jossa jokainen suomalainen taustastaan riippumatta arvostaa suomea, sen kulttuuria ja historiaa. Emme voi kuitenkaan sulkeutua maailmalta, vaan suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia työelämään. Suomessa yksilön on liian vaikea rikastua liiallisen verotuksen takia, varsinkin työnverotusta pitäisi merkittävästi alentaa.

Haluan edistää kilpailua ja vapauttaa markkinoita, jotta kuluttajilla olisi enemmän valinnanvaraa ja yrityksillä enemmän mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Tämä tarkoittaa muun muassa valtion monopolien purkua ja vapauttamista markkinataloudelle.

Viestini äänestäjälle

Minun tavoitteeni on parantaa Suomen taloutta ja turvata tulevaisuus kaikille suomalaisille. Tämä on mahdollista, kun meillä on rohkeutta ja halua tehdä tarvittavat uudistukset. Itse keskityn erityisesti kolmeen tärkeään asiaan: #LeikattavaaLöytyy, #työnverotus ja #nuorisotyö.

#LeikattavaaLöytyy

Me liberaalipuolueessa tiedämme, että Suomen talous on tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa. Meidän on tehtävä kipeitä päätöksiä, jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden. Mutta me uskomme myös, että meillä on varaa tehdä nämä päätökset oikein. #LeikattavaaLöytyy kaikkialta, mutta me haluamme kohdistaa leikkaukset sinne, missä ne ovat välttämättömiä ja missä niillä on vähiten haittaa tavallisille suomalaisille. Meidän leikkausohjelmamme keskittyy erityisesti hallinnon tehokkuuden parantamiseen ja turhien byrokratioiden purkamiseen. Haluamme vähentää turhia kuluja ja tehostaa julkisen sektorin toimintaa. Me uskomme myös, että yksityisen sektorin vahvistaminen on avainasemassa, kun meidän on rakennettava vahvempaa taloutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yritysverotuksen keventämistä ja kilpailun lisäämistä eri toimialoilla.

#Työnverotus

Me liberaalit tiedämme, että työpaikkojen luominen on yksi tärkeimmistä keinoista taistella köyhyyttä vastaan. Haluamme kannustaa yrityksiä palkkaamaan lisää työntekijöitä ja luomaan uusia työpaikkoja. Tämä onnistuu parhaiten alentamalla työnverotusta, jolloin yrityksillä on enemmän varaa palkata uusia työntekijöitä ja investoida kasvuun. Tämä hyödyttää kaikkia suomalaisia, sillä työpaikkojen luominen on paras tapa lisätä talouskasvua ja vähentää köyhyyttä. Haluamme tehdä Suomesta houkuttelevan paikan yrityksille ja siksi olemme valmiita tekemään rohkeita uudistuksia työnverotuksen alalla.

#Nuorisotyö

Nuoriso on tulevaisuutemme, ja siksi haluan panostaa nuorisotyöhön. Me liberaalit uskomme, että nuorilla tulee olla mahdollisuus kehittyä ja löytää oma paikkansa yhteiskunnassa. Haluamme tukea nuoria löytämään omat vahvuutensa ja taitonsa, ja tarjota heille mahdollisuuden kehittää niitä. Tämä tarkoittaa investointeja nuorisotyöhön ja koulutukseen, sekä tarjoamalla nuorille mahdollisuus hankkia kokemusta työelämästä. Haluan, että jokainen nuori saa tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää elämäänsä haluamaansa suuntaan.

Äänestä rohkeasti

Muutosta nykyiseen ei voi saada äänestämällä vanhoja puolueita, on aika olla rohkea ja äänestää uutta vaihtoehtoa.

Vaalilupaukseni

  1. #LeikattavaaLöytyy. Valtio on rönsyillyt tehtäviin jotka eivät sille kuulu ja nyt on aika karsia rönsyjä. Tulonsiirrot vain heikoimmassa asemassa oleville.
  2. Kestävyysvaje on kurottava umpeen markkinaliberaaleilla reformeilla sekä työmarkkinoihin, että eläkejärjestelmään.
  3. Ilmastonmuutosta on torjuttava tehokkaasti.

Linkit