31 Mari Kivinen

Erikoistutkija, filosofian tohtori

Helsingin vaalipiiri

Kuka?

Hei! Olen Mari Kivinen, 39-vuotias tutkija ja projektijohtaja. Olen tottunut verkostoissa toimija ja kiinnostunut ihmisistä osana maailman suuria muutostrendejä ja niihin sopeutumista. Meillä on väistämättä edessämme monia yhteiskunnan muutoksia, joita ajavat ilmastonmuutos, luontokato, digitalisoituminen, raaka-aineiden riittävyys, hyvinvointivaltion kriisi ja muuttunut maailmanpolitiikka. Haluan osaltani olla mukana luotsaamassa Suomea läpi näiden haasteiden ja olla tekemässä päätöksiä tutkittuun tietoon pohjautuen ja avoimesti muutokseen suhtautuen. Minun Suomeni on nykyistä vapaampi ja avoimempi paikka, jossa on rohkeutta tarttua uudistavasti isoihinkin haasteisiin.

Tulevaisuuden haasteet vaativat rohkeita päätöksiä

Edessämme on tulevina vuosina isoja, väistämättömiä ja jokaista koskettavia muutoksia. Konkreettisesti nämä näkyvät energiajärjestelmän muutoksena, kulutustottumusten muutoksina, hoitoon pääsyn vaikeutumisena, koulutusjärjestelmän ongelmina, Suomessa asuvien eriarvoistumisena, heikentyneenä turvallisuustilanteena ja tiivistyvänä Euroopan Unionina.

Jotta voimme vastata näihin haasteisiin meidän on tehtävä rohkeita päätöksiä ja uskallettava kriittisesti arvioida sitä, mikä kuuluu yhteiskunnassa kenenkin tehtäväksi. Akuutein haasteemme on saada Suomeen sellainen hyvinvointivaltio mihin meillä on varaa ja jonka turvin olemme vahvempia muiden haasteiden edessä. Liberaalipuolue esittää valtion roolin supistamista ja kohdistamista ydintehtäviin. Tämä on tie saada yhteiskunnan vuotava turvaverkko kuntoon ja keventää valtion paisunutta kukkaroa. Näin meillä jää paremmin resursseja turvata ydintehtävät: sisäinen turvallisuus, koulutus ja varhaiskasvatus, oikeuslaitos, terveydenhoito, heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturva ja puolustus. Annetaan lisää vapautta ja vastuuta heille, jotka pystyvät kantamaan itsensä, ja varmistetaan, ettei kukaan pääse putoamaan turvaverkkojen läpi pohjalle.

Vaalilupaukseni

Valtiota on pienennettävä – leikkaamatta koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta, terveydenhuollosta tai heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvasta.

Suomi tarvitsee kaikkia asukkaitaan ja heidän potentiaaliaan.

Linkit