36 Jukka Mähönen

Osuuskuntaoikeuden professori, oikeustieteen tohtori

Helsingin vaalipiiri

Kuka?

Olen toiminut oikeustieteen professorina eri yliopistoissa kaksikymmentä vuotta, tällä hetkellä osuuskuntaoikeuden professorina Helsingin yliopistossa. Olen ollut aktiivinen järjestöelämässä, viimeksi Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen hallituksessa ja viimeiset kolme vuotta sen puheenjohtajana. Olen osallistunut aktiivisesti lainvalmisteluun eri ministeriöissä sekä toiminut asiantuntijana eduskunnan valiokunnissa myös parikymmentä vuotta.

Viestini äänestäjälle

Olen ståhlbergilainen liberaali, oikeusvaltion vankkumaton kannattaja ja yksilönvapauksien puolustaja. Minulle valtion tehtävä on tukea yksilön mahdollisuuksia kehittyä ja pärjätä myös vastoinkäymisten aikana. Minun Suomeni on pohjoismainen ja eurooppalainen Suomi.

#LeikattavaaLöytyy

#LeikattavaaLöytyy on lähtökohta minullekin tiellä kohti vaaleja.

Vaalilupaukseni

  1. Oikeusvaltion puolustaminen.
  2. Hyvinvointivaltion edistäminen.
  3. Valtion tehtävien selkeyttäminen.

Tue vaalikampanjaani!

Vaalitili: (Tulossa myöhemmin)

Viestiin laitettava: nimi, asuinkunta, yhteystieto ja lahjoituksen saaja.

Linkit