54 Juha Ristimäki

Ohjelmistosuunnittelija, diplomi-insinööri

Pirkanmaan vaalipiiri

Kuka?

Optimisti. Unelmoija. Insinööri.

Liberaalit ovat luonnostaan optimisteja. Minäkin uskon ihmisiin, heidän järkevyyteensä, heidän kykyynsä ajatella omilla aivoillaan, siihen että he itse osaavat tehdä päätöksiä omasta puolestaan. Vaikka valtion tehtävä onkin huolehtia yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta, ei suurinta osaa kansalaisista tarvitse valvoa eikä holhota.

Ilman unelmia kaikki jämähtää. Inspiroivat tavoitteet ja haaveet antavat energiaa, motivaatiota ja auttavat hankalien tilanteiden yli. Niitä ei voi pakottaa ulkopuolelta, vaan jokaisella ne ovat omanlaisiaan. Siksi on tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus jahdata juuri omia unelmiaan.

Tiede ja teknologia ovat parantaneet elämänlaatua sekä mahdollistaneet asioita, jotka olivat aikaisemmin täysin uskomattomia. Niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat valtavia. Samoin niillä pahimmillaan aikaan saatava vahinko. Sen vuoksi maailmassa tarvitaan osaamisen ja älykkyyden lisäksi myös viisautta. Suomen korkeaa koulutustasoa pitää tukea ja edelleen kehittää. Tarvitsemme insinööri- ja luonnontieteitä vastaamaan kysymykseen ”Miten?”. Tarvitsemme niiden rinnalle myös psykologiaa, sosiologiaa ja filosofiaa vastaamaan kysymykseen ”Miksi?” sekä taiteita kysymään ”Mitä jos?”.

Olen 44-vuotias insinööri. Olen unelmoija ja optimisti.

Viestini äänestäjälle

Maailma muuttuu

Halusimme tai emme. Peräpeiliin tuijottamisen ja muutoksen vastustamisen sijaan meidän kannattaa olla tekemässä tulevaisuutta, ohjaamassa sen suuntaa. Tämä pätee joka tasolla kunnista ja kylistä aina EU- ja maailmanpolitiikkaan.

Muutoksen epävarmuudessa pärjäävät parhaiten joustavat yhteisöt. Suomen elinkeinoelämä tarvitsee lisää ketteryyttä. Nykyään virastoissa päätetään poliitikkojen kilpalaulannan perusteella mihin yrityksiin valtion rahoja jaetaan. Vanhoja elinkeinoja tuetaan viimeiseen asti ja samalla estetään uusien tulevaisuuden alojen nousua. Sattumanvaraisten markkinoita vääristävien tukien jakamisen sijaan pitäisi keskittyä luomaan tasapuolinen pelikenttä elinkeinoelämälle ja kohdistaa toimet yritysten yleisiin toimintaedellytyksiin: ennustettavaan säätelyyn, monopolien ja oligopolien purkamiseen, työvoiman saatavuuteen ja kilpailukykyiseen verotukseen.

Ihminen on enemmän kuin rivi tuloslaskelmassa.

Yhteiskunta tuntuu muuttuneen elämäni aikana kylmemmäksi. Masennus, mielenterveysongelmat ja syrjäytyneisyys ovat jatkuvasti uutisaiheina. Passivoituminen ja kyynistyminen näkyvät muun muassa äänestysaktiivisuudessa.

Ihmisarvoa mitataan monesti vain tuottavuuden ja tehokkuuden kautta. Mutta ihmisyyteen kuuluu paljon muutakin kuin käyttöarvo. Kuinka monen henkilökohtaisiin päätavoitteisiin kuuluu todellisuudessa kansallisen BKT:n tuottaminen tai yrityksen voittoprosentin kasvattaminen?

Väitän useamman tavoitteena olevan oma ja läheisten onnellisuus, terveys sekä erityisesti hyödyllisyyden tai tarkoituksen tunne. Näiden vivahteita on yhtä paljon ellei enemmänkin kuin ihmisiä ja ne muuttuvat, löytyvät ja kehittyvät ajan saatossa. Moni ei tiedä vielä parikymppisenäkään omaa suuntaansa, eikä silloin yhteiskunnan painostus maksimaalisesta tuottavuudesta auta tilannetta ollenkaan. Valtion tulee antaa kansalaisille vapaus kulkea oma polkunsa, jolloin tuottavuus ja motivaatio tulevat luonnostaan.

Lähes kaiken sosiaaliturvan korvaaminen perustulolla antaisi ihmisille mahdollisuuden löytää oma unelmansa. Se mahdollistaisi osa-aikaisen työnteon, alan vaihtamisen, ruuhkavuosien kiireen tasapainottamisen tai yleishyödyllisissä järjestöissä toimimisen ilman valtion portinvartijavirkailijan lupaa tai pelkoa tyhjän päälle jäämisestä. Jokainen voisi hakea itselleen sopivaa tapaa osallistua yhteiskuntaan tilanteen ja mielenkiinnon mukaan. Ihmiset voisivat olla yhtä aikaa sekä omaishoitajia, yrittäjiä, opiskelijoita että osa-aikatyöntekijöitä ilman nykyisen kaltaista lokerointia.

Muista äänestää!

Muista äänestää!

Vaalit eivät ole voittajaveto. Niiden tarkoitus on kertoa kuka olisi paras ajamaan juuri sinulle tärkeitä asioita, eikä yrittää arvata kuka puolittaisista vaihtoehdoista voisi muiden mielestä olla tulossa valituksi.

Vain äänestämällä itsellesi parasta ehdokasta voit saada itsellesi parasta edustusta.

Linkit