130 Jarmo Peltola

Eläkeläinen, projektipäällikkö

Savo-Karjalan vaalipiiri

”Lupaan edistää Suomen muutosta holhousyhteiskunnasta markkinavetoiseksi, tehokkaaksi yhteiskunnaksi jossa huono-osaisista ja pienemmistä kuitenkin pidetään huolta!”

Kuka?

Olen tehnyt pitkän uran projektijohtotehtävissä, Nokian matkapuhelimissa parikymmentä vuotta mutta myös autoteollisuudessa ja elektroniikkatuotannon testauksen parissa. Työtehtävät veivät tehtaille ympäri maailman, asuinpaikkana Saksa, Kiina ja Brasilia Suomen lisäksi. Nyt eläköitynyt Pohjois-Savon Leppävirralle.

Liikunta lähellä sydäntä

Pitkäaikasena urheilun ja liikunnan harrastajana haluan turvata lapsille ja nuorille mahdollisuuden hyvään ohjattuun liikuntaan. Paitsi että nuorena aloitettu liikuntaharrastus antaa harrastuksen ohessa sosiaalisia taitoja niin liikunnalla on myös kansantaloudellista hyötyä, ihmisten ollessa terveempiä aikuisiässä. Laatua elämään.

Lisää vaalisivuillani!

www.jarmopeltola.fi

Linkit