118 Ismo Kankaanpää

Kokoonpanotyöntekijä

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Kuka?

Moro taas täältä Las Pargasista! Onpahan ollut menoa sitten viime eduskuntavaalien. Moni asia on maailmalla muuttunut, suurin osa valitettavasti huonompaan suuntaan, ainakin liberaalin demokratian, ja sitä kautta tavallisen ihmisen kannalta. Ja tavallinen ihminenhän minäkin olen. Seuraan maan ja maailman menoa täältä arkeaan pyörittävän kansalaisen näkökulmasta, ja juuri siksi tulee tunne, että miten voisi näitä havaintoja, kokemuksia ja ajatuksia saada laajemmin ihmisiä auttavaan hyötykäyttöön. Meillä Suomessa demokratia toimii, ja mahdollistaa tämän väylän, kansanedustajaehdokkaaksi asettumisen. Joten tässä olen taas, jo viidenkympin ylittänyt, paljon kouluja käynyt ja elämää nähnyt perheellinen mies, käytettävissäsi. Sinulle, jolla on hieman nykyisten valtaapitävien visioista poikkeavia ajatuksia, mutta jolla ei kipinä riitä itse lähteä mukaan yrittämään. Tutustu näkemyksiini, jos mätsää niin huhtikuussa sitten oikeaa numeroa lappuun!

Viestini äänestäjälle

Ajatukseni politiikasta on hioa yhteiskuntaa paremmaksi ihmiselle. Ihminenhän on yhteiskunnan ytimessä, mutta päätöksenteossa ihminen hukkuu helposti lukujen, agendojen ja eturyhmien väännön tiimellykseen. Niin, eturyhmät. Mielestäni eturyhmäajattelu on lähtökohtaisesti virheellinen tapa viedä asioita eteenpäin. Siinä kun tuppaa helposti käymään niin, että kokonaisuuden etu jää toissijaiseksi, ja sitä kautta tosiasiassa eturyhmien ulkopuolisten ihmisten asiat menevät pääasiassa huonompaan suuntaan. Kun sen sijaan verrataan jatkuvasti kokonaisuuden ja yksittäisen ihmisen etuja, huomataan helposti, että ne ovat lopulta melko yhtenäiset.

Lähden siitä ajatuksesta, että kestävää ihmisen hyvinvointia on parasta lähestyä mahdollisimman laajan yksilönvapauden kautta. Sanon tässä mahdollisimman laajan, koska yhteisö ei voi toimia terveesti täydellisen yksilönvapauden vallitessa. Mutta päätöksenteossa pitää aina esittää kysymys, onko tämä yksilönvapautta rajoittava päätös, ja jos on, niin onko se välttämätön. Nojaan yhteiskunnan henkisessä kehittymisessä myös yksilön vastuuseen. Me olemme maapallolaisina vuorovaikutuksessa jollain tasolla jokaisen yksittäisen ihmisen kanssa, tekomme vaikuttavat jokaisen ihmisen elämään. Jokaisella yksittäisellä ihmisellä on siis oltava vapauteensa kahlittuna vastuu käyttää vapauttaan rakentavasti ja hyvään.

Tämä liittyy myös talouteen. Talous ei ole elämästä ja ihmisistä erillään oleva olio, vaan kaiken taloudellisen toiminnan takana on aina ja vain ihminen. Yksilölle vapaus hyvään taloudenpitoon tuo vaurautta ja valinnanvapautta, mutta siinäkin tulee vastuu. Yksittäinen ihminen tai pienen joukon perustama eturyhmä ei voi kahmia taloudellisia etuoikeuksia vapaasti muiden ja kokonaisuuden kustannuksella. Talous on ihmisen renki, ei isäntä. Taloudella on tarkoitus kasvattaa sitä vaurautta, jolla ihmisen elämästä tehdään parempi. Ja koska maapallomme ekosysteemin hyvinvointi on ihmisellekin täysin välttämätöntä, myös sille on laskettava taloudellinenkin arvo. Luonnonantimet eivät ole saalis joka ryöstetään, vaan elämämme lähde jota jokaisen on kunnioitettava.

Vaalilupaukseni

Oikeudenmukaisella sydämellä liberaalisti kohti parempaa tulevaisuutta

Linkit