131 Heikki Saraste

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä

Savo-Karjalan vaalipiiri

Kuka?

Olen yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut monen asian harrastaja ja aktiivinen toimija internetin maailmassa. Osallistun keskusteluihin, kirjoitan blogeja ja julkaisen videoita ja valokuvia.

Olen työskennellyt yksityisessä puuteollisuusalan yrityksessä vientisihteerinä ja myöhemmin sosiaalitoimiston osastosihteerinä ja lastenvalvojana sekä vanhainkoti-palvelukeskuksen johtajana. Lisäksi olen toiminut erilaisissa tehtävissä sosiaalitoimistossa ja edunvalvojan toimistossa. Koulumaailmaan olen käynyt tutustumassa kouluavustajan ja opettajan sijaisen roolissa.

Harrastuksiani ovat olleet mm. vanhat autot ja laivat sekä paikallisradion perustaminen ja pyörittäminen. Rakentelen ja kehittelen kaikenlaista. Kuvan, äänen ja tekstin kanssa toimiminen on aina kiinnostanut minua. Eri nimillä tekemiäni Youtube-videoita on katsottu yhteensä jo yli miljoona kertaa. Viime kesänä kuvaamani sotilasparaativideo näyttää keränneen 139000 katsomiskertaa.

Olen ollut kiinnostunut poliittisista asioista jo 1980-luvulta saakka. Olen kirjoittanut aiheeseen liittyviä omakustannejulkaisuja ja tehnyt ohjelmaa paikallisradioon. Kansanedustajaehdokkuutta olen kokeillut kaksi kertaa.

Viestini äänestäjälle

Yhteiskunnalliset näkemykseni voisi tiivistää yksilönvapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolustamiseksi. Nämä ovat olleet johtoteemoja kautta vuosien. Sen lisäksi olen ollut kiinnostunut ympäristöarvoista ja eläinten oikeuksista. Kannatan ”pehmeitä” arvoja kuten sallivuutta ja inhimillisyyttä.

Länsimaiset demokraattiset valtiot, joita suomen kielessä tasavalloiksi kutsutaan, on perustettu vastavoimiksi niitä edeltäneille yksinvaltaisille monarkioille. Nykyisten valtioiden henkiset juuret ulottuvat 1700-luvun valistuksen aikakaudelle, minkä jälkeen perustettujen demokraattisten valtioiden keskeinen tehtävä on ollut kansalaistensa vapauden puolustaminen. Sanotaanhan monien maiden perustuslaissa edelleen, kuten myös ihmisoikeuksien julistuksessa, että kansalaisille kuuluu vapaus.

Vapauden aatepakettiin on kuulunut myös sukupuolten välinen tasa-arvo eli naisten vapauttaminen alistetusta asemastaan, sekä uskonnonvapaus, mikä tarkoittaa kansalaisten oikeutta itse päättää, mihin he uskovat tai ovat uskomatta.

Naisten vapaus ja uskonnonvapaus ovat toteutuneet hyvin. Niiden jäljiltä on jäänyt kuitenkin eräänlainen valtatyhjiö, kun alistavia rakenteita on purettu. Tyhjiöillä on tapana täyttyä, ja niinpä kumottujen käytäntöjen tilalle on hiipinyt salakavalasti uusia alistavia aatteita ja alistajia, joiden valta vahvistuu koko ajan. Olemme huomaamattamme matkalla kohti diktatuuria. Elämä valvontakameroiden, kontrollin, tiukentuvien määräysten ja kiristyvien rangaistusten maailmassa ei tunnu enää kovin vapaalta, vaikka meitä yritetäänkin estää näkemästä, mitä ympärillämme tapahtuu. Olemme ajautuneet kauas valistuksen ajan ihanteista, joiden pohjalle yhteiskuntamme on aikoinaan rakennettu. Tarvitaan demokratian ”uskonpuhdistus” ja palaaminen yhteiskuntien aatteellisille juurille.

Jokainen annettu ääni merkitsee

Viestini äänestäjille on se, että yksikään annettu ääni ei mene hukkaan. Vaikka äänen saisi pieni puolue, joka ei ehkä tule näkymään eduskunnassa, vaaliuurnilla annettu annettu ääni on joka tapauksessa kannanotto. Sen on aivan yhtä arvokas riippumatta siitä, pääseekö äänestetty ehdokas kansanedustajaksi vai ei.

Jos ääni annetaan puolueille, jotka jo ovat eduskunnassa ja hallituksessa, sen viesti on, että ”kaikki hyvin, jatkakaa samaan malliin”. Jos tällaisen viestin haluaa antaa, näin voi tehdä. Helpommalla tosin pääsisi, jos ei kävisi äänestämässä lainkaan. Silloinkin kaikki jatkuisi samaan malliin.

Jos haluaa ilmaista, että kehityksen suuntaa pitäisi jollakin tavalla muuttaa, silloin kannattaa äänestää niitä vaihtoehtoja, jotka sen muutoksen tekisivät. Viesti joka tapauksessa menee perille, vaikka muutos ei heti lähtisi tapahtumaan. Vaatimus suunnan muuttamisesta jää ajatuksena itämään, ja seuraavissa vaaleissa, voidaan saada jo jotain konkreettista aikaan. Politiikka on hidasta vaikuttamista. Kannattaa katsoa pidemmälle tulevaisuuteen kuin pelkästään seuraavan vaalikauden asioihin.

Vaalilupaukseni

Lupaan jatkaa tärkeiksi katsomieni asioiden puolesta puhumista vaalien jälkeenkin.

Linkit