139 Erno Koivumäki

Sähköautoasiantuntija

Oulun vaalipiiri

Kuka?

Perhekeskeisenä ja työorientoituneena isänä olen huolissani, minkälaisen Suomen jätän lapsilleni ja haluan tehdä voitavani tilanteen parantamiseksi. Asun hyvin keskiluokkaisesti ja koen, että verotaakka on liian suurelta osin työtätekevien harteilla.

Minulle tärkeitä arvoja ovat sisäinen turvallisuus, toimiva infrastruktuuri, puolustus, koulutus ja elinkeinotoiminnan vapaus. Työurani olen toteuttanut mm. poliisissa, veturinkuljettajana, puolustusvoimissa ja myyntitehtävissä.

Tällä hetkellä toimin sähköautoasiantuntijana ja automyyjänä keskikokoisessa autoliikkeessä. Pidän tärkeänä sitä, että lisätulojen hankkiminen on kannattavaa ja että kannustinloukuista päästäisiin eroon. Paras tapa toteuttaa tämä on karsimalla valtion menoja ja pienentämällä ansiotuloverotusta, jotta työtä tekevän käteenjäävä osuus on suurempi.

Haluan, että koulutus saadaan takaisin sille huippu-uralle, mitä se oli vielä 2000-luvun alussa. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi kuunnella enemmän työtä suorittavia, eikä päättää ylhäältäpäin tai ulkopuolisten konsulttien avulla, millä tavalla esim. perusopetus on parasta järjestää. Muutamien taloyhtiöroolien ja vapaaehtoistyön lisäksi en ole ennen Liberaalipuoluetta ollut missään järjestötoiminnassa mukana ja koen, että se on hyvä asia. Minulla ei ole sitoumuksia mihinkään ja pystyn tekemään järkiperusteisia päätöksiä yhteisten asioiden oikealle uralle saattamiseksi.

Viestini äänestäjälle

Kolmen lapsen isänä ajattelen asioita heidän näkökulmastaan ja minkälaisen Suomen haluan antaa lapsilleni kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä. Haluan, että työnteko on kannattavaa ja sillä voi jopa rikastua. Suomen tulee päästä takaisin PISA-tulosten kärkeen ja olla taas maailman turvallisin maa asua. Valtion tulee keskittyä ydintehtäviinsä eli turvallisuuteen, koulutukseen, terveyspalveluihin, infraan ja puolustukseen. Muiden tehtävien osalta yhteisten rahojen käyttöä tulee tarkastella todella kriittisesti. Julkiset menot ovat kasvaneet suuriksi erilaisten valtiorahoitteisten järjestöjen ja tukitoimien myötä ilman, että ne luovat talouskasvua tai mitattavissa olevaa hyvinvointia. Nämä toissijaiset tehtävät on rahoitettu pitkän aikaa lainarahalla tai veroja korottamalla. Käännetään Suomi paremmalle uralle ja annetaan kansalaisille mahdollisuus päättää enemmän omien rahojen käytöstä sen sijaan, että keskusjohtoisesti valtio verottaa kaikkia ja päättää meidän puolesta, mitä kansa haluaa ja tarvitsee.

Politiikka tarvitsee ryhtiliikkeen

Liberaalipuolue antaa uuden, raikkaan vaihtoehdon viime aikojen ummehtuneelle poliittiselle toiminnalle, jossa puolueet lupaavat epämääräisiä asioita ja toteuttavat niitä yhtä epämääräisesti. Suomalaisten sijaan politiikassa tärkeintä tuntuu tällä hetkellä olevan omien ystävien eduista huolehtiminen. En ole sitoutunut mihinkään järjestöön tai seuraan, eikä minua kiinnosta yhdenkään valtiorahoitteisen toimijan talous tunnetasolla. Asioita pitää pystyä tarkastelemaan kriittisesti ja toteuttaa isojakin muutoksia, jotta pääsemme samalle hyvinvointi- ja kasvu-uralle muiden Pohjoismaiden kanssa. Nykyisellä menolla suomalaiset jatkavat köyhtymistään ja lastemme velkataakka paisuu kohtuuttoman suureksi. Liberaalipuolueella on keinot antaa vapaampi ja terveempi Suomi meille kaikille.

Vaalilupaukseni

  1. Järjellä perusteltuja uudistuksia kaikkien suomalaisten hyväksi.
  2. Velkaantumista ja veronkorotuksia vastaan.
  3. Leikataan rönsyt pois ja laitetaan valtio keskittymään ydintehtäviinsä.

Linkit