142 Ella Vuoti

Lääkäri

Oulun vaalipiiri

Kuka?

Olen 29-vuotias naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri. Alun perin olen kotoisin Kokkolasta, mutta olen asunut jo pitkään Oulussa. Perheeseeni kuuluu aviopuoliso.

Tarina

Kiinnostus politiikkaan heräsi yliopistoaikana opiskelijapolitiikan myötä. Koin vaikeaksi löytää itselleni sopivaa puoluetta eduskuntapuolueiden joukosta, koska arvomaailmaltani sovin enemmän puoluekentän vasempaan kuin oikeaan laitaan, mutta toisaalta olin huolissani valtion velkaantumisesta. Osallistuin Viskipuolueen kannattajakorttien keräämisen Oulussa yhdessä puolueen entisen puheenjohtajan ja nykyisen varapuheenjohtaja Aki Kivirinnan kanssa.

Mietin pitkään liittymistä Viskipuolueeseen, koska koin arvoristiriitaa siinä, että lääkäri olisi alkoholijuoman nimeä kantavan puolueen aktiivi. Koska puolueohjelma kuitenkin vastasi niin hyvin omia näkemyksiäni pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, päädyin liittymään puolueeseen. Olin mukana äänestämässä puolueen uudesta nimestä, josta tuli Liberaalipuolue – Vapaus valita r.p.

Luottamustehtäviä
-Liberaalipuolueen Oulun paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen 2016 –
-Liberaalipuolueen puoluevaltuuston puheenjohtaja 2021­­­
-Oulun Lääketieteellisen killan hallituksen sihteeri 2015–2016
-Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen 2016

POLITIIKKA

Suomi on velkaantunut tällä hallituskaudella ennätystahtia ja korkomenot ovat kasvussa. Velat tulevat tulevien sukupolvien maksettavaksi. Valtion budjettia on tärkeä tasapainottaa, jotta meillä riittää jatkossakin rahat oleelliseen: ihmisten perustarpeista ja ympäristöstä huolehtimiseen. Tasapainottaminen tarkoittaa sitä, että joudumme leikkaamaan valtion toissijaisista menoista. Liberaalipuolue on käynyt koko valtion budjetin läpi ja löytänyt sieltä yhteensä 9 miljardin edestä leikkauskohteita. Lisää voit lukea Leikattavaa löytyy -osiosta.

Omat suosikkini Leikattavaa Löytyy -listasta

 • Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) −2 155 000
  • Kansanedustajien ei nykyisin tarvitse lainkaan esittää kuitteja kulukorvauksista! Luultavasti kulut vähenisivät merkittävästi, jos kuitit tarvitsisi esittää. Kuittien esittäminen on tärkeä osa hallinnon avoimuutta.
 • Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot −103 642 000
  • Suorat yritystuet eivät kuulu valtion ydintehtäviin. Nykyjärjestelmällä veronmaksajat joutuvat kantamaan riskin uusista innovaatioista. Yritystukien sijaan tulisi kannustaa yrittämään muilla tavoin, kuten selkeyttämällä verotusta ja helpottamalla työvoiman palkkaamista.
 • Rahapelitoiminnan tuotot tieteen, taiteen, urheilun, liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen, yhteensä –450 000 000
  • Veikkaushäviörahoja käytetään monenlaisen harrastus- ja yhdistystoiminnan tukemiseen. Rahat on kerätty pääosin peliriippuvaisilta ihmisiltä, eivätkä nämä toiminnot muutenkaan kuulu valtion järjestettäväksi. Veikkausmonopoli tulisi purkaa ja nämä tulot siirtää pois valtion budjetista.

Esimerkkejä, miten parantaisin julkista terveydenhuoltoa

 • Vähentäisin sote-alueita viiteen yliopistosairaaloita vastaavaan alueeseen, joilla olisi verotusoikeus. Tämä kannustaisi taloudelliseen tehokkuuteen paremmin kuin nykyinen rahoitusjärjestelmä.
 • Terveydenhuollon henkilöstöpula on otettava vakavasti ja siihen on vastattava myös rahalla. Myös julkisella puolella on mahdollistettava ihmisten palkitseminen erityisosaamisesta tuntuvalla rahasummalla. Esimerkiksi tehosairaanhoitajille tai kätilöille on pystyttävä maksaa palkanlisää erityisosaamisesta.
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden lisäksi on palkattava riittävä määrä avustavaa henkilökuntaa, kuten sihteereitä ja hoitoapulaisia.
 • Julkinen terveydenhuolto voi ottaa ideoita yksityiseltä puolelta. Jatkossakin olisi mahdollistettava julkisten yksiköiden ulkoistaminen, kunhan palvelun laatua valvotaan.
 • Terveydenhuollon painopisteen on oltava perusterveydenhuollossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Esimerkkejä, miten parantaisin heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa

 • Kannatan kaikkien huumeiden käytön dekriminalisointia sekä käyttöhuoneiden perustamista. Suomi on Euroopan kärjessä nuorten huumekuolemissa ja kaikki on tehtävä niiden estämiseksi. Rankaiseva päihdepolitiikka johtaa siihen, etteivät huumeidenkäyttäjät uskalla hakea apua.
 • Kannatan valtion rahapelimonopolin, Veikkauksen purkamista. On ristiriitaista, että valtionyhtiö yrittää samanaikaisesti estää rahapelien haittoja, mutta samaan aikaan kehittää äärimmäisen koukuttavia rahapelejä.
 • Kannatan perustulo- tai perustilimallia, jolla korvattaisiin mm. työttömyystuki, vanhempainraha ja opintoraha.

Esimerkkejä ympäristökannoistani

 • Ilmastonmuutos on tällä hetkellä suurin ihmiskuntaa uhkaava kriisi. Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi pitäisi tehdä kaikki voitava.
 • Kannatan EU:n laajuista hiiliverojärjestelmää, jossa hiilidioksidia vapauttaville tuotteille asetetaan hiilidioksidimäärää vastaava vero.
 • Pienydinvoimaloiden ja muun uuden teknologian kehittämiseen liittyvää byrokratiaa tulee keventää.

Haluatko kysyä kantaani johonkin tiettyyn asiaan? Laita viestiä somessa tai sähköpostilla!

Vaalilupaukseni

Eduskunnassa toimiminen on yhteistyötä ja kompromissien tekoa, joten ehdottomien lupauksien antaminen ja pitäminen on vaikeaa.

Lupaan kuitenkin pitää näistä asioista kiinni, jos tulen valituksi eduskuntaan:

 1. Edistän vastuullista talouspolitiikkaa ajamalla leikkauksia valtion toissijaisiin menoihin,
 2. Ajan vastuullista ympäristöpolitiikkaa. Kannatan tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä,
 3. Haluan pitää kiinni siitä, että kansalaisille turvataan riittävät peruspalvelut: terveydenhuolto, koulutus ja perustoimeentulo. Näistä ei saa leikata.

Linkit