51 Anton Murola

Yrittäjä

Pirkanmaan vaalipiiri

Kuka?

Perheeseeni kuuluvat itseni ja vaimoni lisäksi kolme lasta ja koira. Lapsista vanhin on kolmannella luokalla, keskimmäinen eskarissa ja kuopus viettää osan arjestaan päiväkodissa: haasteita taaperosta esiteiniin!

Itse kulutan aikaani oman yritykseni arjessa toimien konepaja- ja tanssikouluyrittäjänä työllistäen viittä ihmistä. Kaiken mahdollisen vapaa-aikani viettäisin mieluiten saaristomökillämme, josta käsin tulee myös työskenneltyä.

Olen mukana politiikassa, koska haluan turvata lapsilleni niitä samoja vapauksia, joista itse olen nauttinut. Näihin kuuluvat maksamisen anonymiteetti, oikeus mielipiteen ilmaisemiseen ilman pelkoa tulla känselöidyksi ja mahdollisuus elää säällistä elämää tavanomaisella ansiotasolla ilman syyllisyydentunnetta omasta elintasosta.

Viestini äänestäjälle

Korkeatasoinen koulutusjärjestelmä, jossa perustasolla on toimiva tasoryhmäjärjestelmä sekä erityisluokat oppimisvaikeuksista ja kielellisten haasteiden kanssa painiville. Rahoitus tähän revitään erilaisista järjestötuista ja valtiobudjetin rönsyistä, joita #Leikattavaalöytyy-kampanjassa on ansiokkaasti kaivettu esiin.

Soteuudistus pitää repiä auki yhdistämällä maakunnat käsittämään vanha sairaanhoitopiiristö ja hoitoonhakeutumisen pitää onnistua riippumatta siitä, onko palveluntarjoaja yksityinen tai julkinen. Korkeatasoinen erikoissairaanhoito pitää turvata ja alueiden karsiminen tukisi tätä tavoitetta.

Veronkantoa ja ennen kaikkea sen tarvetta pitää vähentää. Liberaalipuolueen leikkauslista on hyvä alku, mutta vähintään yhtä suuri pihvi löytyy lakikirjaa karsimalla ja lainsäädännöllistä tehtävätaakkaa poistamalla.

Koen, että erilainen haittaverotaakka on riittävää ja julkisyhteisön tulopuolen suhdemuutos haitta- ja kulutuveroista vrt. ansaintaan liittyviin veroihin (ml. yhteisöverot) tulee muuttua vain jälkimmäisten tulojen perusteita alentamalla. Kaikki on Suomessa kyllin kallista jo nyt. Suhdetta voi dynaamisten vaikutusten esiintultua tarkastella, muta se ei saa johtaa julkishallinnon kulutuksen kasvattamiseen!

Veroastetta on laskettava

Ymmärrätkö sinä kuinka paljon yrityksen pitää tehdä myyntikatetta ja myyntiä, jotta palkansaaja voi ostaa tonnin kulutushyödykkeen? Vastauksessa kiteytyvät korkea veroaste ja viime kädessä luonnonvarojen käyttö verotusosuuden maksamiseen.

Vaalilupaukseni

  1. Edesauttaa #leikattavaalöytyy leikkauslistan toimeenpanoa
  2. Vaalia Suomen kansallista etua
  3. Toimia todellisen norminpurun eteen

Tue vaalikampanjaani!

Vaalitili: FI61 5494 0920 2075 21

Viestiin laitettava: nimi, asuinkunta, yhteystieto ja lahjoituksen saaja.

Linkit