33 Aarne Leinonen

Palvelumuotoilija, tohtorikoulutettava

Helsingin vaalipiiri

Kuka?

Terve, olen Aarne Leinonen, Helsingissä asuva kolmikymppinen maailmankansalainen. Toimin Liberaalipuolue – vapaus valita r.p.:n puoluesihteerinä ja johdin Liberaalipuolueen #LeikattavaaLöytyy varjobudjettityöryhmää jolla löysimme -9,1 miljardia toissijaisia tehtäviä valtion keltaisesta budjettikirjasta.

Olen urbaani arvo- ja markkinaliberaali, jonka mielestä ilmastonmuutos, köyhyys ja väestön vanheneminen tulevat olemaan oikeutetusti elinikäni merkittävimmät poliittiset teemat. Liberaali filosofi ja systemaattinen asioiden selvittäjä kuvaa minua henkilönä. Arvomaailmaltani olen liberaali, humanisti ja feministi. Uskon, että julkisella sektorilla Suomessa on tällä hetkellä liian suuri rooli ihmisten elämässä. Yksilöillä kuuluu olla enemmän vapautta ja vastuuta omista päätöksistään. Pidän kaupungistumisen ja globaalin yhteistyön puolia politiikassa. EU:n suhteen olen federalisti. Kannatan NATO-jäsenyyttä. Ilmastotoimiin liittyen päästökaupan laajentaminen, hiilitullien käyttöönotto ja ydinvoima ovat mielestäni hyviä keinoja.

Tällä hetkellä työskentelen palvelumuotoilijana startupissa ja teen sen lisäksi väitöskirjaa Aalto-yliopistolla palvelukehitysprojektien tiedonsiirtymisestä tohtorikoulutettavana. Olen koulutukseltani diplomi-insinööri informaatioverkostojen koulutusohjelmasta, mutta olen opiskellut myös kansantaloustieteen, kognitiotieteen ja sosiologian perusteita. Olen toiminut Liberaalipuolueen puoluesihteerinä ja puoluehallituksen jäsenenä vuodesta 2021.

Viestini äänestäjälle

Olen politiikassa ratkomassa kestävyysvajetta ja tarjoamassa markkinaliberaaleja vaihtoehtoja ratkottaviin yhteisiin ongelmiin. Ilmastonmuutos vaikuttaa pidemmällä aikavälillä elämään maapallolla ja sen torjunta on toteutettava tehokkaasti hintamekanismeja hyödyntäen esimerkiksi päästökaupalla ja hiilitulleilla. Suomen ulkopolitiikassa toivon syvempää integraatiota Euroopan unionin kanssa ja demokratioiden selkeää vastavoimaa autoritäärisille valtioille. Miellän itseni poliittisesti sosiaaliliberaaliksi.

#LeikattavaaLöytyy

Liberaalipuolueen #LeikattavaaLöytyy-kampanjan tarkoituksena on haastaa sitä puheenpartta, että mistään ei voi leikata tai se kohdistuu aina kaikista heikko-osaisimpiin. Todellisuudessa kun budjettikirjan käy läpi, niin sieltä löytyy miljardeittain markkinoita vääristäviä yritystukia, haitallisia aluetukia ja edunvalvojien hankehumppaa. Olemme laatineet vaihtoehtobudjetin, jossa selkeytämme mitä Suomen pitäisi valtiona keskittyä tekemään. Rahat riittävät ydintoimintoihin, rönsyt ovat karsittavissa.

Vaalilupaukseni

  1. #LeikattavaaLöytyy. Valtio on rönsyillyt tehtäviin jotka eivät sille kuulu ja nyt on aika karsia rönsyjä. Tulonsiirrot vain heikoimmassa asemassa oleville.
  2. Kestävyysvaje on kurottava umpeen markkinaliberaaleilla reformeilla sekä työmarkkinoihin, että eläkejärjestelmään.
  3. Ilmastonmuutosta on torjuttava tehokkaasti.

Tue vaalikampanjaani!

Vaalitili: FI98 5721 1520 4358 06

Viestiin laitettava: nimi, asuinkunta, yhteystieto ja lahjoituksen saaja.

Linkit