76 Jani Nieminen

insinööri, yksityissijoittaja

Hämeen vaalipiiri

Tehokkaampi työ-, ja pääomaresurssien käyttö yhteiskunnassa antaisi paremman rahoituksen palveluihin, joilla huolehditaan tukea tarvitsevista, kuten lapsista ja kasvavasta vanhusväestöstä. Yhteiskunnan tehostamiseksi aikuisille kykeneville ihmisille olisi annettava enemmän vapautta ja vastuuta omasta taloudestaan ja työllistymisestään. Tukien ja sääntelyn vähentäminen mahdollistaisi matalamman verotuksen. Raha palvelisi kansalaista parhaiten, kun hän päättäisi sen käytöstä itse:

 • Tehoton ja nuorempia sukupolvia sortava työeläkejärjestelmä on vaiheittain purettava ja rahat palautettava kansalaisille.
 • Sosiaaliturva on muutettava kannustavaan negatiivisen tuloveron malliin.
 • Työmarkkinoiden sääntelyä on vähennettävä.
 • Vapaata kilpailua ja kehitystä haittaavat yritystuet on lopetettava.
 • Syrjäseutujen tukeminen valtionosuuksilla on vaiheittain lopetettava. Yritysten ja väestön keskittyminen parantaa tuottavuutta ja vähentää päästöjä.
 • Verotusta on siirrettävä tulojen verotuksesta ympäristöhaittojen verotukseen.
 • Yläkouluissa taloustaitojen opetus on nostettava kärkeen.

Ehdokkaan vaalikonevastauksia

 • Sähköposti

  jani.nieminen
  @liberaalipuolue.fi

 • Puhelin

  045 671 9635