533 Aarne Leinone

Tohtorikoulutettava, DI, Palvelumuotoilija

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Aluevaaliteemani tiivistyvät hyvinvointialueiden yhdistelyyn, budjettikuriin ja avoimiin kilpailutuksiin niin palvelutuotannossa kuin IT-järjestelmissä. Mielestäni HUS alue kokonaisuudessaan täytyy yhdistää takaisin yhdeksi alueeksi yhdistämällä Helsinki, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava ja Itä-Uusimaa. Se olisi ensimmäinen valtuustoehdotukseni, jos minut valitaan.

Budjettikuri saavutetaan parhaiten mielestäni palveluiden kattavuutta karsimalla. Sosiaali- ja terveyspalveluista on karsittava, mikäli hallinnollisilla muutoksilla ja kevennyksillä ei saada riittäviä säästöjä aikaan. Leikkaukset tehdään ensisijaisesti toimipisteiden määrää vähentämällä ja toissijaisesti palveluiden palveluiden piiriin pääsevien rajaamisella.

Lisää aluevaaliteemoistani voi lukea tästä blogauksesta.

Olen urbaani arvo- ja markkinaliberaali, jonka mielestä ilmastonmuutos, köyhyys ja väestön vanheneminen tulevat olemaan oikeutetusti elinikäni merkittävimmät poliittiset teemat. Liberaali filosofi ja systemaattinen asioiden selvittäjä kuvaa minua henkilönä. Arvomaailmaltani olen humanisti, feministi ja elitisti. Uskon, että julkisella sektorilla Suomessa on tällä hetkellä liian suuri rooli ihmisten elämässä. Yksilöillä kuuluu olla enemmän vapautta ja vastuuta omista päätöksistään. Pidän kaupungistumisen ja globaalin yhteistyön puolia politiikassa. EU:n suhteen olen federalisti. Kannatan NATO-jäsenyyttä. Ilmastotoimiin liittyen päästökaupan laajentaminen, hiilitullien käyttöönotto ja ydinvoima ovat mielestäni hyviä keinoja.

Koulutukseltani olen diplomi-insinööri ja toimin palvelumuotoilijana yksityisellä sektorilla. Lisäksi olen palannut tohtoriopiskelijaksi yliopistolle väitösaiheenani palvelukehityksen tiedonsiirtyminen. Ammatillisesti minua kiinnostaa ihmiskeskeinen suunnittelu asiakasarvon luomisen välineenä. Töissäni pyrin parantamaan organisaatioiden kykyä nähdä maailma loppuasiakkaan silmin. Valmistuin Aalto-ylipistosta Informaatioverkostojen koulutusohjelmasta diplomi-insinööriksi vuonna 2018. Olen ollut jatko-opiskelijana Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella vuodesta 2019 lähtien.

Lisää minusta voit lukea kotisivuiltani, sosiaalisista medioista olen aktiivisin Twitterissä.