Vapauden valtakunta

Miltä kuulostaisi vapaus?

 • Vapaus mielipiteisiin, ajatuksiin sekä oikeus yksityisyyteen,
 • Vapaus yhdenvertaisuuteen sukupuolesta, uskonnosta tai ihonväristä riippumatta sekä
 • Vapaus ja oikeus päättää omasta työstäsi, koulutuksestasi ja elämästäsi.

Suomea voi jo kutsua vapaaksi, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Pintaa raaputtamalla huomaa rakenteita, jotka haittaavat kansalaisten omaehtoista toimintaa tai asettavat ihmisiä tai toimeliaisuutta eriarvoiseen asemaan.

Ihmisten, elinkeinojen ja lakien yhdenvertaisuus

Vapauden valtakunnassa niin ihmiset, elinkeinot kuin laitkin ovat yhdenvertaisia. Suomalaisen yhteiskunnan rakenteita on kehitettävä, jotta tämä voidaan saavuttaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi:

 • Valtiollisten perusteettomien monopolien (kuten Alko ja Veikkaus) purkamista,
 • Omilla ehdoilla työn tekemisen sallimista,
 • Sekavan sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamista,
 • Lahjakkaiden ihmisten kannustamista ja tasapäistämisen vähentämistä,
 • Alemmalla verotuksella työnteon kannustavuuden palauttamista,
 • Yritys-, maatalous- ja muiden tukien poliittisiin tarkoituksiin kanavoinnin suitsimista,
 • Perusteettomien veroetujen purkamista,
 • Jo voimassa olevien lakien perustuslaillisen arvioinnin mahdollistamista,
 • Eturistiriitoja aiheuttavan valtio-omistajuuden ja -rahoituksen vähentämistä,
 • Rakenteellisen korruption eli kaveripolitikoinnin ja -kapitalismin kaatamista,
 • Korporaatioiden määräysvallasta irrottautumista,
 • sekä Vaaleilla valitulle eduskunnalle vallan palauttamista.

Vapauden valtakunnassa sinulla on oikeus päättää omasta elämästäsi, toimeliaisuuden esteet on poistettu ja saat pitää suuremman osan työsi hedelmistä – unohtamatta ettei ketään jätetä yksin elämän heikkoina hetkinä.

Anna ääni vapaudelle

Vapaus Suomessa on saavutettavissa oleva unelma. Vapaamman kansakunnan puolestapuhujat valitaan su 14.4.2019 järjestettävissä eduskuntavaaleissa.

Rakennetaan yhdessä Suomesta Vapauden valtakunta. Tutustu vapaamman Suomen ehdokkaisiin eduskuntavaalisivuillamme alla olevasta linkistä.