160 Jani Nieminen

insinööri, yrittäjä

Valkeakoski

Valkeakosken kaupungin palvelut täyttävät hyvin asukkaiden ja yritysten tarpeet, vaikka parannettavaa aina on. Myös muut kunnat osaavat yhtä hyvin. Kunnat kilpailevat keskenään samoista asukkaista ja yrityksistä. Kilpailussa kunnat rakentavat suuremmin ja näyttävämmin, kuin on tarve. Jokainen kunta erikseen tekee samoja asioita pieninä palasina. Tämä aiheuttaa tarpeettomia kuluja. Suomalaisten verotus on kasvussa, koska työikäisten määrä vähenee ja vanhusten määrä kasvaa. Kaupunki ei saa enää aiheuttaa tarpeetonta lisätaakkaa asukkailleen. Valkeakoskella taloussuunnitelman mukaan verojen ja maksujen korotukset jatkavat kasvuaan. Nyt suunta pitää kääntää keskittymällä kuntien yhteistyöhön ja säästöihin.

Kohti uusia tavoitteita auttaa sote-uudistus. Se tulee siirtämään sosiaali-, ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Uudistuksen puutteista huolimatta suuremmalla yksiköllä on tulevaisuudessa paremmat edellytykset hillitä verojen kasvua ja parantaa tekemistään tiedon ja teknologian avulla, koska mittakaavaedut. Tämän jälkeen Valkeakosken vastuulle jäävät suurimpina koulut ja infrastruktuuri. Mittakaavaedut hyödyttäisivät asukkaita myös näissä. Siksi pitää selvittää mahdollisuuksia kuntaliitoksiin tai muuhun yhteistyöhön. Kuntaliitosten lainsäädäntöä on päivitetty säästöjen helpottamiseksi.

Ulkoistuksilla kaupunki saa säästöjä halvempien hintojen ja paremman palvelun kautta. Yrityksillä on osaamista ja tekniikkaa, jonka hankkiminen kaupungille itselleen olisi liian kallista. Ulkoistukseen sopivat esimerkiksi taloushallinto, ICT ja työttömien auttaminen töihin paikallisiin yrityksiin. Kaupungin organisaatiossa virkoja voidaan yhdistää ja tarpeettomia lopettaa. Tähän myös kaupungin omistamien yhtiöiden pitää osallistua. Kaupungin pitää julkaista kaikki yleistä virkaehtosopimusta suuremmat palkat. Kaupungilta palkkansa saavan ei pidä käyttää työaikaa politiikkaan.

Kaupunki on rakentanut liikaa. On mahdoton yhtälö, että vähenevä väestö kustantaa kasvavan määrän kiinteistöjä. Jos lisätään kuluja, pitää osoittaa miten niiden avulla tulee säästöjä tai esimerkiksi verotuloja. Poliitikon pitää arvostaa rakennusten kunnonvalvontaa. Tällä vältetään homeiset yllätykset ja toisaalla hyväkuntoisten rakennusten tarpeeton uusiminen. Kaupungin omistama Valkeakosken Asunnot oy tarpeettomasti rakentaa lisää, vaikka kaupungissa on edullinen yksityinen asuntotarjonta. Yhtiön pitää palauttaa asuntojen vuokrauksesta jäävä raha kaupungin kassaan.

Peruspalvelut ovat välttämättömiä, mutta kaupungin toiminnan ylimitoitus vähentää asukkaiden taloudellista vapautta. On turhaa kerätä suuressa määrin asukkaiden rahoja poliitikkojen käytettäväksi, kun pätevämpi rahankäyttäjä omiin tarpeisiinsa on asukas itse.

  • Sähköposti

    jani.nieminen
    @liberaalipuolue.fi

  • Puhelin

    045-6719635