158 Eliisa Kuusama

turvallisuusalan ja riskienhallinnan tradenomi
ehdokassivu

159 Eero Nevalainen

ohjelmistosuunnittelija

160 Jani Nieminen

insinööri, yrittäjä
ehdokassivu