756 Johanna Vendelin

filosofian tohtori, opettaja

Helsinki

Olen talous- ja arvoliberaali, sitoutumaton ehdokas RKP:n listoilla. Olen koulutuksen puolestapuhuja ja luonnon monimuotoisuuden puolustaja. Kannatan järkiperäistä ja tutkimukseen pohjautuvaa päätöksentekoa. Kaupungin tulee keskittyä ydinpalveluihinsa.

Panostetaan varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja vanhustenhoitoon. Valvotaan palvelujen laatua nykyistä paremmin. Julkisten hankintojen paisuminen on laitettava kuriin. Rahankäyttöä tehostamalla on mahdollista alentaa kunnallisverotusta. Julkisten tilojen sisäilmaongelmat saadaan kuriin, kun rakennetaan laadukkaammin ja remontoidaan ajallaan. Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii pikaisia toimia myös kaupungeilta. Edistetään pienydinvoimaa ja suojellaan kaikki tärkeät viheralueet. Tämä on mahdollista, kun rakennetaan korkeammalle.