610 Tuomas Karjalainen

aluepsykologi sivistystoimessa
ehdokassivu

611 Jari Koivisto

myyntipäällikkö
ehdokassivu

616 Harri ”Hakki” Kreus

johdon konsultti, puolueen puheenjohtaja
ehdokassivu

633 Tero Pohjasniemi

laboratorioinsinööri
ehdokassivu