Jussi Hagström 1071

Filosofian maisteri, yrittäjä

Helsinki, Merihaka

javascript button javascript button

Olen 39-vuotias yrittäjä, IT-alan ammattilainen ja koulutukseltani filosofian maisteri. Pidän matkustelusta ja uusiin kulttuureihin tutustumisesta, kuten myös tietoteknisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin haasteisiin pureutumisesta. Yritän yhdistää nämä harrastukseni myös muita hyödyttävällä tavalla ja olla osaltani mukana ratkaisemassa globaaleja ja paikallisia ongelmia.

Ajan Suomeen tasa-arvoista, avointa ja rationaalista kansalaisyhteiskuntaa; yhteiskunta toimii parhaiten kun päätöksenteko yhteisistä asioista on avointa, hyvin perusteltua ja se perustuu tutkittuun tietoon, ei eturyhmien lobbaukseen.

Kunnallisvaalit 2017

  • Päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä on lisättävä niissä yrityksissä, joissa kaupunki on osallisena. Helsingin maksamat Helsinki-lisät yrityksille pitää lopettaa ja työllisyyttä parantaa ensisijaisesti byrokratiaa karsimalla ja veroja laskemalla
  • Kaupungin hankinnat ja palvelut on ostettava avoimesti ja järkevästi, sopimuksiin täytyy kirjata sitovat laatukriteerit ja budjetit. Helsingin palvelut tulee tarjota asiakaslähtöisesti ja toimivasti
  • Helsinkiin pitää saada lisää edullisia asuntoja kaavoitusta järkeistämällä

Tarkemmin selitettynä

Jyrkkä ei korporatismille. Suomessa päätöksenteko on juuttunut eturyhmien väliseksi kädenväännöksi, jossa jaetaan varoja, joita meillä ei ole, ihmisille, jotka eivät niitä todellisuudessa tarvitse. Tulonsiirtoja keskiluokalle, yrityksille ja rikkaille pitää vähentää. Lakeja, säännöksiä ja verotusta pitää selkeyttää ja turhia pykäliä ja kuolleita kirjaimia poistaa. Turhanpäiväisen byrokratian ja epäselvän järjestelmän selkeyttäminen on ensisijaisesti tavallisten kansalaisten, työläisten ja pienyrittäjien etu; suuryrityksillä ja varakkailla on aina varaa palkata ammattilaisia selvittämään asioita puolestaan.

Valtion tulee puuttua ihmisten elämään huomattavasti nykyistä vähemmän. Ihmisten vapautta ja vastuuta omista asioistaan pitää lisätä. Toisaalta todella tukea tarvitsevien pitää saada sitä helpommin. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä on autettava ennaltaehkäisevästi, nopeasti ja inhimillisesti nykyisen moralisoivan, syrjäyttävän ja epäinhimillisen järjestelmän sijaan. Tämä on myös taloudellisesti kannattavaa ja pitkäjänteistä politiikkaa.

Kansalliset monopolit pitää asteittain purkaa, erilaisten lupien saantia helpottaa ja niiden hintaa laskea ja rahastuksenomaiset kurssitukset pitää lopettaa.

Yleistä

Suomessa riittävä ja inhimillinen perusturva on taattava kaikille. Työllisyystilannetta on parannettava laskemalla verotusta reilusti. Yritystuet ja tempputyöllistäminen pitää lopettaa ja turhaa byrokratiaa karsia tuntuvasti.

Kuluttajien, työntekijöiden ja pienyrittäjien järkevä ja matala verotus parantaa vähävaraisten todellista ostovoimaa ja päätösvaltaa omista asioistaan.

Perustuslain vastaiset, mm. tietoliikenteen ennakkosensuuria koskevat ja kirjesalaisuutta rikkovat lait on kumottava

Lisää asiaa ja keskustelua:

javascript button

Ehdokkaan vaalikonevastauksia