#leikattavaalöytyy on Liberaalipuolueen vaihtoehtobudjetti jolla haluamme osoittaa että valtion rahankäytölle ja velanotolle on olemassa vaihtoehto.

Puolueen tavoitteena on ollut karsia pois turhat valtion tehtävät ja säilyttää valtion ydintoimintonnot kuten koulutus, terveydenhuolto, sosiaalitukijärjestelmä, poliisi, oikeuslaitos ja armeija.