104 Anton Murola

yrittäjä

Akaa

Toimin yrittäjänä ja olen varavaltuutettuna Akaassa. Perheeseeni kuuluu kaksi lasta, vaimo sekä koira. Asumme omakotitalossa metsän keskellä vailla naapureita ja hälyä, mutta kuitenkin alle kymmenen minuutin päässä palveluista. Pidän hiljaisuudesta ja viihdyn erityisen hyvin saaristokesämökillämme ja luonnossa ylipäätään. Olen kiinnostunut kaikenlaisesta tekniikasta ja tykkään viettää aikaani esim. korjaamalla koneita ja laitteita sekä opettamalla niistä lapsilleni. Kulutan luonnollisesti myös paljon aikaani seuraamalla poliittista keskustelua, siihen myös osallistuen.

En ole kiihkomielinen keskittäjä. Ihmisillä tulisi olla enemmän vapauksia valita asuinpaikkansa ja jopa muodostaa uusia pienkeskuksiakin. Tämä ei ole lainkaan poissuljettua erilaisten kehyskuntien alueilla ja vähän niiden ulkopuolella. Paikoissa, joissa on oikeaa luontoa ja rauhaa. Siksi näenkin, että keinotekoisia rajoitteita haja-asutusalueille rakentamiseen tulee poistaa. Vastaavasti kaupunkialueiden kaavoitusta tulee tehostaa. Yksi keino tähän on siirtää asumistuki kuntien/kaupunkien maksettavaksi.

Autoilu on monin paikoin pakollista, eikä nykyisiä autoilun kustannuksia tule nostaa eikä vähävaraisille vanhempien autojen omistajille tule luoda raippaveroja liikkumiselle. Mitään suoria tulonsiirtoja autokannan uudistamiseksi en kannata. Siksi onkin tärkeää, että uuden auton hankintaan ja omistamiseen liittyvät verot poistetaan sekä tuloverotusta kevennetään, jotta entistä uudempien autojen hankinta on mahdollista myös vähempivaraisille, jotka autoa arjessaan tarvitsevat.

”Seuraavalla hallituskaudella politiikan pääpainon tulee olla työllisyysasteen nostaminen. Tarvitsemme rakenteellisia muutoksia työmarkkinoille, verotukseen ja sosiaaliturvaan pitääksemme nykyisen suomalaisen elintason ja palvelutason yllä. Paikallinen sopiminen pitää mahdollistaa järjestäytymättömissä yrityksissä, sosiaaliturvan byrokratia- ja kannustinloukkuja tulee purkaa ja työnteon verotusta keventää.” Tämän kirjoitti Juhani Kähärä – lainasin suoraan, koska en olisi asiaa paremmin itse voinut sanoa.

Valtion tulee huolehtia perustehtävistään hyvin. Näitä ovat nähdäkseni poliisitoimi, oikeuslaitos, puolustus, rajavalvonta, terveydenhuolto, vanhustenhoito, koulutus, päivähoito, sosiaaliturva sekä laadukkaan infrastruktuurin organisointi. Nyt tilanne on pisteessä, jossa julkissektori on turvonnut liikaa ja perustoiminnot kärsivät rahanpuutteen takia verojen kuitenkin ollessa tapissa. Tämän pitää muuttua!

Ehdokkaan vaalikonevastauksia