241 Tuomas Jaanu

tekniikan tohtori, yrittäjä

Uudenmaan vaalipiiri

Olen 38-vuotias kahden lapsen isä, tekniikan tohtori ja yrittäjä. Haluan edistää yhteiskuntaa, joka on aidosti yksilöiden rakentama, ja jossa on tilaa ja mahdollisuuksia jokaiselle toteuttaa itseään ja elää omaa elämäänsä. Vapaus on mielestäni tämän tavoitteen keskeinen arvo. Yksilön tulee olla kaiken päätöksenteon ytimessä, ja jokaisen ainutlaatuisia ja omista lähtökohdista lähteviä tarpeita ja päätöksiä on kunnioitettava kaikessa toiminnassa. Vapauden toteutuminen vaatii yksilönvapauksia – vapautta olla ja elää kuten haluaa – mutta myös elinkeinonvapauksia – oikeutta ansaita toimeentulo valitsemallaan tavalla sekä hallita omaisuuttaan sopivaksi katsomallaan tavalla.

Vapaus tuo kuitenkin aina vastuun. Lähtökohtaisesti jokainen on vapaa toimimaan oman tahtonsa mukaan, kunhan ei aiheuta muille haittaa. Haittojen määrittäminen, ehkäiseminen ja korvaaminen on politiikan keskeistä sisältöä. Vastuu ympäristöstä ja luonnosta on ihmiskunnan yhteinen: jokaisen on kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan osallistuttava sen suojeluun. Luonnonvarojen käytöstä ja saastuttamisesta aiheutuvat haitat tulisi pyrkiä estämään ja korjaamaan täysimääräisinä. Todellisiin kustannuksiin ja toimenpiteisiin perustuvat haittaverot ovat hyvä keino toteuttaa tämä käytännössä.

Järjestäytyneestä yhteiskunnasta nauttiessamme meillä on vastuu toisistamme, ja erityisesti heistä, jotka eivät syystä tai toisesta kykene järjestämään itselleen tarpeellisia puitteita elämään. Vakavasti sairaiden, vanhusten ja lasten tarpeista on huolehdittava. Yhteisöllisyyttä ja ihmisten aitoa kohtaamista etenkin kaupunkiympäristöissä on syytä tukea. Kulttuurilla, taiteella ja kauneudella on tärkeä rooli jokaisen hyvinvoinnille.

Ehdokkaan vaalikonevastauksia

  • Sähköposti

    tuomas.jaanu
    @liberaalipuolue.fi