242 Petri Suuronen (sitoutumaton)

yrittäjä

Uudenmaan vaalipiiri

Olen muutamia vuosia sitten Viroon Suomen ahdistavaa ilmapiiriä karkuun muuttanut yksinyrittäjä. Kotimaan tapahtumia ulkopuolelta seuratessani olen todennut, että osaamiselleni ja laaja-alaiselle kokemukselleni voisi olla käyttöä parempaa Suomea rakennettaessa.

Lähtökohtaisesti Suomen ongelma on liian kireä verotus. Euroopan tasolla näennäisen hyväpalkkaisisten suomalaisten ostovoima ei ole suhteessa läheskään palkkatasoa vastaava, vaan suomalaisen bruttopalkkana tienaamalla eurolla saa hankittua merkittävästi vähemmän tuotteita ja palveluita kuin monissa muissa EU-maissa. Verotus tulisi uudistaa täysin – lähtökohtana olisi pidettävä verokertymän optimointia, rahan kiertonopeuden riittävyyttä ja kulutuspainotteisuutta. Viime vuosina olemme saaneet nähdä etenkin verokertymän optimoinnin epäonnistuneen kerta toisensa jälkeen erilaisia veroja korotettaessa, eikä voi kuin ihmetellä päättäjiemme demonstroimia puutteita aivan perustason talousoppien ymmärryksessä.

Toinen merkittävä ongelma on hyvinvointivaltion kehittäminen siihen suuntaan, että tuilla eläminen on joissakin työntekoa houkuttelevampaa esimerkiksi marginaalisen taloudellisen hyödyn tai kohtuuttoman byrokratian vuoksi. Työttömyyden pieneneminen ja erilaisista tuista riippuvaisten ihmisten määrän väheneminen olisi parasta, mitä Suomen kansantaloudelle voisi tapahtua. Tästä syystä hyvinvointivaltiota pohdittaessa ensisijaisen lähtökohdan olisikin oltava se, kuinka mahdollisimman suuri osa kansalaisista saataisiin tulemaan toimeen omillaan, eikä se, kuinka valtio saataisiin pitämään kansalaisista huolta. Ilman muuta valtion tulee pitää huolta kansalaisistaan tarpeen tullen, mutta päävastuun kansalaisista tulee olla heillä itsestään.

Mielestäni nämä ja monet muut ongelmat juontuvat poliittisen järjestelmän synnyttämistä niin sanotuista ammattipoliitikoista, jotka ovat nuoresta asti kasvaneet sisään politiikkaan – monilla ei ole työkokemusta muualta kuin politiikasta tai järjestötoiminnasta. Kokemuksen kapeus puolestaan näkyy helposti kyvyttömyytenä ymmärtää, kuinka asiat käytännössä toimivat. Toisekseen politiikka ammattina aiheuttaa herkästi sen, että työnteon tärkein motiivi on turvata oman työpaikan, siis poliittisen viran, jatkuvuus.

Olen vakaasti sitä mieltä, että Suomen poliittinen kenttä kaipaa ravistelua ja päätöksentekoa tulee saada lähemmäs kansaa. Toivonkin, että mahdollisimman moni äänestäjä löytää kevään kuluessa itselleen sopivimman ehdokkaan muiden kuin suurien puolueiden listoilta, sillä sen uskon tukevan molempia tavoitteita.

Lisää minusta ja ajatuksistani voi lukea omilta kotisivuiltani petrisuuronen.fi ja Facebookista fb.com/psuuronen.

Ehdokkaan vaalikonevastauksia