238 Jussi Mäkipelto

diplomi-insinööri, ohjelmistokehittäjä

Uudenmaan vaalipiiri

Olen 32-vuotias tietotekniikan diplomi-insinööri ja isä. Työajalla vastaan mediapalvelimien käyttöliittymäkehityksestä videoprosessoreita valmistavan ranskalaisyrityksen tuotekehitysyksikössä.

Politiikkaan minut ajoi se toistuva pikkumainen puuttuminen elämämme ja arkemme valintoihin. Liian usein löytyy jokin sääntö, kielto tai viranomainen, joka tietää kaikkien muiden puolesta, minkälaisia valintoja, kompromisseja ja vastuuta olemme valmiita omassa elämässämme kantamaan. Elämämme valinnat ja arkemme elintavat kuuluvat jokaiselle itselleen, eikä niitä tule rajoittaa ilman painavia perusteita.

Talous liittyy erottamattomasti vapauteemme valita. Mitä suuremman osan elämämme valinnoista ja hankinnoista valtio tekee puolestamme, sitä suppeammin voimme itse valita toisin. Valtion ja kuntien palveluita, tehtäviä ja tulonsiirtoja on selvästi vähennettävä, jotta veroastetta voidaan laskea, ja täten palauttaa meille tätä menetettyä vapautta. Lähtökohtaisesti jokainen kykenevä vastaa ja maksaa itsestään, vaikka viime kädessä jokaista meitä suojelee yhteiskunnan turvaverkko.

Mitä ajattelin käytännössä tavoitella jos mahdollisuus tarjoutuu? Näitä asioita olen listannut vaalisivullani jussieduskuntaan.fi

Ehdokkaan vaalikonevastauksia