235 Jani Meronen

työnjohtaja

Uudenmaan vaalipiiri

Työskentelen työnjohtajana tapahtuma-alalla Helsingin Messukeskuksessa, jossa joudun päivittäin toimimaan erilaisten ihmisten ja arvojen ympäröimänä. Pidän tärkeänä ihmisen välistä vuorovaikutusta; täytyy osata myös kuunnella voidakseen palvella paremmin.

Aikaisemmat työni ovat olleet esimiestehtäviä logistiikka- ja terästeollisuudessa vuosina 2003-2016, ja kaksi kertaa on kohdalleni osunut irtisanominen YT:n yhteydessä.

Olen jo useita vuosia toiminut espoolaisen ostopalvelupäiväkodin johtokunnassa, niin puheenjohtajana kuin myös johtokunnan jäsenenä. Lapsiin kohdistuneet viimeaikaiset muutokset, kuten ryhmäkokojen suurentaminen ja samanaikaisesti kaupunkien paine saada kuluja pienemmäksi, näkyvät päivittäisessä lapsen elämässä heikentyneenä yksilön huomioimisella. Mikäli päiväkoti-ikäinen lapsi ei saa yksilöllistä tukea, niin miten voidaan olettaa lapsen pärjäävän tulevaisuudessa siirtyessään koulutielle. Itse perheellisenä kahden lapsen isänä pidän lasten ja nuorten asioita erittäin tärkeinä hoidettavina asioina eduskunnassa.

Mielestäni eduskuntaa täytyy kehittää, uusilla kansanedustajilla joiden mielestä eduskunnan tehtävä on palvella parhaalla mahdollisella tavalla Suomea ja sen kansaa. Esimerkiksi tarpeettoman pitkät lomat ja etuisuudet tulee tarkistaa saadaksemme kansanedustajista se tehokkuus, jonka vuoksi kansalaiset ovat ehdokkaansa sinne valinneet. Ennen kaikkea palauttaa uskottavuus päätöksentekoon.

Koulutukseen tehdyt leikkaukset täytyy korjata, koska Suomi tarvitsee osaajia tulevaisuuden nopeassa kehityksessä aina vain enemmän. Koulutuksen painoarvoa voisi kohdentaa vahvasti vesi- ja ympäristöosaamiseen, josta saisimme tulevaisuudessa hyvää vientiä myös maailmalle. Suomalaisen osaamisen vientiä voidaan lisätä vain koulutusta kehittämällä, ei supistamalla.

Ympäristöstä huolehtiminen on jokaisen kansalaisen tehtävä. Eduskunnan ohjattava toimintaa, että se kannustaa kaikkia ympäristöstä huolehtimiseen. Vastaavasti ympäristörikokset on luokiteltava sellaiseksi rikokseksi, josta tekijälle kohdistuu riittävän iso sanktio ehkäistäkseen ympäristölle aiheutuvat haitat. Ympäristön turmelemisesta ja sen kunnostamisesta vastuun tulee kantaa toimija, joka aiheuttaa vahingon.

Liberaalipuoluessa sydäntä lähellä on, sananvapaus ja tutkittuun tietoon perustuva politiikka.

Ehdokkaan vaalikonevastauksia

  • Sähköposti

    jani.meronen
    @liberaalipuolue.fi