74 Johanna Vendelin

filosofian tohtori, lehtori

Helsingin vaalipiiri

Olen 47-vuotias matematiikan ja kemian lehtori. Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Tein tutkimustyötä mm. Helsingin yliopistossa, Queenslandin yliopistossa ja Työterveyslaitoksella yhteensä yli 15 vuotta ennen kuin vaihdoin opetusalalle vuonna 2017. Olen 12-vuotiaan tytön äiti.

Olen tieteen ja koulutuksen vankka asiantuntija, jolla on vilpitön halu kääntää politiikan suunta takaisin koulutus- ja tiedemyönteiseksi. Otan ilmastonmuutoksen torjunnan vakavissani. Ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen on tärkeää, siksi sosiaaliturvan kokonaisuudistus ei voi myöskään enää odottaa.

Pyrin kansanedustajaksi, jotta voin edistää tutkimukseen ja asiantuntijuuteen pohjautuvaa päätöksentekoa. Haluan edistää yksilöiden etua, en suuryritysten tai eturyhmien.

Koulutuspolitiikka

Erityistuen luokkaryhmät on palautettava kouluihin, mikä mahdollistaa aidosti eriytetyn ja yksilöllisemmän opetuksen järjestämisen oppimisongelmiin perehtyneiden erityisopettajien johdolla. Resursseja on ohjattava erityistuen opetukseen.

Opetuksen laatuun on panostettava. Myös lahjakkaat oppilaat on huomioitava opetuksessa. Kouluille on palautettava mahdollisuus hyödyntää erilaisia opetustasoryhmiä, joista siirtyminen toiseen on joustavaa.

Lähiopetustunteja on lisättävä ammattikoulutuksen puolelle. Peruskoulun päättäneet nuoret tarvitsevat opettajajohtoista opetusta, koska opiskelun itseohjautuvuus ei toimi riittävän monen nuoren opiskelijan kohdalla.

Tiedepolitiikka

Rahoituskilpailua on vähennettävä siirtämällä valtion rahoitusta takaisin tutkimusyksiköiden perusrahoitukseen.

Tieteen vapaus on arvo, josta on pidettävä kiinni. Tieteen poliittista ohjausta on vähennettävä ja yliopistojen riippuvuutta valtion rahoituksesta on pienennettävä esimerkiksi pääomituksen keinoin.

Ympäristöpolitiikka

Ydinvoima on päästötöntä, luotettavaa ja turvallista energiaa. Ydinvoimamyönteisyyttä on edistettävä. Tulevaisuuden ydinvoimaan (pienydinreaktorit) on varauduttava asianmukaisilla lakimuutoksilla.

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun on panostettava kuudennen sukupuuttoaallon hillitsemiseksi. Elinympäristön köyhtymisellä on ihmiskunnalle arvaamattomia seurauksia.

Perusturvan uudistus

Maassamme on liikaa ihmisten byrokraattista pompottelua ja kannustinloukkuja, mitkä aiheuttavat ihmisten tipahtamista kokonaan tukien ulkopuolelle ja siten pahoinvoinnin lisääntymistä.

Perustulo on otettava käyttöön asteittain eri väestöryhmillä jo tulevalla hallituskaudella. Perustulo mahdollistaa työn vastaanottamisen joustavasti tai alentaa riskiä ryhtyä yrittäjäksi.

Ehdokkaan vaalikonevastauksia